LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia doktorantūros vadovus teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 12 d. 12 val.

Konkursinė doktorantūra – tai Tarybos vykdomas doktorantūros vietų konkursas, kuriame paraiškas, siūlydami doktorantūros tematikas ar temas (toliau – temas), teikia potencialūs doktorantūros vadovai, o konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtraœ lėšomis.

2017 m. numatoma atrinkti 70 doktorantūros vietų, skiriant 10 vietų humanitarinių, 8 – socialinių, 14 – fizinių, 5 – žemės ūkio, po 15 – biomedicinos bei technologijos mokslų ir 3 - menų sritims.

Paramos tikslas

Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo ir studijų institucijose, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios plėtojant šiuolaikinius mokslo ar meno tyrimus, ar kurios atliepia Lietuvos ūkio poreikius.

Galimi pareiškėjai

Paraišką mokslo doktorantūros vietai gali teikti bet kurios mokslo srities mokslininkas, dirbantis Lietuvoje įregistruotoje institucijoje ar įmonėje, turinčioje pakankamą infrastruktūrą numatomiems moksliniams tyrimams vykdyti. Paraišką teikiantis mokslininkas turi atitikti mokslo doktorantūros vadovui keliamus reikalavimus.

Paraišką meno doktorantūros vietai kartu gali teikti du asmenys, siūlydami bendrą temą meno projektui. Vienas jų paraiškoje siūlo kūrybinės, o kitas – tiriamosios meno projekto dalies temą arba vienas vadovas, jeigu jis atitinka kūrybinės ir tiriamosios meno projekto dalių vadovui keliamus reikalavimus. Paraišką teikiantys asmenys turi atitikti meno dokôorantūros vadovams (-ui) Meno doktorantūros reglamente nustatytus reikalavimus.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje:

http://kondok.lmt.lt/

Paraišką sudaro:
   prašymas dalyvauti konkurse;
   siūlomos doktorantūros temos aprašas;
   institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, raštas (pridedamas skanuotas dokumentas, jeigu prašymą teikia mokslininkas, dirbantis institucijoje, kuri neturi teisės vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą);
   institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, raštas ir įmonės sutikimas (pridedami, jeigu prašymą teikia mokslininkas dirbantis įmonėje).

Papildoma informacija

Pasibaigus paraiškų teikimui prašome mokslo ir studijų institucijas, turinčias teisę vykdyti doktorantūrą, atsiųsti Tarybai raštą, pasirašytą institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriame būtų patvirtinama, kad institucija neprieštarauja, jog šioje institucijoje dirbantys ir paraiškas pateikę vadovai, būtų paskirti prašomos mokslo (meno) krypties doktorantų vadovais.

Institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, informaciją apie teikiamas ar pateiktas paraiškas sužinos prisijungusios prie paraiškų teikimo sistemos Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis, kurie bus išsiųsti institucijų padalinių, atsakingų už doktorantūros administravimą, vadovams.

Doktorantus į konkursinės doktorantūros vietas mokslo ir studijų institucijos galės priimti doktorantūros reglamente nustatyta tvarka.

Konkurso rezultatus Tarybos svetainėje numatome paskelbti iki 2017 m. birželio 20 d.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami konkursinės doktorantūros tinklalapyje: http://www.lmt.lt/lt/mkf/konkursine-doktorantura.html

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku