Adresas
Akademijos g. 4, 623 kab., Vilnius

Grupės vadovas
dr. Povilas Treigys

Telefonas: (8~5) 210 9328, vietinis 9328,
Elektroninis paštas:  

 

Mokslo tyrimų kryptys

Šnekos ir kalbos signalų apdorojimas:

 • Šnekos signalo modeliavimas: autoregresijos / tiesinės prognozės modelis, netiesinis modeliavimas fraktalais.
 • Šnekos atpažinimas: dinaminis laiko skalės kraipymas, šnekos atpažinimas segmentais.
 • Šnekos emocijos įvertinimas: daugiapakopis šnekos emocijų klasifikavimas, šnekos emocijų požymiai, emocijų požymių atranka.
 • Šnekos signalo kokybės vertinimas: balso fonacijos vertinimas, funkcinės balso klosčių būklės vertinimas akustiniais metodais.
 • Signalų modelių parametrų įvertinimas.
 • Garsų matematinių modelių kūrimas.
 • Šneka valdomų sistemų tyrimai.

Vaizdo signalų apdorojimas, medicininių vaizdų analizė:

 • Objektų atpažinimas ir segmentavimas.
 • Judesio aptikimas.
 • Optinio srauto analizė.
 • Vaizdų atstatymas.
 • Akies dugno kraujagyslių optinio nervo disko, kitų pakitimų analizė.
 • Storosios žarnos patologijos vaizdų analizė naviko ląstelių subpopuliacijoms aprašyti pilno pjūvio vaizduose.
 • Prostatos pakitimų aptikimas multiparametriniuose magnetinio rezonanso vaizduose.

Didžiųjų duomenų analizė ir giliojo mokymosi algoritmų kūrimas:

 • Kloninių struktūrų analizė ir atpažinimas genetiniuose duomenyse.
 • Eismo (jūros) duomenų analizė siekiu atpažinti eismo nukrypimus.
 • Giliojo mokymo(si) metodų kūrimas klasifikavimo ir prognozavimo uždaviniams spręsti.

Mokslas ir studijos

Apgintos disertacijos:

 • Tatjana Liogienė. Tema "Daugiapakopis šnekos emocijų klasifikavimas". 2012-2016. Darbo vadovas dr. Gintautas Tamulevičius

Rengiamos disertacijos:

 • Justinas Jucevičius. Tema "Magnetinio rezonanso vaizdų analizės algoritmų tyrimas ir kūrimas prostatos vėžio atpažinimui ir agresyvumo vertinimui". 2015-2019.
 • Mindaugas Morkūnas. Tema "Naviko heterogeniškumo vertinimas biologiniuose vaizduose". 2016-2020.
 • Julius Venskus. Tema "Giliojo mašininio mokymo taikymas jūrų transporto eismo duomenims klasifikuoti". 2016-2020.

Projektai

 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas ”Informacinės technologijos žmogaus sveikatai – klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata). IT sveikata”. 2003-2009 m.
 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas ”Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai (Info Sveikata)”. 2007-2009 m.
 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas ”Specializuotų duomenų analizės metodų kūrimas širdies audinių temperatūrinei anizotropijai tirti”. 2008 m.
 • Mokslininkų grupės projektas "Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis“, 2009 m.
 • Eurostars projektas "Gamybos efektyvumo navigatorius". 2011-2013 m.
 • Tyrimų paslauga "Pavienių lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo variklio modelio kūrimas“, 2012-2013 m.
 • Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas "Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (GALIA)", 2012-2014 m.
 • ES struktūrinių fondų projektas "Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ 2013-2015 m.
 • Erasmus+ projektas "Partnerships to Ensure Risk Management in Practice" 2015-2016 m.
 • COST veikla CA15124 „A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS)“. 2016-2020 m.

Istorija

Grupė įkurta 2017 metais reorganizuojant Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto struktūrą.

Darbuotojai ir doktorantai

Darbuotojai ir doktorantai:

Vyresnysis mokslo darbuotojas:

Mokslo darbuotojai:

Jaunesnysis mokslo darbuotojas:

Afiliuotieji darbuotojai:

Kiti darbuotojai:

Doktorantai: