LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

A B D F G I  J  K  L  M  N  P  R  S  Š  T  U  V  Z Ž

A

Romas Alonderis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2001 m. kovo 2 d.
mokslinis vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas

Julius Andrikonis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose“ [anglų k.] (santrauka)

Edgaras Artemčiukas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose naudojant Kalmano filtrą“ (santrauka)

B

Aleksej Bakšajev – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2010 m. vasario 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil.dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N– metrikas“ [anglų k.] (santrauka)

Donatas Bakšys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. birželio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas

Aidas Balčiūnas – matematikos kryptis (01 P) –  gynė: 2014 m. spalio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
disertacija „Dirichle L funkcijų Melino transformacijos“ [anglų k.] (santrauka)

Vaidas Balys – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. spalio 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime“ (santrauka)

Darius Baronas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
disertacija „Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimo metodais grįsta matavimų metodika“ [anglų k.] (santrauka)

Vaida Bartkutė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. lapkričio 22 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija: „Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose

Dalia Baziukaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gegužės 18 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Antanas Andrius Bielskis
disertacija „Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai“ [anglų k.]

Svajonė Bekešienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2008 m. birželio 18 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Vytautas Kleiza
disertacija „Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti“ (santrauka)

Igoris Belovas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2004 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Antanas Laurinčikas
disertacija „Ribinės teoremos Dirichlė L–funkcijoms“ (santrauka)

Jolita Bernatavičienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas“ (santrauka)

Mykolas Jurgis Bilinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. vasario 9 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos vaizdams parametrizuoti ir registruoti“ (santrauka)

Kristina Bingelė – matematikos kryptis (N 001) – gynė: 2019 m. gruodžio 13 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Artūras Štikonas
disertacija „Šturmo ir Liuvilio uždavinio su dvitaške nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas“ (santrauka)

Kristina Bružaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. vasario 6 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
disertacija „Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi“ [anglų k.] (santrauka)

D

Andrius Daranda – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2021 m. birželio 25 d.
mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
mokslinis konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
disertacija „Mašininiu mokymusi grindžiamas laivybos eismo dalyvių elgsenos prognozavimas bei nestandartinių laivybos srauto situacijų atradimas“ (santrauka)

Vladimiras Dolgopolovas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. liepos 2 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Programavimo mokymosi objektai mokslinės kompiuterijos mokymui: mokslinio tyrimo studijos naudojant stochastinius rekurentinius modelius“ [anglų k.] (santrauka)

Lina Dreižienė – matematikos kryptis (N 001) – gynė: 2019 m. kovo 1 d.
moksliniai vadovai: prof. dr. Marijus Radavičius (nuo 2014-10-01 iki 2017-09-27), prof. dr. Kęstutis Dučinskas (nuo 2017-09-28 iki 2018-09-30)
mokslinis konsultantas: prof. dr. Marijus Radavičius (nuo 2017-09-28 iki 2018-09-30)
disertacija „Erdvinių Gauso duomenų klasifikavimo rizika naudojant tiesines diskriminantines funkcijas“ [anglų k.] (santrauka)

Darius Drungilas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 17 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikrokilimato valdymo sistemoje“ (santrauka)

Valerijonas Dumskis – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 25 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

Dalė Dzemydienė – matematikos kryptis (01 P), informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1995 m. gegužės 12 d.
mokslinis vadovas: prof. Henrikas Pranevičius
disertacija „E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui

Dainius Dzindzalieta – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2014 m. balandžio 30 d.
moksliniai vadovai: habil. dr. Vidmantas Kastytis Bentkus (2009–2010), prof. dr. Saulius Norvidas (2011–2013)
mokslinis konsultantas – prof. dr. Frydrich Gotze
disertacija „Tiksliosios Bernulio tikimybių nelygybės“ [anglų k.] (santrauka)

Ramūnas Dzindzalieta – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. rugsėjo 24 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos inicijavimo protokolą“ (santrauka)

F

Gražvydas Felinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gegužės 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Euristinių metodų tyrimas ir taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams optimizuoti

Ernestas Filatovas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. kovo 28 d.
mokslinis vadovė: dr. Olga Kurasova
disertacija „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“ (santrauka)

Markas Filipovičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2005 m. balandžio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. Antanas Lipeika
disertacija „Atskirai tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroniniais tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai

G

Nerijus Galiauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Optimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų lygiagretinimas“ [anglų k.] (santrauka)

Jelena Gasperovič – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. vasario 22 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas“ [anglų k.]

Haroldas Giedra – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas: prof. doc. habil. dr. Regimantas Ričardas Pliuškevičius
disertacija „Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai“ [anglų k.] (santrauka)

Vaidas Giedrimas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. gegužės 5 d.
mokslinė konsultantė: doc. dr. Audronė Lupeikienė
disertacija „Komponentinių programų sistemų generavimo metodas“ (santrauka)

Albertas Gimbutas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. rugsėjo 21 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį“ [anglų k.] (santrauka)

Gražina Gimbutienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Statistiniais ir Lipšico tikslo funkcijos modeliais pagrįsti neiškilos globaliosios optimizacijos algoritmai“ [anglų k.] (santrauka)

Gediminas Gricius – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 25 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui“ (santrauka)

Ieva Grublytė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. spalio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
mokslinis konsultantas: prof. dr. Paul Doukhan
disertacija „Netiesiniai ilgos atminties modeliai“ [anglų k.] (santrauka)

Daina Gudonienė – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2019 m. liepos 2 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Integruotų elektroninio mokymosi objektų kūrimo modelis ir diegimas edukacinėje platformoje“ [anglų k.] (santrauka)

Povilas Gudžius – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2023 m. rugsėjo 8 d.
mokslinė vadovė prof. dr. Olga Kurasova
mokslinis konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas
disertacija „Automatinis mašininis mokymasis, skirtas tiksliam ir greitam objektų atpažinimui optiniuose palydoviniuose vaizduose“ [anglų k.]

I

Aleksandr Igumenov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai“ (santrauka)

Sergėjus Ivanikovas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. sausio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos“ (santrauka)

J

Justina Jachimavičienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2013 m. vasario 13 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Pseudoparabolinės lygties su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka)

Gintautas Jakimauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. balandžio 15 d.
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Duomenų tyrybos empirinių Bajeso metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

Vytautas Jakštys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. birželio 11 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Kontūro atpažinimo metodų taikymas skersinei chromatinei aberacijai šalinti akies dugno vaizduose ir kelio dangos defektams atpažinti“ (santrauka)

Kristina Jakubėlienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2013 m. balandžio 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Dvimatės parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka)

Vytautas Jančauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2016 m. birželio 8 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Eglė Jasutė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. gruodžio 1 d.
moksliniai vadovai: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas (2010–2012 m.), prof. dr. Valentina Dagienė (2012–2014 m.)
disertacija „Interaktyvaus vizualizavimo modelis geometrijos konstrukcionistiniam mokymui ir mokymuisi“ (santrauka)

Živilė Jesevičiūtė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2010 m. vasario 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis“ (santrauka)

Tatjana Jevsikova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2009 m. gruodžio 28 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Internetinės programinės įrangos lokalizavimas“ (santrauka)

Arvydas Jokimaitis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1998 m. birželio 30 d.
mokslinis vadovas: prof. Vytautas Statulevičius
disertacija „Daugiamačių ekstremaliųjų reikšmių asimptotika

Vaidas Jusevičius – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2022 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Remigijus Paulavičius
disertacija „Atvirojo kodo algebrinio modeliavimo ir matematinio optimizavimo sistemos kūrimas ir tyrimas“ [anglų k.]

Rokas Jurevičius – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2019 m. rugsėjo 24 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Bepiločio orlaivio vizualinės lokalizacijos grįstos dalelių filtru tyrimas skrydžiams mažame aukštyje“ [anglų k.] (santrauka)

Albertas Jurgelevičius – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2021 m. gruodžio 16 d.
mokslinis vadovas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
mokslinis konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Hibridinių paskirstytų skaičiavimų dalijimosi platforma“ (santrauka)

Mindaugas Jusis – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2021 m. rugsėjo 22 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Saulius Gudas
mokslinis konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
disertacija „Uosto autonominių krovos procesų duomenų sinchronizavimo metodas“ [anglų k.] (santrauka)

Anita Juškevičienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. balandžio 23 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi“ (santrauka)

K

Audrius Kabašinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2008 m. sausio 10 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai“ (santrauka)

Liudvikas Kaklauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2012 m. birželio 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Fraktalinių procesų kompiuterių tikluose stebėsenos ir valdymo metodų tyrimas“ (santrauka)

Žilvinas Kalinauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2000 m. gegužės 30 d.
mokslinis vadovas: prof. Rimantas Rudzkis
disertacija „Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas

Juozas Kamarauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. gegužės 27 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Asmens atpažinimas pagal balsą“(santrauka)

Vaidotas Kanišauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1998 m. birželio 26 d.
mokslinis vadovas: prof. Bronius Grigelionis
disertacija „Atsitiktinių procesų asimptotinis parametrų įvertinimas ir paprastų hipotezių atskyrimas

Marta Karaliutė – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2023 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Kęstutis Dučinskas
mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Erdvės-laiko Gausinių duomenų prižiūrimo Bajesinio klasifikavimo metodai, pagrįsti generatyviniais mašininio mokymosi modeliais“ [anglų k.]

Rasa Karbauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė“ (santrauka)

Igor Katin – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. gegužės 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Joana Katina – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 7 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje“ (santrauka)

Mindaugas Kavaliauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2005 m. sausio 19 d.
mokslinis vadovas: prof. Rimantas Rudzkis
disertacija „Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą (santrauka)

Vaidas Keblikas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2008 m. spalio 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas
disertacija „Navjė–Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę“ [anglų k.] (santrauka)

Rima Kriauzienė – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2020 m. sausio 8 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Raimondas Čiegis
mokslinis konsultantas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Didelės skaičiavimo apimties neklasikinių uždavinių sprendimo lygiagretieji algoritmai“ [anglų k.] (santrauka)

Svetlana Kubilinskienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. kovo 7 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Išplėstas skaitmeninių mokymosi išteklių metaduomenų modelis“ (santrauka)

Olga Kurasova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2005 m. gegužės 16 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)

Jevgenij Kurilov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. balandžio 22 d.
moksliniai vadovai: prof. habil. dr. Jonas Mockus (2003–2006 m.), prof. dr. Valentina Dagienė (nuo 2006 m.)
disertacija „Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos“ [anglų k.] (santrauka)

Mindaugas Kurmis – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2016 m. gegužės 27 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“ (santrauka)

L

Algirdas Lančinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. birželio 11 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“ (santrauka)

Rimgaudas Laucius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2007 rugsėjo 21 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija: „Kompiliatorių internacionalizacija“ (santrauka)

Algirdas Laukaitis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. gruodžio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. Alfredas Račkauskas
disertacija „Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrijoje

Sigita Laurinčiukaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 17 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas“ (santrauka)

Teresė Leonavičienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. gruodžio 13 d.
mokslinis vadovas: prof. Konstantinas Pileckas
disertacija „Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse

Rasa Lileikytė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. vasario 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Šnekos atpažinimo požymių kokybės vertinimas“ (santrauka)

Tatjana Liogienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Gintautas Tamulevičius
disertacija „Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas“ (santrauka)

Mindaugas Liogys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. rugsėjo 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas“ (santrauka)

Audronė Lupeikienė – socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S) – gynė: 1999 m. gruodžio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. Narimantas Paliulis
disertacija „Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas

M

Mažvydas Mackevičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. rugsėjo 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
disertacija „Cheminių sintezių esant aukštoms temperatūroms modeliavimas“ (santrauka)

Algimantas Malickas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2001 m. birželio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. Laimutis Telksnys
disertacija „Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų tankio panaudojimas pirštų atspaudų atpažinime

Raimondas Malukas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2015 m. lapkričio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimas Norvaiša
disertacija „Ribinės teoremos Gauso procesų h–variacijai“ [anglų k.] (santrauka)

Virginijus Marcinkevičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos medų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas“ (santrauka)

Lina Markauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2000 m. gruodžio 21 d.
mokslinis vadovė: doc. Valentina Dagienė
disertacija „Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė

Saulius Maskeliūnas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1996 m. gegužės 22 d.
mokslinis vadovas: dr. Antanas Baskas
disertacija „Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms

Viktor Medvedev – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. sausio 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai“ (santrauka)

Aidas Medžiūnas – matematikos kryptis (N 001) – gynė: 2023 m. spalio 30 d.
mokslinis vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius
disertacija „Įvairios stochastinių diferencialinių lygčių klasės: egzistavimas, vienatis ir aproksimacija“ [anglų k.]

Jolanta Miliauskaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose“ [anglų k.] (santrauka)

Alma Molytė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2011 m. birželio 29 d.
mokslinis vadovė: dr. Olga Kurasova
disertacija „Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“ (santrauka)

Mindaugas Morkūnas – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2021 m. rugsėjo 15 d.
mokslinis vadovas doc. dr. Povilas Treigys
mokslinis konsultantas prof. dr. Arvydas Laurinavičius
disertacija „Naviko mikroaplinkai pritaikytų pilno kadro vaizdo segmentavimo ir klasifikavimo skaitmeninės patologijos metodų kūrimas“ [anglų k.] (santrauka)

N

Olegas Niakšu – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 21 d.
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“ [anglų k.] (santrauka)

P

Židrina Pabarškaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. birželio 4 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys
disertacija „Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo, analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui tobulinimas“ [anglų k.] (santrauka)

Violeta Pakenienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. spalio 25 d.
mokslinis vadovas: prof. Raimondas Čiegis
disertacija „Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai

Viktoras Paliulionis – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2000 m. gruodžio 8 d.
mokslinis vadovas: prof. Albertas Čaplinskas
disertacija „Intelektualizuotų išskirstytų geografinių sistemų realizavimo metodai

Irena Patašienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. balandžio 23 d.
mokslinė konsultantė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui“ (santrauka)

Kotryna Paulauskienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. rugsėjo 24 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Olga Kurasova
disertacija „Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas“ (santrauka)

Remigijus Paulavičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: dr. Julius Žilinskas
disertacija „Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais“ (santrauka)

Sigita Pečiulytė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2007 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Artūras Štikonas
disertacija „Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė

Karolina Piaseckienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2014 m. rugsėjo 17 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Marijus Radavičius
disertacija „Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje“ (santrauka)

Vytautė Pilipauskaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. spalio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
mokslinė konsultantė: prof. habil. dr. Anne Philippe
disertacija „Ribinės teoremos erdvės ir laiko modeliams su ilgąja atmintimi“ [anglų k.] (santrauka)

Gražina Pyž – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. lapkričio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Vytautas Slivinskas,
mokslinė konsultantė: doc. dr. Virginija Šimonytė
disertacija „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintaksė“ [anglų k.] (santrauka)

Natalija Pozniak – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2019 m. rugsėjo 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Euklido matricų tyrimas ir taikymas suroganitiam modeliavimui“ (santrauka)

Julija Pragarauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. birželio 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse“ [anglų k.] (santrauka)

Tomas Pranckevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Saulius Preidys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. gruodžio 19 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose“ (santrauka)

Dalius Pumputis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. vasario 9 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Romanas Januškevičius,
mokslinis konsultantas: doc. dr. Aleksandras Plikusas
disertacija „Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją“ (santrauka)

Vytenis Punys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2002 m. kovo 8 d.
mokslinis vadovas: prof. Šarūnas Raudys
disertacija „Medicininių vaizdų kokybės pagerinimo ir jų kiekybės sumažinimo metodai

Lina Pupeikienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. gegužės 14 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose“ (santrauka)

R

Santa Račkauskienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2012 m. gruodžio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
disertacija „Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais jungtinis universalumas“ [anglų k.] (santrauka)

Aurimas Rapečka – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas“ (santrauka)

Aistis Raudys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2003 m. sausio 6 d.
mokslinis vadovas: prof. Jonas Mockus
disertacija „Greitas požymių išskyrimas duomenų vizualizavimui

Laura Ringienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) –  gynė: 2014 m. rugsėjo 5 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti“ (santrauka)

Svetlana Roman – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. gruodžio 14 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Artūras Štikonas
disertacija „Gryno funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“ (santrauka)

Tomas Ruzgas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2007 kovo 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą

S

Martynas Sabaliauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. gegužės 26 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija“ (santrauka)

Gaudenta Sakalauskienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2001 m. birželio 14 d.
mokslinis vadovas: prof. Henrikas Pragarauskas
disertacija „Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas

Aušra Saudargienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2001 m. vasario 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys
disertacija „Kovariacinės matricos struktūrizavimo panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius

Donatas Saulevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. birželio 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas“ (santrauka)

Loreta Savulionienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. gegužės 12 d.
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse“ (santrauka)

Silvija Sėrikovienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. vasario 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimo metodų taikymo tyrimas“ (santrauka)

Agnė Skučaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2016 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Artūras Štikonas
disertacija Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Bronius Skūpas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. vasario 11 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Pusiau automatinio programavimo užduočių vertinimo ir testavimo metodas“ (santrauka)

Jūratė Skūpienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. lapkričio 10 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos olimpiadose“ [anglų k.] (santrauka)

Lijana Stabingienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2012 m. rugsėjo 12 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Kęstutis Dučinskas
disertacija „Vaizdų analizė naudojant Bajeso diskriminantines funkcijas“ (santrauka)

Giedrius Stabingis – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2019 m. birželio 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
mokslinis konsultantas: prof. dr. Kęstutis Dučinskas
disertacija „Statistiniai sprendimai erdvinei informacijai skaitmeniniuose vaizduose“ [anglų k.] (santrauka)

Pavel Stefanovič – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2015 m. birželio 30 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“ (santrauka)

Dovilė Stumbrienė – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2019 m. liepos 3 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Audronė Jakaitienė
disertacija „Duomenų apgaubties metodas švietimo sistemų efektyvumo analizėje“ [anglų k.] (santrauka)

Gabrielė Stupurienė – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2019 m. liepos 2 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Konceptais grįstas informatikos mokymas: informatinio mąstymo užduočių ir edukacinės platformos išplėtimas pradiniam ugdymui“ [anglų k.] (santrauka)

Sandra Svanidzaitė – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti“ (santrauka)

Š

Audrius Šaikūnas – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2019 m. gruodžio 19 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Earley virtualiųjų mašinų panaudojimas plečiamai programavimo kalbų sintaksinei analizei“ [anglų k.] (santrauka)

Roma Šiugždaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2006 m. gruodžio 7 d.
mokslinis vadovas: dr. Saulius Norvaišas
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas ir scenarijų formavimas

Andrius Škarnulis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. gegužės 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
disertacija „Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu“ [anglų k.] (santrauka)

Olga Štikonienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1997 m. gruodžio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Raimondas Čiegis
disertacija „Nestacionariųjų pusiau tiesinių baigtinių skirtumų schemų stabilumas

Daiva Šveikauskienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. vasario 23 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Lietuvių kalbos vientisinių sakinių automatinė sintaksinė analizė“ (santrauka)

T

Gintautas Tamulevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas“ (santrauka)

Jevgenij Tichonov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. birželio 11 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Olga Kurasova
disertacija „Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai“ (santrauka)

Povilas Treigys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2010 m. gegužės 19 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas“ [anglų k.] (santrauka)

Romanas Tumasonis – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. birželio 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija: „Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose“ (santrauka)

U

Jūratė Urbonienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 13 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas“ (santrauka)

V

Marijus Vaičiulis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2004 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Donatas Surgailis
disertacija Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos

Ingrida Vaičiulytė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. lapkričio 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

Jūratė Vaičiulytė – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2020 m. birželio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Paslėptųjų Markovo modelių tyrimas ir taikymas daugiamačių sekų palaipsnei analizei“  (santrauka)

Gintaras Vaira – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 10 d.
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“ [anglų k.] (santrauka)

Žilvinas Vaira – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. balandžio 6 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Andrius Valatavičius – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2019 m. rugsėjo 27 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Saulius Gudas
disertacija „Taikomųjų programų sąveikumo vertinimas taikant autonominio skaičiavimo technologijas“ (santrauka)

Julius Venskus – informatikos inžinerijos kryptis (T 007) – gynė: 2021 m. birželio 30 d.
mokslinis vadovas doc. dr. Povilas Treigys
mokslinis konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
disertacija „Dalinai prižiūrimų ir neprižiūrimų mašininio mokymosi metodų tyrimas jūrų eismo anomalijoms aptikti“ [anglų k.] (santrauka)

Monika Vilkienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. balandžio 6 d.
mokslinis vadovas: habil. dr. Vidmantas Bentkus
disertacija „Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai“ [anglų k.] (santrauka)

Irina Vinogradova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2015 m. kovo 23 d.
mokslinis vadovas: prof. prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas“ (santrauka)

Vytautas Vyšniauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1996 m. lapkričio 4 d.
moksliniai vadovai: prof. Frans Groen (Olandija), prof. Šarūnas Raudys
disertacija „Vienkrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimai

Z

Eglė Zikarienė – informatikos kryptis (N 009) – gynė: 2022 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas prof. dr.Kęstutis Dučinskas
mokslinis konsultantas prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Erdvinis kontekstinis klasifikavimas naudojant sąlyginius eliptinių ir eksponentinių šeimų skirstinius“ [anglų k.]

Ž

Kęstutis Žilinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gruodžio 21 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas“ (santrauka)

Inga Žilinskienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. gruodžio 18 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Adaptyvus mokomųjų modulių personalizavimo metodas“ (santrauka)

Evaldas Žulkas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Energijos sąnaudų prognozavimo ir autonominio valdymo sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje“ (santrauka)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku