LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos
Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“
 
Žemiau pateikiame konkrečią informaciją, kaip užpildyti projekto paraišką, ją pateikti bei siunčiame paraiškos ir dokumentų šablonus. Taip pat parengėme bei Jums siunčiame paraiškos rengimo ir teikimo proceso žingsnius bei atmintinę paraiškų ir priedų pildymui su naudos ir kokybės vertinimo kriterijais (rasite laiško apačioje paspaudę nuorodą „Priedai“).
 
Akcentuojame, kad šitame kvietime:
1.      Studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą. Konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso studentai. Bakalauro paskutinio kurso studentas konkurse gali dalyvauti, tačiau mokslinės vasaros praktikos atlikimo laikotarpiu, t.y. liepos-rugpjūčio mėnesiais, jis turi turėti galiojančią bakalauro arba jau magistrantūros studijų sutartį. Studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis;
2.      Tas pats tyrimų vadovas, kuris pagal Aprašą suprantamas kaip mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje pagal kvietimą.
 
Pagal paskelbtą kvietimą paraiškos teikiamos du kartus: per Duomenų mainų svetainę (toliau –DMS), kuri pasiekiama adresu ir dar kartą ta pati paraiška teikiama per LMT sistemą adresu.
Paraiškų pateikimas per DMS galimas dviem būdais :
  1. Savarankiškai: jei praktikos vadovas – VU darbuotojas - teikia paraišką ir jos priedus per DMS savarankiškai, tokiu atveju pildo įgaliojimą DMS-ui savo vardu (įgaliojimo forma pridedama) ir įkelia į Avilįvizavimui ir pasirašymui dokumente „Įgaliojimo DMS vizavimo tvarka ir DMS naudojimosi instrukcijos“ nurodyta tvarka (įgaliojimo formą ir minėtą dokumentą rasite laiško apačioje paspaudę nuorodą „Priedai“).
  2. Per paskirtą asmenį: kamieniniuose padaliniuose yra paskirti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikti įgaliojimai įkelti padalinio darbuotojųparengtas paraiškas (padaliniuose įgaliotųasmenų sąrašą rasite laiško apačioje paspaudę nuorodą „Priedai“).
Po paraiškos ir jos priedų pateikimo per DMS, paraiškoje nurodytas „už paraišką atsakingas asmuo“ gaus pranešimą iš LMT apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktąkodą. Per pranešime nurodytą terminą praktikos vadovas – VU darbuotojas turi užpildyti bendrąją paraiškos informaciją, įkelti paraišką ir jos priedus per https://junkis.lmt.lt/. Prisijungus prie https://junkis.lmt.lt/ sistemos reikia pasirinkti būtent tą paraiškos registracijos numerį, kuris buvo suteiktas konkrečiai paraiškai ją įkėlus į DMS.
 
Paraiškose pareiškėjas yra Vilniaus universitetas. Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2019 m. kovo 22 d. 24:00 val. Iki šios datos ir valandos paraiškos turi būti įkeltos ir pasirašytos mobiliuoju parašu per DMShttps://junkis.lmt.lt/ sistemoje paraiškos turės būti pateiktos per iš LMT gautame pranešime nurodytą terminą.
Kito paraiškų pateikimo būdonėra. Kitais būdais pateiktos paraiškos bus atmestos!
 
Siunčiame Jums dalinai užpildytą šio kvietimo paraiškos formą, priedų šablonus, pasirašytą PVM klausimyną ir atmintinę paraiškos ir priedųpildymui (rasite laiško apačioje paspaudęnuorodą „Priedai“) .
 
Visąparaiškų teikimo laikotarpį Plėtros departamento Projektų administravimo ir finansų valdymo skyriaus Projektų programų ir informacijos valdymo poskyrio darbuotojos Jus konsultuos visais kylančiais klausimai, todėl maloniai prašome kreiptis šiais kontaktais:
Ignė Balaišytė, tel. (8-5) 268 7238, el. p.  ;
Laura Zebleckienė, tel. (8 5) 219 3201, el.p.  .
 
Nurodytos darbuotojos gali peržiūrėti parengtas paraiškas. Jeigu Jūs to pageidaujate, paraiškas aukščiau nurodytoms darbuotojoms prašome atsiųsti iki kovo 21 d.
 
PRIEDAI: https://filesender.vu.lt/?vid=6d4e8b45-d968-0aa8-4b89-000041d6fe22. Nuoroda galioja iki 2019 m. vasario 21 d., vėliau nuorodos galiojimas bus pratęstas arba atsiųsime naują nuorodą.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku