Spausdinti

 

2021

 

Vardas, pavardė Studijų kryptis Vadovas Tema Pastabos
Dalia Breskuvienė T 007   Klasifikatoriaus mokymo aibės optimizavimas siekiant geresnės
klasifikavimo kokybės
 
Rolandas Gricius N 009 doc. dr. Igoris Belovas Turinio atpažinimas suskaitmenintuose struktūrizuotuose dokumentuose  
Mir Hassan T 007 prof. dr. Remigijus Paulavičius Off-chain scaling solutions for proof-of-work based blochchains  
Gediminas Krasauskas N 009 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Nauji metodai ir algoritmai tekstiniams dokumentams vizualizuoti  
Vaida Masiulionytė-Dagienė T 007 doc. dr. Tatjana Jevsikova Informatinio mąstymo automatinio vertinimo sistemos modeliavimas  
Modestas Motiejauskas N 009 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Žmogaus emocijų atpažinimo nuotraukose konvoliuciniais neuroniniais
tinklais problemos
 
Kiarash Shamsi T 007 prof. dr. Remigijus Paulavičius   Atleistas
2021 12 15
Pavel Šiktorov N 009 Tenesio universiteto (JAV) prof. dr. Audris Mockus,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
Pasitikėjimo metodų sukūrimas bei įvertinimas atviro kodo
programinės įrangos tiekimo grandinėse
Atleistas
2022 02 28
Aleksas Vaitulevičius N 009 doc. dr. Povilas Treigys Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas audinio vėžinėms zonoms
aptikti skirtingose MRI modalumuose
 

Iš viso: 9

2020

 

Vardas, pavardė Studijų kryptis Vadovas Tema Pastabos
Arnoldas Budžys N 009 dr. Viktor Medvedev Anomalinių įvykių identifikavimas ir jų užkardymas kompiuterių
tinkluose taikant mašininio mokymosi metodus
 
Andrius Chaževskas N 009 doc. Dr. Igoris Belovas Teksto semantinės analizės ir mašininio mokymosi algoritmų taikymo
slaptažodžių parinkimui tyrimas
 
Monika Danilovaitė N 009 doc. Dr. Gintautas Tamulevičius Balso kokybės vertinimo metodika balso klosčių sutrikimams aptikti  
Rokas Gipiškis N 009 prof. dr. Olga Kurasova Konvoliuciniai neuroniniai tinklai galvos smegenų vaizdams segmentuoti  
Shubham Juneja N 009 dr. Virginijus Marcinkevičius Imitacinio mokymosi ir giliųjų neuroninių tinklų taikymo mobiliųjų
robotų navigacijai tyrimas
 
Robertas Jurkus T 007 doc. dr. Povilas Treigys Jūros eismo vertinimas naudojant giliuosius neuroninius tinklus  
Mindaugas Kepalas N 009 prof. dr. (HP) Julius Žilinskas Globalusis juodosios dėžės inžinerinių uždavinių optimizavimas  
Vytautas Paura N 009 dr. Virginijus Marcinkevičius,
konsultantas doc. dr. Valdas Rapševičius
Algoritmų, leidžiančių nustatyti medžiagos cheminę sudėtį, iš
hiper-spektrinių duomenų tyrimas
 
Ramunė Vaišnorė T 007 prof. dr. Audronė Jakaitienė Ligų prognozavimo algoritmai panaudojant naujos kartos sekoskaitos
duomenis
 
Sandra Virbukaitė T 007 dr. Jolita Bernatavičienė Giliojo mokymosi metodų vystymas patologinių pokyčių
identifikavimui akies dugno vaizduose
 

Iš viso: 10

 

2019

 

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Rytis Bieliauskas T 007 dr. Remigijus Paulavičius „Darbo įrodymu" pagrįstų blokų grandinių plėtros problemų
sprendimas naudojant negrandinines technologijas
Atleistas
2022- 05-31
Bernardas Čiapas N 009 doc. dr. Povilas Treigys Vaizdų ypatybių tyrimas sprendžiant atpažinimo uždavinius
savitarnos kasose
 
Nikolaj Kondrat N 009 prof. dr. Olga Kurasova Giliojo mokymosi modelių bei optimizavimo algoritmų
generalizacijos savybės
 
Evaldas Narmontas T 007 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
Požymių mašininio mokymosi metodų, skirtų produktų vaizdų
duomenų daugiaklasiui klasifikavimui, tyrimas
Atleistas
2020-11-01 
Karolis Noreika T 007 prof. dr. (HP) Saulius Gudas Agile taikomųjų programų kūrimo proceso įvertinimas naudojant
išplėstą organizacijų architektūros karkasą
 
Ingrida Pocė N 009 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Duomenų suliejimo technologijų taikymas daugiamačių duomenų
vizualizavimo uždaviniams tirti
Atleista
2022-03-02
Tomas Silkinis T 007 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
Generatyvinių besivaržančių tinklų taikymo anomalijoms aptikti
daugiamačiuose duomenyse tyrimas
Atleistas
2020-11-01  
Tomas Šiaulys T 007 prof. dr. (HP) Valentina Dagienė Interaktyvių užduočių projektavimo sistemos modeliavimas  
Saulius Tautvaišas N 009 prof. dr. (HP) Julius Žilinskas Bajeso metodai juodosios dėžės globaliajam optimizavimui  
Neringa Urbonaitė N 009 prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Fraktalinių Brauno laukų tyrimas ir taikymas daugiamačių duomenų
modeliavimui
 
Žydrūnas Vaišnoras N 009 prof. dr. Olga Kurasova Mašininio mokymosi metodų vystymas įsilaužimams aptikti
kompiuterių tinkluose
 

Iš viso: 11

2018

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Andrius Adamonis T 007 doc. dr. Ernestas Filatovas,
konsultantas dr. Remigijus Paulavičius
Viešų ir privačių blokų grandinės tinklų integracija Atleistas
2021-03-01 
Edgaras Arbataitis T 007 prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė Žiniomis grindžiamų metodų išvystymas ir integravimas gamybinių
procesų valdymo sistemoje
Atleistas
2019-04-30
Jaroslava Arsenjeva T 007 dr. Viktor Medvedev,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Duomenų suliejimo uždaviniai ir taikymai sprendimų priėmimui pagerinti  
Vytautas Dulskis N 009 prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Stochastinių dinaminių sistemų, stebimų su triukšmu, filtravimo,
identifikavimo ir valdymo realiu laiku algoritmų sudarymas ir taikymas
 
Saulius Grigaitis N 009 dr. Remigijus Paulavičius,
konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas
Blokų grandinių spartinimas naudojant negrandinines transakcijas  
Aidas Medžiūnas N 001 prof. habil. dr.  Kęstutis Kubilius Parametrų vertinimas maišytoms SDL  
Vytautas Radzevičius N 009 prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė Intelektualizavimo metodų išvystymas aplinkos stebėjimo ir valdymo
sistemoje, integruojančioje įterptines komponentes
Atleistas
2022-03-31 
Aleksandr Širaliov N 009 prof. Dr. Olegas Vasilecas Verslo procesų analizė ir optimizavimas taikant dirbtinio intelekto
metodus
Atleistas
2021-03-31 
Aušra Urbaitytė T 007 prof. dr. (HP) Valentina Dagienė E. mokymosi proceso duomenų dinamikos atvaizdavimo modelis,
grįstas konteksto analize
Atleista
2020-02-28
Paulius Vaitkevičius T 007 dr. Virginijus Marcinkevičius Mašininiu mokymusi grįstų atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos
išskyrimo ir analizės metodai
 

Iš viso: 10

2017

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Viktoras Bulavas N 009 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam kibernetinių  
Povilas Gudžius N 009 prof. dr. Olga Kurasova,
konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas
Palydovinių vaizdų atpažinimas naudojant
dirbtinius neuroninius tinklus
 
Povilas Jurčys 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius Neuroninio mašininio vertimo pritaikymas
lietuvių kalbai
Atleistas
2018-02-28
Vaidas Jusevičius N 009 dr. Remigijus Paulavičius Atvirojo kodo globaliojo optimizavimo
sistemos kūrimas ir tyrimas
 
Marta Karaliutė N 009 prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Erdvės - laiko duomenų klasifikavimas
naudojant diskriminantines funkcijas
 
Ieva Mičiulytė 07 T prof. dr. Olegas Vasilecas Konteksto įtakos verslo procesų
modeliavimui ir simuliacijai tyrimas
Atleista
2018-02-28
Oleg Mirzianov T 007 prof. dr. (HP) Valentina Dagienė Mokymosi proceso vertinimo modelio
validavimas
Atleistas
2020-09-11
Roma Puronaitė N 009 prof. dr. Audronė Jakaitienė Klasterizavimo algoritmai didelės apimties
medicinos duomenims
 
Natalija Puzanskaja 09 P dr. Remigijus Paulavičius Automatizuotų optimizavimo strategijų
kūrimas ir tyrimas
Atleista
2018-09-30
Mantas Stankevičius T 007 dr. Virginijus Marcinkevičius,

konsultantas dr. Valdas Rapševičius

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacijos kompaktiško miuonų
solenoido eksperimento duomenų
sertifikavimas pasitelkiant mašininio
mokymo metodus
 
Ričardas Toliušis T 007 prof. dr. Olga Kurasova Vaizdų atpažinimas taikant dirbtinius
neuroninius tinklus
Atleistas
2021-09-30

 

2016

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Liudas Ališauskas T 007 dr. Virginijus Marcinkevičius,
konsultantas doc. Dr. Igoris Belovas

Dirbtinio intelekto metodų taikymas
įsiskverbimų į kompiuterinius tinklus aptikimo sistemose

Atleistas
2021-03-01  
Gintautas Jakštas 09 P prof. dr. Olga Kurasova,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Gilusis mokymas dirbtiniuose neuroniniuose
tinkluose
Atleistas
2017-01-31
Albertas Jurgelevičius T 007 prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
Viešųjų paskirstytų skaičiavimų platforma didelių
duomenų tyrybai
Baigė
2020-09-30 
Mindaugas Jusis T 007 prof. dr. (HP) Saulius Gudas,
konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
Autonominių procesų sinchronizavimo metodų
tyrimas
Baigė
2020-09-30 
Irina Krikun T 007 doc. dr. Jevgenij Kurilov Edukacinių duomenų tyrybos metodai ir
priemonės mokymosi personalizavimui palaikyti
Atleista
2021-09-27
Ieva Meržvinskaitė 09 P dr. Remigijus Paulavičius Naujų duomenų analizės metodų taikymas
žmogaus epigenetinių modifikacijų tyrimuose
siekiant anksti diagnozuoti kompleksines
nemendelines ligas
Atleista
2019-01-25 
Mindaugas Morkūnas T 007 doc. dr. Povilas Treigys,
konsultantas prof. dr. Arvydas Laurinavičius
Modelis navikų genetinių pokyčių ir biožymenų
raiškos duomenų integravimui
Baigė
2020-09-30 
Raimundas Savukynas T 007 dr. Virginijus Marcinkevičius,
konsultantas prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas
Multimodalinio daiktų interneto objektų
identifikavimo ir autentifikavimo metodo
tyrimas ir tobulinimas
Baigė
2020-09-30 
Linas Stripinis N 009 dr. Remigijus Paulavičius Globaliojo optimizavimo algoritmų,
nereikalaujančių išvestinių informacijos, kūrimas,
tobulinimas ir realizacija
Baigė
2020-09-30 
Gynė
2021-02-25
Julius Venskus T 007 doc. dr. Povilas Treigys,
konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
Giliojo mašininio mokymo taikymas jūrų
transporto eismo duomenims klasifikuoti
Baigė
2020-09-30 

 

ankstesnių metų sąrašai

2015 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Gytautas Beresnevičius 07 T prof. dr. (HP) Valentina Dagienė Žaidybinimas informatikos inžinerijoje: interaktyvių
uždavinių kūrimo modelis
Atleistas
2018-03-30
Andrius Berniukevičius T 007 doc. dr. Jevgenij Kurilov

Mokomųjų objektų personalizavimas taikant
semantinio saityno metodus ir technologijas

Atleistas
2019-10-14
Andrius Daranda T 007 prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis
Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas saugiai
laivybai užtikrinti
Baigė
2020-07-31 
Viktorija Dvareckienė T 007 doc. dr. Jevgenij Kurilov Vaizdo mokomųjų objektų modeliavimo ir
modifikavimo tyrimas mokymuisi personalizuoti 
Atleista
2021-05-28 
Ališer Antony Haidari 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas medicininių
vaizdų analizėje
Atleistas
2017-01-31
Justinas Jucevičius T 007 doc. dr. Povilas Treigys Magnetinio rezonanso vaizdų analizės algoritmų
tyrimas ir kūrimas prostatos vėžio atpažinimui ir
agresyvumo vertinimui
Baigė
2021-09-30 
Donatas Kavaliauskas N 009 prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Euristinių optimizavimo metodų konvergavimo tyrimas Baigė
2019-09-30
Rima Kriauzienė N 009 prof. habil. dr.  Raimondas Čiegis,
konsultantas prof. dr. (HP) Julius Žilinskas
Didelės skaičiavimo apimties skaitinių algoritmų analizė
ir optimizavimas
Baigė
2019-09-30
Gynė
2020-01-08
Julija Kurilova T 007 prof. dr. Saulius Minkevičius,
konsultantas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų tyrimas
ir taikymas personalizuotų mokomųjų scenarijų kokybei vertinti
Atleista
2019-08-30 
Audrius Šaikūnas T 007 prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas Programavimo kalbų plėtros mechanizmų tyrimas ir tobulinimas Baigė
2019-09-30
Gynė
2019-12-19
Rūta Juozaitienė N 001 prof. dr. (HP) Marijus Radavičius  Sudėtingų sistemų ir duomenų struktūrų statistinė
analizė
Baigė
2020-09-30
Jūratė Vaičiulytė N 009 prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Paslėptųjų Markovo modelių taikymas aptarnavimo
sistemų bei tinklų modeliavimui ir optimizavimui
Baigė
2019-09-30 
Gynė
2020-06-23

 

2014 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Denisas Bykovas 07 T prof. dr. (HP) Saulius Gudas,
konsultantas prof. habil. dr.  Sergej Olenin

Informacinės technologijos ir jų taikymai
medicinoje, ekonomikoje ir kitose srityse

Atleistas
2018-09-10
Vygantas Butkus 01 P prof. dr. (HP) Marijus Radavičius

Latentinių modelių struktūros identifikavimas

Atleistas
2018-03-30
Lina Dreižienė 01 P prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas,
konsultantas prof. dr. (HP) Marijus Radavičius

Erdvinių gauso duomenų klasifikavimo
rizika ir jos įvertiniai

Baigė
2018-09-30
Gynė
2019-03-01
Giedrius Graževičius 09 P prof. dr. (HP) Julius Žilinskas Automatinis lygiagrečiųjų skaičiavimų
optimizavimas heterogeninėse sistemose
Atleistas
2017-10-31
Daina Gudonienė 07 T prof. dr. (HP) Valentina Dagienė

Daugiafunkcinis elektroninio mokymosi
objektų kūrimo modelis, grįstas semantinio
tinklo technologijomis

Baigė
2018-09-30
Gynė
2019-07-02
Rokas Jurevičius 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius

Autonominio sraigtasparnio lokalizacija ir
navigacija vizualinės informacijos pagalba

Baigė
2018-09-30 
Gynė
2019-09-24
Monika Lapėnaitė Gedvilė N 001 prof. dr. (HP) Marijus Radavičius

Diskrečiųjų struktūrų statistinės analizės
metodai ir jų taikymai

Atleista
2019-09-16
Jelena Liutvinavičienė 09 P prof. dr. Olga Kurasova

Didelės apimties duomenų vizuali analizė

Baigė
2018-09-30 
Natalija Pozniak 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Krigingo taikymas optimizavimui ir
eksperimentų planavimui
Baigė
2018-09-30 
Gynė
2019-09-17
Airina Savickaitė 07 T doc. dr. Jevgenij Kurilov

Saityno evoliucijos algoritmo tyrimas ir
tobulinimas kompiuterinio mokymo aspektu

Atleista
2016-06-30
Robertas Smaliukas  07 T prof. habil. dr.  Kazys Kazlauskas

Blokinių šifrų ir santraukos funkcijų kokybės analizė 

Atleistas
2017-04-28
Giedrius Stabingis  09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas 

Erdvinės informacijos panaudojimas vaizdų
analizėje 

Baigė
2018-09-30 
Gynė
2019-06-27
Dovilė Stumbrienė  09 P prof. dr. Audronė Jakaitienė 

Didelės apimties Lietuvos švietimo duomenų
analizė 

Baigė
2018-09-30 
Gynė
2019-07-03
Gabrielė Stupurienė  07 T prof. dr. (HP) Valentina Dagienė 

Pagrindinių informatikos konceptų ugdymo
modelis

Baigė
2018-09-30 
Gynė
2019-07-02
Darius Tamašauskas  09 P prof. dr. Audronė Jakaitienė

Didelės apimties finansinių duomenų gavyba
ir anaizė 

Atleistas
2017-03-31
Tatjana Tišina 09 P prof. dr. (HP) Julius Žilinskas

Optimizavimo metodai asmens atpažinimo
pagal balsą uždaviniui

Atleista
2016-02-29
Andrius Valatavičius 09 P prof. dr. (HP) Saulius Gudas,
konsultantas prof. dr. Audrius Lopata 

Sąveikaujančių programų sistemų ir verslo
procesų priežastinių ryšių analizė ir
rezultatų pritaikymas sąveikumo automatizavimui

Baigė
2018-09-30
Gynė
2019-09-27
Lina Vinikienė  N 009 prof. dr. (HP) Valentina Dagienė  Informatikos edukacinių testų generavimas ir
validumo tyrimas 
Atleista
2021-01-31 

 

2013 metai

Vardas, pavardė Studijų kryptis Vadovas Tema Pastabos
Mykolas Jurgis Bilinskas 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas
krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos
vaizdams parametrizuoti ir registruoti

Baigė
2017-09-30
Gynė
2018-02-09

Šarūnas Dirmeikis 01 P habil. dr. Rimas Norvaiša Netiesiniai operatoriai šiurkščiųjų funkcijų
erdvėse
Baigė
2017-09-30
Vladimiras Dolgopolovas 07 T prof. dr. (HP) Valentina Dagienė Programavimo mokymosi objektai mokslinės kompiuterijos mokymui: mokslinio tyrimo studijos naudojant stochastinius rekurentinius modelius

Baigė
2017-09-30
Gynė
2018-07-02

Šarūnas Germanas 01 P prof. dr. Audronė Jakaitienė Genetinių duomenų matematinis modeliavimas Baigė
2018-09-30 
Albertas Gimbutas 09 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Baigė
2017-09-30
Gynė
2018-09-21
Gražina Gimbutienė 09 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Statistiniais ir Lipšico tikslo funkcijos modeliais
pagrįsti neiškilos globaliosios optimizacijos algoritmai
Baigė
2017-09-30
Gynė
2017-09-15
Ieva Grublytė 01 P prof. habil. dr Donatas Surgailis, konsultantas prof. dr. Paul Doukhan Netiesiniai ilgos atminties modeliai Baigė
2017-09-30
Gynė
2017-10-20
Vytautas Jakštys 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius Kontūro atpažinimo metodų taikymas skersinei chromatinei aberacijai šalinti akies dugno vaizduose ir kelio dangos defektams atpažinti Baigė
2017-09-30 
Gynė
2018-06-11
Ana Krisiūnienė 07 T prof. dr. (HP) Julius Žilinskas Optimizavimas išmaniesiems tinklams projektuoti,
stebėti ir valdyti
Atleista
2014-01-31
Vytautė Pilipauskaitė 01 P prof. habil. dr Donatas Surgailis, konsultantė prof. dr. Anne Philippe Ribinės teoremos erdvės ir laiko modeliams
su ilgąja atmintimi
Baigė
2017-09-30
Gynė
2017-10-20
Rimantė Rybnikovė N 009 prof. dr. Olga Kurasova Maršrutų sudarymas naudojant
saviorganizuojančius neuroninius tinklus
Atleista
2019-09-18
Jevgenij Tichonov  07 T prof. dr. Olga Kurasova  Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai Baigė
2017-09-30
Gynė
2018-06-11
Gytis Vaicekauskas  07 T prof. habil. dr.  Kazys Kazlauskas  Blokinių šifrų analizė ir kokybės pagerinimas  Atleistas
2016-10-31
Eglė Zikarienė  N 009 prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas,
konsultantas prof. dr. (HP) Julius Žilinskas 
Kontekstinis duomenų, aprašomų erdviniais apibendrintais tiesiniais modeliais,
klasifikavimas 
Baigė
2021-09-30 

 

2012 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Edgaras Artemčiukas 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose
naudojant Kalmano filtrą
Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-09-29
Gžegož Bedulskij 07 T doc. dr. Gintautas Tamulevičius Kalbos šaltinių atskyrimas Atleistas
2014-10-31
Agnė Dzidolikaitė 09 P prof. dr. (HP) Julius Žilinskas Daugiamačių skalių uždavinių multimodalumas ir globalusis
optimizavimas
Atleista
2016-08-31
Deividas Eringis 07 T doc. dr. Gintautas Tamulevičius Požymių sistemų analizė ištisinei šnekai atpažinti Atleistas
2018-12-31 
Tatjana Liogienė 09 P doc. dr. Gintautas Tamulevičius Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-09-28
Tomas Rudys 01 P doc. dr. Danutė Krapavickaitė,
konsultantas prof. habil. dr.  Kęstutis Kubilius
Baigtinės populiacijos parametrų vertinimas mažo imties
dydžio srityse
Atleistas
2016-06-30
Martynas Sabaliauskas 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio
modeliavimo technologija
Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-05-26
Andrius Škarnulis 01 P prof. habil. dr. Donatas Surgailis,
konsultantas prof. habil. dr.  Remigijus Leipus 
Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų
vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu
Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-05-15
Evaldas Žulkas 07 T prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė,
konsultantė doc. dr. Eleonora Guseinovienė
Energijos sąnaudų prognozavimo ir autonominio valdymo
sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje
Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-09-29

 

2011 metai

Vardas, pavardė Studijų kryptis Vadovas Tema Pastabos
Gediminas Bazilevičius 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Virtualios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įmonės realizavimo technologinės problemos  Baigė
2016-09-30
Kristina Bingelė 01 P doc. dr. (HP) Artūras Štikonas Šturmo ir Liuvilio uždavinio su dvitaške nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas Baigė
2018-09-30
Gynė
2019-12-13
Vytautas Jančauskas 09 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas  Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas  Baigė
2015-09-30
Gynė
2016-06-08
Mindaugas Kurmis 07 T prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė  Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas  Baigė
2015-09-30
Gynė
2016-05-27
Raimondas Malukas 01 P habil. dr. Rimas Norvaiša Ribinės teoremos Gauso procesų h–variacijai Baigė
2015-09-30
Gynė
2015-11-12
Arūnas Miliauskas 07 T prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė  Intelektualiųjų verslo komponentų projektavimas ir integravimas elektroninių paslaugų architektūroje  Baigė
2017-09-30
Kotryna Paulauskienė 09 P prof. dr. Olga Kurasova  Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas Baigė
2017-09-30
Gynė
2018-09-24
Tomas Pranckevičius 07 T dr. Virginijus Marcinkevičius Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas  Baigė
2016-09-30
Gynė
2017-09-28
Agnė Skučaitė 01 P doc. dr. (HP) Artūras Štikonas Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas Baigė
2015-09-30
Gynė
2016-09-28

2010 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Aidas Balčiūnas 01 P prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas Dirichle L funkcijų Melino transformacijos Baigė
2014-09-30
Gynė
2014-10-28
Nerijus Galiauskas 07 T dr. Julius Žilinskas Optimizavimo algoritmai daugiamatėms
skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų
lygiagretinimas
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-30
Aurimas Paulius Girčys 09 P doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius Efektyvūs įrodymo metodai žinių logikoms Baigė
2014-09-30
Gediminas Gricius 09 P prof. dr. Dalė Dzemydienė Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų
išvystymas nedidelio našumo įterptinių
sistemų integravimui
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-25
Eglė Jasutė 09 P prof. dr. Valentina Dagienė Interaktyvaus vizualizavimo modelis
geometrijos konstrukcionistiniam mokymui
ir mokymuisi
Baigė
2014-09-30
Gynė
2014-12-01
Marius Kaziliūnas 07 T prof. dr. Albertas Čaplinskas Kompiuterinių servisinių sistemų architektūrų
tyrimas ir konstravimas
Atleistas
2011-10-31
Jurij Kuznecov 09 P prof. habil. dr. Algis Garliauskas Nuotolinio mokymo valdymo sistemos kūrimas
karkasinių struktūrų pagrindu
Atleistas
2012-09-30
Karolis Mikėnas 07 T

prof. habil. dr. Algimantas Kajackas,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

Mobiliųjų ryšių parametrų matavimas ir
analizė duomenų tyrybos metodais
Baigė
2015-09-30
Jolanta Miliauskaitė 07 T prof. dr. Albertas Čaplinskas Neraiškiais samprotavimais grindžiamas
metodas verslo paslaugų kokybei planuoti
įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-30
Vladislav Pnevski 09 P prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Kalbos atpažinimas nepalankioje atpažinimui
aplinkoje
Atleistas
2013-11-29
Aurimas Rapečka 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Rekomendacinių sistemų socialiniuose
tinkluose efektyvumo didinimas
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-29
Igor Saburov 01 P prof. dr. Stasys Rutkauskas Kai kurie išsigimstančių elipsinių lygčių
sistemų kraštiniai uždaviniai
Atleistas
2012-11-30
Justas Stašionis 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Funkcijų su nežinoma Lipšico konstanta
optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas.
Atleistas
2014-12-31
Pavel Stefanovič 09 P dr. Olga Kurasova Saviorganizuojančių neuroninių tinklų
vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-06-30
Liana Stonkienė   prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas Biocheminių reakcijų matematinis
modeliavimas
Baigė
2014-09-30
Sandra Svanidzaitė 09 P prof. dr. Albertas Čaplinskas Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus
architektūros įmonių sistemų nefunkciniams
reikalavimams išgauti ir analizuoti
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-28
Rokas Štrimaitis 01 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Neiškilų daugiakriterių optimizavimo
uždavinių Pareto aibės aproksimacija
Atleistas
2011-03-31
Irina Vinogradova 09 P prof. habil. dr. Jonas Mockus Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas Baigė
2014-09-30
Gynė
2014-03-23

Iš viso: 18

 

2009 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Gediminas Balkys 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Žymių išskyrimo problemos akies
dugno vaizduose
Baigė
2014-09-30
Darius Baronas 09 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas,
konsultantas prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
Daugiasluoksnių biojutiklių
kompiuterinis modeliavimas ir
optimizavimo metodais grįsta
matavimų metodika
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-09-30
Darius Drungilas 07 T prof. dr. Dalė Dzemydienė Afekto atpažinimo ir adaptyvaus
paslaugų valdymo metodų integravimas
uždaros aplinkos mikroklimato valdymo
sistemoje
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-04-17
Valerijonas Dumskis 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Stochastinės pusiausvyros paieškos
metodų tyrimas ir taikymas
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-04-25
Dainius Dzindzalieta 01 P doc. dr. Saulius Norvidas Tiksliosios Bernulio tikimybių
nelygybės
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-04-30
Haroldas Giedra 09 P doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius Įrodymų sistema koreliatyvių
žinių logikai
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-12-22
Jekaterina Ivašniova 01 P prof. habil. dr. Remigijus Leipus Kai kurių statistikų, skirtų ilgos
atminties ir pasikeitimo modelių
atskyrimui, tyrimas
Atleista
2010-01-29
Anita Juškevičienė 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Antrosios kartos saityno priemonės
mokymuisi
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-04-23
Igor Katin 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Akcijų biržos modelio sudarymas ir
tyrimas
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-05-28
Joana Katina 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Prognozavimo problemų tyrimas
virtualioje akcijų biržoje
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-07
Algirdas Lančinskas 09 P dr. Julius Žilinskas Atsitiktinės paieškos globaliojo
optimizavimo algoritmų lygiagretinimas
Atleistas
2013-07-31
Gynė
2013-06-11
Laura Lukšaitė Balakauskienė 01 P prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas Kai kurie matematinės hidrodinamikos
uždaviniai
Atleista
2011-08-31
Mažvydas Mackevičius 09 P prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas Cheminių sintezių prie aukštų
temperatūrų modeliavimas
Baigė
2013-09-30
Gynė
2013-09-17
Robertas Mažeika 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Judrių objektų pavojaus signalų
atpažinimo tyrimas
Baigė
2013-09-30
Olegas Niakšu 07 T dr. Olga Kurasova Duomenų tyrybos metodų, skirtų
medicininei diagnostikai ir sveikatos
apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas
Baigė
2014-09-30
Gynė
2015-09-21
Gražina Pyž 07 T doc. dr. Vytautas Slivinskas,
konsultantė doc. dr. Virginija Šimonytė
Lietuviškų fonemų dinaminių modelių
analizė ir sintezė
Baigė
2013-09-30
Gynė
2013-11-19
Santa Račkauskienė 01 P prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas Dzeta funkcijų su periodiniais
koeficientais jungtinis universaluma
Atleista
2012-12-31
Gynė
2012-12-12
Jūratė Urbonienė 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Adaptyviųjų programavimo mokymo
priemonių projektavimas
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-06-13
Ingrida Vaičiulytė 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Markovo grandinės Monte-Karlo
metodo tyrimas ir taikymas
Baigė
2014-03-03
Gynė
2014-11-26
Gintaras Vaira 07 T dr. Olga Kurasova Genetinis algoritmas transporto
maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-06-10

Iš viso: 20

 

2008 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Eugenijus Buivydas 01 P prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis Atsitiktinių sankirtų grafų tyrimai Atleistas
2010-09-22
Ramūnas Dzindalieta 07 T prof. dr. Dalė Dzemydienė Judančių objektų stebėsenos ir
būklės vertinimo sistemos išvystymas
taikant sesijos inicijavimo protokolą
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-09-24
Justina Jachimavičienė 01 P prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas Pseudoparabolinės lygties su
nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis
sprendimas baigtinių skirtumų metodu
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-02-13
Kristina Jakubėlienė 01 P prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas Dvimatės parabolinės lygties su
integraline sąlyga sprendimas baigtinių
skirtumų metodu
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-04-17
Liudvikas Kaklauskas 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Fraktalinių procesų konpiuterių
tinkluose stebėsenos ir valdymo
metodų tyrimas
Atleistas
2012-07-31
Gynė
2012-06-27
Ramūnas Kraujutis 07 T dr. Julius Žilinskas Optimalaus maršruto paieška
geografinėse informacinėse sistemose
Atleistas
2012-06-29
Gintarė Kučiauskienė 09 P prof. habil. dr. Kazys Kazlauskas Signalų spektro įvertinimo analizė
ir kokybės pagerinimas
Baigė
2012-09-30
Mindaugas Liogys 07 T prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Darbų grafikų sveikatos priežiūros
įstaigose optimizavimas
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-09-27
Jevgenija Pavlova 01 P prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas Neniutoninių skysčių tekėjimų
matematiniai modeliai
Atleista
2010-03-15
Karolina Piaseckienė 01 P doc. dr. Marijus Radavičius Statistiniai metodai lietuvių
kalbos sudėtingumo analizėje
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-04-17
Vaida Pocevičienė 01 P prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas Kai kurių analizinių aritmetinių
objektų Melino transformacijos
Atleista
2009-09-30
Julija Pragarauskaitė 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Dažnų sekų analizė sprendimų
priėmimui labai didelėse duomenų bazėse
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-06-27
Saulius Preidys 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Duomenų tyrybos metodų taikymas
suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose
Baigė
2012-09-30
Gynė
2012-12-19
Živilė Ringelienė 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Nepriklausomas nuo kalbėtojo
lietuvių šnekos atpažinimas
Baigė
2012-09-30
Laura Ringienė 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Hibridinis neuroninis tinklas
daugiamačiams duomenims vizualizuoti
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-09-05
Tadas Ringys 07 T doc. dr. Vytautas Slivinskas Lietuvių kalbos balsių natūralaus
skambėjimo formantinės sintezės
modelio sukūrimas
Atleistas
2012-08-31
Loreta Savulionienė 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Susietumo taisyklių paieška
didelėse duomenų bazėse
Baigė
2013-09-30
Gynė
2014-05-12
Silvija Sėrikovienė 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Mokomųjų objektų daugkartinio
panaudojamumo kokybės vertinimo metodų
taikymo tyrimas
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-02-12
Bronius Skūpas 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Pusiau automatinio programavimo
užduočių vertinimo testavimo metodas
Baigė
2012-09-30
Gynė
2013-02-11
Marius Šaučiūnas 07 T prof. dr. Albertas Čaplinskas Automatinio sutarčių sudarymo tarp
paslaugos gavėjo ir paslaugos tiekėjo
paslaugų interneto aplinkoje metodų
tyrimas ir tobulinimas
Baigė
2012-09-30
Matas Šileikis 01 P doc. dr. Saulius Norvidas Grafai ir mato kocentracija Atleistas
2011-07-29
Inga Žilinskienė 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Adaptyvus nuotolinio mokymosi
kurso personalizavimo metodas
Baigė
2013-09-30
Gynė
2013-12-18

Iš viso: 22

 

2007 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Sigitas Būda 09 P prof. habil. dr. Šarūnas Raudys Įsilaužimų į kompiuterines sistemas
atpažinimas - klasifikavimo metodų
sintezė
Atleistas
2010-05-03
Dalia Čeikauskaitė 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Duomenų vizualizavimo metodų,
grindžiamų moderniomis internetinėmis
technologijomis, kūrimas
Atleista
2009-01-31
Dominyka Idzelytė 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Elektroninės komercijos imitavimo
sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymas
nuotolinėse studijose
Atleista
2008-04-09
Aleksandr Igumenov 07 T dr. Julius Žilinskas Lygiagretieji ir paskirstytieji
elektros energiją tausojantys skaičiavimai
Baigė
2011-09-30
Gynė
2012-09-28
Andrej Jedik 01 P prof. habil. dr. Donatas Surgailis Finansinių duomenų modeliavimas Atleistas
2011-08-31
Svetlana Kubilinskienė 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Išplėstas skaitmeninių mokymosi
išteklių metaduomenų modelis
Baigė
2011-09-30
Gynė
2012-03-07
Rasa Lileikytė 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Šnekos atpažinimo požymių kokybės
vertinimas
Baigė
2011-09-30
Gynė
2012-02-28
Svetlana Roman 01 P doc. dr. Artūras Štikonas Gryno funkcijos uždaviniams su
nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
Baigė
2011-09-30
Gynė
2011-12-14
Dainius Savulionis 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Dažnų sekų paieška dideliuose
duomenų masyvuose
Atleistas
2010-09-10
Ana Ušparienė 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Finansų modeliavimo ir optimizavimo
metodų tyrimas ir taikymas
Baigė
2011-09-30
Žilvinas Vaira 07 T prof. dr. Albertas Čaplinskas Aspektinio projektavimo šablonų
tyrimas, tobulinimas ir kūrimas
Baigė
2011-09-30
Gynė
2012-04-06
Rita Verbiejūtė 07 T doc. dr. Joana Lipeikienė Multimedija elektroniniuose
matematikos vadovėliuose
Atleista
2008-03-13
Lina Zajančkauskienė 07 T prof. dr. Valentina Dagienė Programinės įrangos kurtiesiems
ir neprigirdintiems lokalizavimas
Baigė
2012-09-30

Iš viso: 13

 

2006 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Kristina Aldošina 01 P prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas Nestacionarių Navjė-Stokso lygčių
išsprendžiamumas ir asimptotika
begaliniame sluoksnyje
Baigė
2011-09-30
Julius Andrikonis 01 P doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius Efektyvus metodas baigtinei išvedimo
paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose
Baigė
2010-09-30
Gynė
2011-12-22
Ernestas Filatovas 07 T dr. Olga Kurasova Daugiakriterinių optimizavimo
uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu
Baigė
2011-03-31
Gynė
2012-03-28
Mindaugas Greibus 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Šnekos signalų segmentų
atpažinimo rišlioje kalboje tyrimas
Baigė
2011-09-30
Rasa Karbauskaitė 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Daugiamačių duomenų vizualizavimo
metodų, išlaikančių lokalią struktūrą,
analizė
Baigė
2010-09-30
Gynė
2010-09-28
Jonas Romualdas Kizlaitis 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Medicininių duomenų saugojimo ir
apdorojimo problemos
Baigė
2011-09-30
Gintaras Lūža 01 P prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas Netiesinės difuzijos lygties
skaitiniai sprendimo metodai
Atleistas
2009-09-03
Alma Molytė 09 P dr. Olga Kurasova Vektorių kvantavimo metodų jungimo
su daugiamatėmis skalėmis analizė
Baigė
2011-03-31
Gynė
2011-06-29
Lina Paškevičiūtė 09 P prof. dr. Albertas Čaplinskas Verslo sistemų programinės įrangos
reikalavimų formulavimo metodiniai klausimai
Atleista
2009-09-30
Remigijus Paulavičius 09 P dr. Julius Žilinskas Globalusis optimizavimas su
simpleksiniais posričiais
Baigė
2010-09-30
Gynė
2010-09-29
Vytautas Putna 07 T prof. habil. dr. Vydūnas Šaltenis Skaitmeninių vaizdų elementų
analizė ir tyrimas
Atleistas
2008-06-02
Jūratė Skūpienė 09 P prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Algoritmų ir juos realizuojančių
programų vertinimas informatikos olimpiadose
Baigė
2010-09-30
Gynė
2010-11-10
Monika Vilkienė 01 P habil. dr. Vidmantas Bentkus Pusgrupių aproksimacijų tikslumo
tyrimai
Baigė
2010-09-30
Gynė
2011-04-06

Iš viso: 13

 

2005 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Lina Bagušytė 07 T dr. Audronė Lupeikienė Komponentinis organizacijų
integruotų informacinių sistemų
projektavimas
Baigė
2010-09-30
Aleksej Bakšajev 01 P prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis Statistinių hipotezių tikrinimas,
naudojant N-metrikas
Baigė
2009-09-30
Gynė
2010-02-26
Sergėjus Ivanikovas 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Lygiagrečių skaičiavimų taikymo
daugiamačiams duomenims vizualizuoti
problemos
Baigė
2009-09-30
Gynė
2010-01-20
Živilė Jesevičiūtė 01 P prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas Tikrinių reikšmių uždavinys
diferencialiniam operatoriui su
nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis
Baigė
2009-09-30
Gynė
2010-02-26
Tatjana Jevsikova 09 P doc. dr. Valentina Dagienė Internetinės programinės įrangos
lokalizavimas
Baigė
2009-09-30
Gynė
2009-12-28
Lina Tankelevičienė 07 T doc. dr. Dalė Dzemydienė Žiniomis grindžiamos nuotolinio
mokymo(si) aplinkos projektavimo metodai
Baigė
2009-09-30
Povilas Treigys 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Grafinių oftalmologinių ir termovizinių
duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas
Baigė
2009-09-30
Gynė
2010-05-19
Kęstutis Žilinskas 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Stochastinio tiesinio programavimo
Monte Karlo metodu tyrimas
Atleistas
2007-12-31
Gynė
2007-12-21

Iš viso: 8

 

2004 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Vaidas Balys 01 P prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis Mokslinės terminijos matematiniai
modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime
Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-10-02
Jolita Bernatavičienė 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas prof. habil. dr. Vydūnas Šaltenis
Vizualios žinių gavybos metodologija
ir jos tyrimas
Atleista
2008-06-30
Gynė
2008-06-20
Juozas Kamarauskas 07 T doc. dr. Anatanas Lipeika Asmens atpažinimas pagal balsą Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-05-27
Denis Kočetkov 07 T prof. habil. dr. Algis Garliauskas Roboto navigacijos sistemos tyrimai
dirbtinių neuroninių tinklų pagrindu
Atleistas
2008-09-24
Liudas Leonas 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Puslaidininkinių prietaisų savaiminio
formavimosi technologinių procesų
modeliavimo tyrimas
Atleistas
2008-06-02
Darius Petronaitis 01 P habil. dr. Vidmantas Bentkus Šiuolaikinės tikimybių teorijos ir
matematinės statistikos ribinės teoremos
Atleistas
2008-09-30
Dalius Pumputis 01 P prof. habil. dr. Romanas Januškevičius,
konsultantas doc. dr. Aleksandras Plikusas
Baigtinės populiacijos parametrų
statistiniai įvertiniai, gauti naudojant
papildomą informaciją
Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-02-09
Lina Pupeikienė 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas
profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo
uždaviniuose
Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-05-14
Donatas Saulevičius 07 T prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Savaimingai besiformuojančių
puslaidininkių elementų atpažinimas
Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-06-15
Aušra Vargonaitė 07 T prof. habil. dr. Antanas Žilinskas Didelių daugiamačių duomenų
masyvų vizualizacija dvimačių skalių metodais
Atleista
2007-09-27

Iš viso: 10

 

2003 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Vaida Bartkutė 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Pozicinių statistikų taikymas
optimalumo analizei ekstremumo
paieškos algoritmuose
Baigė
2007-09-30
Gynė
2007-11-22
Kristina Bružaitė 01 P prof. habil. dr. Donatas Surgailis Kai kurie tiesiniai laiko
eilučių modeliai su nestacionaria
ilgąja atmintimi
Baigė
2007-09-30
Gynė
2009-02-06
Rita Gaidukevičienė 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus Optimizaciniai tvarkaraščių modelių
interneto aplinkoje tyrimas ir taikymas
mokyklose
Atleista
2006-09-25
Audrius Kabašinskas 07 T prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Finansinių rinkų statistinė analizė
ir statistinio modeliavimo metodai
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-01-10
Vaidas Keblikas 01 P prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas Navjė-Stokso lygčių periodiniai
laiko atžvilgiu uždaviniai srityse
su cilindriniais išėjimais į begalybę
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-10-02
Jevgenij Kurilov 07 T prof. habil. dr. Jonas Mockus,
konsultantė doc. dr. Valentina Dagienė
Švietimo išteklių ir paslaugų
skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų
dalių sąveikumo problemos
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-04-22
Sigita Laurinčiukaitė 07 T doc. dr. Antanas Lipeika Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis
modeliavimas
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-06-17
Virginijus Marcinkevičius 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Netiesinės daugiamačių duomenų
projekcijos metodų savybių tyrimas ir
funkcionalumo gerinimas
Baigė
2007-09-30
Gynė
2010-09-28
Viktor Medvedev 07 T prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Tiesioginio sklidimo neuroninių
tinklų taikymo daugiamačiams duomenims
vizualizuoti tyrimai
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-01-17
Vladislav Ošmianskij 07 T prof. dr. Albertas Čaplinskas Aspektinio projektavimo metodai
informacinių sistemų inžinerijoje
Atleistas
2005-09-30
Židrina Pabarškaitė 07 T prof. habil. dr. Šarūnas Raudys Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo,
analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui
tobulinimas
Baigė
2008-09-30
Gynė
2009-06-04
Gintautas Tamulevičius 07 T doc. dr. Antanas Lipeika Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-06-19

Iš viso: 12

 

2002 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Donatas Bakšys 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Tarpinstitucinių elektroninių
atsiskaitymų srautų modeliavimo ir
optimizavimo metodų tyrimas
Atleistas
2007-06-30
Gynė
2007-06-28
Donatas Čiukšys 09 P prof. dr. Albertas Čaplinskas Informacinių sistemų inžinerijos
metodai, grindžiami formaliųjų ontologijų
panaudojimu
Baigė
2006-09-30
Gražvydas Felinskas 09 P prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas Euristinių metodų tyrimas ir
taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams
optimizuoti
Baigė
2006-09-30
Gynė
2007-05-17
Jelena Gasperovič 09 P prof. dr. Albertas Čaplinskas Specifikavimo kalbų funkcionalumo
įvertinimas
Baigė
2006-09-30
Gynė
2007-02-22
Vaidas Giedrimas 09 P dr. Audronė Lupeikienė,
konsultantė doc. dr. Aida Pliuškevičienė
Komponentinių programų sistemų
generavimo metodas
Baigė
2006-09-30
Gynė
2010-05-05
Rimgaudas Laucius 09 P doc. dr. Valentina Dagienė Kompiliatorių internacionalizacija Baigė
2006-09-30
Gynė
2007-09-21
Tomas Lygutas 09 P prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Lietuvių kalbos atskirai sakomų
žodžių atpažinimas naudojant paslėptų
Markovo modelių teoriją
Baigė
2007-09-30
Giedrius Misiukas 09 P prof. habil. dr. Šarūnas Raudys Dirbtinių neuroninių tinklų
mokymo gerinimas struktūrizuojant
požymių priklausomybę
Atleistas
2005-11-10
Gediminas Navickas 09 P prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Lietuvių kalbos signalų atpažinimas
naudojant kalbančiųjų artikuliacinio
trakto judėjimo vaizdus
Baigė
2006-09-30
Birutė Ragalytė 01 P prof. habil. dr. Jonas Kubilius Matematika Lietuvos pradinėje ir
vidurinėje mokykloje 1918-1940 metais
Baigė
2006-09-30
Tomas Ruzgas 01 P prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis Daugiamačio pasiskirstymo tankio
neparametrinis įvertinimas naudojant
stebėjimų klasterizavimą
Baigė
2006-09-30
Gynė
2007-03-02
Mantas Skripkauskas 09 P prof. habil. dr. Laimutis Telksnys Lietuvių kalbos signalų požymių
atpažinimo automatizavimui tyrimas
Baigė
2006-09-30
Aurelijus Tamulis 01 P prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas Struktūriniai pasikeitimai
ekonometrijoje
Atleistas
2005-09-30
Romanas Tumasonis 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Dažnų sekų paieška dideliuose
duomenų masyvuose
Baigė
2006-09-30
Gynė
2007-06-29
Svajonė Vošterienė Bekešienė 09 P doc. dr. Vytautas Kleiza,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų
medžiagų struktūrai tirti
Baigė
2007-09-30
Gynė
2008-06-18

Iš viso: 15

 

2001 metai

Vardas, pavardė Studijų
kryptis
Vadovas Tema Pastabos
Olga Kurasova 09 P prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant
savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)
Gynė
2005-05-16
Robertas Vilkas 01 P habil. dr. Vidmantas Bentkus,
konsultantas doc. dr. Algimantas Aksomaitis
Netiesinių statistikų asimptotiniai tyrimai Baigė
2005-09-30

Iš viso: 2