DMSTI naujienos

KSG seminaras sausio 22 d.: Rimvydas Velykis ir Mantas Kapočius „Microsoft Azure debesų kompiuterijo...

Kognityvinių skaičiavimų grupės seminaras 2018 m. sausio 22 d., 13:00 val. Vilnius, Akademijos g. 4, 203 kab.   Rimvydas Velykis ir Mantas Kapočius (SQUALIO Lietuva)   „Microsoft...

DAKTARO disertacijos gynimas: Mykolas Jurgis Bilinskas „Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas k...

  2018 m. vasario 9 d., 12 val. VU Matematikos ir informatikos institute Vilniuje, Akademijos g. 4, 203 auditorijoje   Mykolas Jurgis Bilinskas (VU...

KSG seminaras sausio 8 d.: Mindaugas Morkūnas „Spalvos įtaka hematoksilinu ir eozinu dažytų navikų a...

Kognityvinių skaičiavimų grupės seminaras 2018 m. sausio 8 d., 13:00 val. Vilnius, Akademijos g. 4, 203 kab.   Mindaugas Morkūnas (doktorantūros studijų rezultatų pristatymas,vadovas - doc...

VU naujienos

Tarptautinė VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuome...

Gerbiamieji kolegos, 2018 m. birželio 14–15 dienomis maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje V...

Prieiga prie *Research Professional duomenų bazės

Vilniaus universitetas šiuo metu turi prieigą prie mokslo  finansavimo galimybių ir mokslo poli...

LMD seminaras lapkričio 27 d.: Kęstutis Karčiauskas „Geometrinio modeliavimo inžinerija“

Gerbiami kolegos, 2017 m. lapkričio 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietu...

Kitos naujienos

LMT 2015–2016 metų mokslo veiklos vertinimo aptarimas gruodžio 18 d.

LMT paskelbė 2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus:http://www.lmt.lt/lt/mokslo-kokybe/mokslo-meno-veiklos-rezultatu-vertinimas/20152016-metu-mokslo-meno-veiklos-vertinimas/2420. Gruodžio 18 d. LMA didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) rengiamas 2017 metais atlikto mokslo (meno) darbų vertinimo aptarimas. Pradžia – 11...

Kvietimas dalyvauti 8-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2018 m. vasario 8 d.

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir Asociacija INFOBALT organizuoja LMA 8-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas...

Informacinis renginys „Horizontas 2020: ES investicijų galimybės inovacijoms transporto srityje“ gruodžio 20 d.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Logistikos ir transporto vadybos katedra kviečia viešojo ir privataus sektoriaus bei mokslo įstaigų atstovus į informacinį renginį Horizontas...