LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui, kurio metu remiami mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai.

Paraiškas gali teikti: Mokslo ir studijų institucijos (atitinkančios Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre), kartu su partneriu(-iais) privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą ir sudariusios jungtinės veiklos sutartį.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Mokslo, inovacijų ir technologijų direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154 „Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f642cf503fba11e7b66ae890e1368363

Numatoma projektų pradžia: 2017 m. rugsėjo 1 d.

Projektų trukmė - iki 16 mėn. (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Bendra projekto vertė, kartu su įmonės indėliu - iki 100 000,00 eurų.

 

Pareiškėjas agentūrai privalo pateikti:

1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS,  www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis (paraiškos A priedas pildomas tik anglų kalba);

2. Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimą darbuotojui pateikti paraišką MTEPIS priemonėmis (laisva forma);

3. Jungtinės veiklos sutarties kopiją;

4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto deklaraciją (teikia įmonės)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91704366F45F/YwlwzUDkli;

5. Darbo užmokesčio įkainio pagrindimo dokumentus;

6. Projekto darbo grupės CV (anglų kalba);

7. Projekto koordinatoriaus deklaraciją

8. Kainas pagrindžiančius dokumentus.

 

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. liepos 3 d.
Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.

 

Kontaktiniai asmenys

Išsami informacija teikiama:

paraiškos pildymo klausimais: Daiva Keršienė, tel. (8 5) 2127435, El. paštas

darbo su MTEPIS sistema klausimais: Tel. (8 5) 2644715, el. pastas:

 

Dokumentai

Projekto koordinatoriaus deklaracijos forma:
https://www.e-mokslovartai.lt/delegate/alfrescoResource?ref=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F021127f3-deca-4e64-9b35-02e0cc5f4698esStore%2F021127f3-deca-4e64-9b35-02e0cc5f4698

Technologinės plėtros projektų finansavimo paraiškos forma:
https://www.e-mokslovartai.lt/delegate/alfrescoResource?ref=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F2bdf2269-297d-463b-9a02-62b71d58711aesStore%2F2bdf2269-297d-463b-9a02-62b71d58711a

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku