LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL AUKŠTO LYGIO TYRĖJŲ GRUPIŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE FINANSAVIMO
Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.
Veiklos tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklas, turinčias komercinį potencialą.
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 28 962 002,00 eurų.
Paraiškos priimamos iki birželio 30 d.
Detalesnė informacija, paraiškos forma ir kiti dokumentai čia...
Paraiškų teikimo klausimais VU konsultuoja:
Paraiškų rengimo klausimais  Vida Lapinskaitė, tel. 8 5 268 7164, el. paštas ir Dalia Jacikevičė, tel. 8 5 2193284, el. paštas
Projekto finansų klausimais Danutė Mankevičienė, tel. 8 5 268 7244, el. paštas .
Jeigu planuojate teikti paraišką, prašome informuoti el. paštu ir   iki gegužės 10 d. (laiško pavadinime prašome įrašyti SMART).

 

2017 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KONKURSINĖS DOKTORANTŪROS VIETOMS GAUTI
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia doktorantūros vadovus teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 12 d. 12 val.
Konkursinė doktorantūra – tai Tarybos vykdomas doktorantūros vietų konkursas, kuriame paraiškas, siūlydami doktorantūros tematikas ar temas (toliau – temas), teikia potencialūs doktorantūros vadovai, o konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.
2017 m. numatoma atrinkti 70 doktorantūros vietų, skiriant 10 vietų humanitarinių, 8 – socialinių, 14 – fizinių, 5 – žemės ūkio, po 15 – biomedicinos bei technologijos mokslų ir 3 – menų sritims.
Plačiau...

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI DOKTORANTŲ AKADEMINEI IŠVYKAI 2017 METŲ II PUSMETĮ GAUTI
Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val .
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Parama skirta dalyvavimui tarptautiniuose mokslo ar meno renginiuose, tarptautiniuose seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotėms mokslo ir studijų ar kitose institucijose, vykdančiose mokslinius tyrimus.
Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur.
Plačiau...

 

KVIETIMAS NR. 2 TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS PAGAL VEIKLĄ "STAŽUOČIŲ PO DOKTORANTŪROS STUDIJŲ SKATINIMAS" NR. 09.3.3-LMT-712-02

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.

Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 4 350 000,00 eurų.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 72 450,00 eurų.
Paraiškos priimamos iki birželio 13 d.
Detalesnė informacija, paraiškos forma ir kiti dokumentai čia...
Paraiškų teikimo klausimais VU konsultuoja:
Numatomo projekto finansų klausimais Algimantas Paliukėnas, tel. 8 5 268 7047, el. paštas .

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:
   - alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
   - bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje.
Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2017 m. gegužės 15 d.
To paties pareiškėjo paraiška gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą prioriteto veiklą. Informuojame, kad Vilniaus universiteto yra rengiama paraiška pagal 1.1. prioritetą Alkoholio vartojimo prevencija.
Ketinančius teikti paraiškas pagal 2 prioritetą Bendruomenių gebėjimų stiprinimas ir savižudybių prevencijos sritis ir pirmo prioriteto 1.3. mokslinių tyrimų veiklą pašome iki 2017 m. balandžio 28 d. informuoti apie ketinimą teikti paraiškas el. paštu dalia.jacikevice @cr.vu.lt .

 

KVIEčIAME TEIKTI PARAIšKAS DAAD PARAMAI GAUTI: 
 
1. Studentų grupių vizitams – finansuojami studentų grupių 7-12 d. trukmės vizitai į Vokietijos aukštojo mokslo institucijas. 

Detalesnę informaciją rasite čia.
Paraiškų teikimo terminas:  2017 05 01
2. Trumpalaikiams  doktorantų, jaunųjų mokslininkų vizitams – finansuojami  moksliniai projektai arba dalyvavimas kursuose Vokietijos aukštojo mokslo arba mokslinių tyrimų institucijose. Galima vizito trukmė – 1-6 mėn.

Detalesnę informaciją rasite čia
Paraiškų teikimo terminas: 2017 05 01
3. Mokslininkų vizitams – finansuojama mokslo tiriamoji veikla Vokietijos aukštojo mokslo arba mokslinių tyrimų institucijose. Galima vizito trukmė – 1-3 mėn.

Detalesnę informaciją rasite čia.
Paraiškų teikimo terminas: 2017 05 01

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI

SEMINARAS VILNIUJE PAREIŠKĖJAMS PAGAL PRIEMONĖS NR. 09.3.3-LMT-K-712 „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ VEIKLĄ „STAŽUOČIŲ PO DOKTORANTŪROS STUDIJŲ SKATINIMAS“ (I-ASIS KV. TEIKTI PARAIŠKAS)

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį praktinį seminarą būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas).
Seminaro programą rasite čia...
Seminaras vyks 2017 m. balandžio 27 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Registruotis galite iki 2017 m. balandžio 24 d . adresu  http://www.lmt.lt/lt/renginiai/2017-04-27.

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

 
GAUTA DAUGIAU KAIP 400 PARAIŠKŲ PAGAL PRIEMONĘ „INOVACINIAI ČEKIAI“ – KITĄMET PROGNOZUOJAMAS INOVACIJŲ PROVERŽIS LIETUVOS IR UŽSIENIO RINKOSE
Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pagal šiemet paskelbtą 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) priemonės „Inovaciniai čekiai“ kvietimą gavo 442 paraiškas. Bendra inovacinių čekių projektų vertė siekia daugiau kaip 2 mln. eurų, o prašoma finansuoti suma sudaro 1,4 mln. eurų. Prognozuojama, kad Lietuvos įmonės, pasinaudojusios priemonės „Inovaciniai čekiai“ teikiamomis galimybėmis, kitų metų pradžioje vidaus ar net užsienio rinkoms pasiūlys nemažai inovacijų, naujų produktų, technologijų ir paslaugų. Plačiau...

 

VU Projektinė veikla
El. p. 
http://www.vu.lt/projektai/

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku