LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

LMT kvietimas "Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos" 

lmt logo
Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.
Finansuojamos veiklos:
 1. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
 2. Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
 3. Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
 4. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje
 
Paraiškos minėtiems projektams kartu su priedais teikiamos Lietuvos mokslo tarybai tik elektroniniu būdu per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).
 

Po 2018 m. lapkričio 14 d. vykusių LMT konsultacijų paraiškų rengimo klausimais, siunčiame papildomą informaciją dėl paraiškų teikimo proceso organizavimo VU pagal LR ŠMM ir LMT kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Primename, kad yra keturios finansuojamos veiklos ir kiekviena jų turi atskirą paraiškos formą (jas galite parsisiųsti čia: https://filesender.vu.lt/?vid=13ce4b7a-f70e-00a8-03f8-000016e7030d).

DĖMESIO! Kas atsisiuntėte formas anksčiau, prašome atkreipti dėmesį į pasikeitimus dėl netiesioginių išlaidų dydžio, fizinių rodiklių ir veiklų įgyvendinimo laikotarpio.

Paraiškų ir jų priedų rengimo procesas:

 • Vizitui į VU (1 ir 2 veiklos) gali pretenduoti tik patyręs mokslininkas. Pareiškėjais kompetencijos kėlimui užsienyje (3 ir 4 veiklos) gali būti jaunasis mokslininkas (įgijęs daktaro laipsnį <10 metų), patyręs mokslininkas (įgijęs daktaro laipsnį >10 metų), studijuojantis doktorantas. Paraiškoje įrašomas pareiškėjo statusas prie projekto pagrindimo.
 • Projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31. Tačiau LMT kvietimą paskelbus tik dabar, planuojama, kad finansavimo konkurso rezultatai bus žinomi pavasarį ir dotacijos sutartys bus pasirašomos 2019 m. kovo-balandžio mėn. Todėl planuojant išvykas iki dotacijos sutarčių pasirašymo reikėtų prisiimti riziką, kad tokia paraiška gali būti ir nefinansuota. Rekomenduotume išvykas planuotis 2019 m. II-IV ketv.
 • Pasirinkite reikiamos veiklos dalinai užpildytą paraiškos formą, užpildykite projekto dalykinę informaciją, atsižvelgiant į siunčiamus naudos ir kokybės vertinimo kriterijus, numatytus kiekvienai veiklai atskirai.
  DĖMESIO! Dėl netinkamos formos pasirinkimo paraiška bus atmesta!
 • Tas pats pareiškėjas gali dalyvauti dvejose veiklose (pvz. tiek išvykoje į mokslinę konferenciją, tiek stažuotėje). Tačiau pagal kiekvieną poveiklę teikiama tik viena paraiška. Prašome planuoti stažuotę ir konferenciją atskiru metu kaip atskirus projektus. Šių dviejų veiklų apjungimas galimas tik išskirtiniais atvejais (pvz. tolima kelionė). Tokiu atveju, prašome į mus kreiptis individualiai. Sugretinus šias dvi veiklas sudėtingėja jų administravimas ir keičiasi biudžeto skaičiavimas.
 • Dėl projekto biudžeto apskaičiavimo kreipkitės į Plėtros departamento darbuotojas Jolantą Droždz ir Laurą Zebleckienę ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 10 d., nurodant išvykos laikotarpį, renginio datas, šalį, registracijos mokesčio dydį. Netiesioginės išlaidos sudarys 24 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų dydžio (ankstesnėse formose buvo įsivėlusi klaida, buvo nurodyti 25 proc.).
 • Jeigu siųsite mums paraiškos juodraštį/„draftą“, tai pirmąsias paraiškas dar galėsime peržvelgti dėl klaidų ir netikslumų, vėliau, dėl laukiamo didelio paraiškų srauto spėsime apskaičiuoti tik biudžetą, tad prašome nedelsti iki paskutinės dienos.
 • Peržiūrėjusios paraišką, mes nurodysime paraiškos pildymo datą, todėl labai prašome mūsų įrašytos pildymo datos nekeisti ! nes pagal ją bus imamas buhalterinis valiutų keitimo kursas (jeigu taikoma), bei atsižvelgiama į tą dieną galiojusią fiksuotų įkainių apskaičiavimo metodiką, nes LMT žada peržiūrėti fiksuotus kelionės įkainius.
 • Prie paraiškos teikiamų priedų sąrašą rasite dalinai užpildytose paraiškose. Failas su priedų formomis:
  a. Pasirašytas PVM klausimynas,
  b. Tiesioginio vadovo (pvz. instituto, laboratorijos, katedros, centro, fakulteto vadovas) rekomendacijos forma, tam atvejui, jeigu neturite patvirtinimo iš konferencijos organizatorių apie priimtą pranešimą,
  c. Duomenų mainų svetainės (toliau DMS) įgaliojimo forma, jei planuotumėte teikti paraišką savarankiškai, ne per kamieniniame padalinyje paskirtą asmenį (žr. paraiškų pateikimas).
  d. VU sutikimo priimti mokslininką forma aktuali užsienio mokslininkų vizitams į VU.
  e. Atkreipiame dėmesį, kad DMS sistemoje LMT lydraščio prie paraiškos neprašys.
 • Papildyta paraiškų pildymo instrukcija.

 

Paraiškų pateikimas per DMS galimas dviem būdais :

 1. Savarankiškai: jei mokslininkas teikia paraišką ir jos priedus per DMS savarankiškai, pildo įgaliojimą DMS-ui savo vardu ir įkelia į Avilį vizavimui ir pasirašymui nurodyta tvarka.
 2. Per paskirtą asmenį: kamieniniuose padaliniuose yra paskirti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikti įgaliojimai įkelti padalinio mokslininkų paraiškas.
 3. Po paraiškos ir jos priedų pateikimo per DMS, paraiškoje nurodytas „už paraišką atsakingas asmuo“ gaus pranešimą iš LMT apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą. Per pranešime nurodytą terminą pareiškėjas, t.y. pats mokslininkas turi užpildyti bendrąją paraiškos informaciją, įkelti paraišką ir jos priedus per junkis.lmt.lt. Prisijungus prie junkis.lmt.lt sistemos reikia pasirinkti būtent tą paraiškos registracijos numerį, kuris buvo suteiktas konkrečiai paraiškai.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val. Iki šios datos ir valandos paraiškos turi būti įkeltos ir pasirašytos mobiliuoju parašu per DMS.
Kito paraiškų pateikimo būdo nėra. Kitais būdais pateiktos paraiškos bus atmestos!

P.S. Atsiprašome, kad kai kuri informacija kartojasi, bet mūsų siekis, kad Jūs turėtumėte visąaktualią informaciją vienoje vietoje.  
 
Visą informaciją apie kvietimą, dalinai užpildytus paraiškų šablonus, konsultacijas kitais paraiškų pildymo ir teikimo klausimais padalinių įgaliotiems asmenims suteiks Plėtros departamento darbuotojos:
Dr. Jolanta Droždz – Projektų valdymo skyriaus Projektų vadovė el. p. , tel.  219 3203 
Laura Zebleckienė – Projektų administravimo ir finansų valdymo skyriaus Projektų programų ir informacijos valdymo poskyrio vadovė el. p. ,  tel. 219 3201 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku