LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

2024 02 06 s bogacenkiene

Vilniaus Universiteto doktorantė Snieguolė Bagočienė buvo atrinkta Nacionalinės švietimo agentūros ir EdTech centro vykti 2024 m. sausio 15-21 d. į organizuotą stažuotę Pietų Korėjoje. Stažuotė skirta centro darbuotojams, mokytojams ir universitetų atstovams, o šalis pasirinkta dėl jos mokinių aukštų pasiekimų tarptautiniuose PISA tyrimuose ir vietos technologijų įmonių sukurtų švietimo technologijų, kurios naudojamos visuose švietimo lygmenyse. 

Pirmiausia atvykus į Seulą, buvo surengtas susitikimas su Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojais. Buvo aptarta stažuotė, jos tikslai ir išklausyta ambasadoriaus R.Šlepavičiaus analizė apie švietimo situaciją Korėjoje bei šios šalies kultūrinius ypatumus. Taip pat buvo dalijamasi pastebėjimais apie galimas bendradarbiavimo sritis tarp NŠA, EdTech centro, Lietuvos mokyklų ir universitetų su įvairiomis Korėjos institucijomis.

2024 02 06 lr ambasada

Apsilankė elektronikos ir telekomunikacijų tyrimų institute (ETRI) Daejeon mieste, kuris yra vienas didžiausių Korėjos valstybinių tyrimų institutų, specializuojančiais skaitmeninėse inovacijose ir yra vienas iš labiausiai tarptautiškų institutų šalyje. Čia ne tik dalyvavo diskusijoje, bet ir praktiškai išbandė sukurtas inovatyvias technologijas. ETRI atstovai pristatė, kaip Korėjos švietimo sistema keičiasi, nuo konceptualaus supratimo paradigmos pereidama prie 6C įgūdžių (kūrybiškumo, kritinio mąstymo, informacijos raštingumo, nukreipiančiųjų įgūdžių bei charakterio), kuriuos skatina ir tobulina dirbtinis intelektas. Šie įgūdžiai yra grindžiami dirbtinio intelekto integracija. Pats ETRI institutas buvo įkurtas 1976 m. ir nuo tada ne tik prisidėjo prie šalies ekonominio vystymosi, bet ir įgyvendino daugybę inovacijų, tokių kaip nešiojama automatinio vertimo technologija bei belaidis namų tinklas, kurie šiandien naudojami visame pasaulyje. Korėjos švietimo sistema orientuota į studento individualumą, mokytojų ir dėstytojų vaidmenų transformaciją bei naujų, interaktyvių mokymo metodų taikymą. Studentai, besiorientuojantys į save kaip besimokančiuosius, keičia dėstytojų vaidmenį mokymo procese, o dėstytojai ir mokytojai tampa ne tik žinių perdavėjais, bet ir mentorais bei mokymo proceso kūrėjais. 

Stažuotės metu taip pat aplankė Serom vidurinę mokyklą Seule, kuri garsi savo šiuolaikišku požiūriu į mokymą ir mokymosi aplinkos organizavimą. Čia delegacija stebėjo, kaip kiekvienas kabinetas aprūpintas interaktyviomis lentomis, kompiuteriais ir bevielio interneto prieiga, demonstruojant aukštą technologinio aprūpinimo lygį. Mokykla taip pat įdiegė ir diegia hibridinio mokymo klases, leidžiančias mokiniams dalyvauti pamokose nuotoliniu būdu. Serom vidurinė mokykla skiria didelį dėmesį neformaliam ugdymui, įtraukdama mokinius į įvairias veiklas už klasės ribų, pabrėžiant holistinį vaiko ugdymo procesą ir skatinant tiek akademinį, tiek socialinį bei emocinį tobulėjimą. Informatikos mokytoja pristatė programavimo platformas su kuriomis dirba mokiniai per pamokas. Ši patirtis suteikia Lietuvos atstovams naujų idėjų, kurias jie nekantriai nori pritaikyti savo švietimo įstaigose.

Taip pat buvo apsilankyta Seulo metropoliteno švietimo biure, kuriame buvo pristatyti įgyvendinami projektai ir strategijos, siekiant integracijos švietimo sektoriuje. Biuro pristatymas atskleidė, kaip skaitmenizacija ir dirbtinis intelektas naudojami sprendžiant specifinius ugdymo iššūkius, pavyzdžiui, personalizuoto mokymo modelio diegimas, pagrįstas vienam mokiniui – vienas įrenginys principu. Nuo šių mokslo metų pasirinkta strategiją skiriant daugiau pamokų matematikai, informatikai ir anglų kalbos pamokoms. Tai pagrindinė strategija plečiant švietimo skaitmenizavimą.

Dvi dienas dalyvavo „Education Korea 2024“ parodoje. Ji vertinama kaip didžiausia Azijos šalyse edukacinių technologijų ir švietimo tendencijų paroda. Parodoje EdTech produktus pristatė 420 įmonių, bendras stendų skaičius – 1400. Parodos metu taip pat išklausyti seminarai skaitmeninių technologijų naudojimo ugdyme tema. Išbandyta ar susipažinta su inovatyviomis priemonės mokyklai ir bendrai švietimui. 

„Mano, kaip doktorantės ir informatikos mokytojos patirtis parodoje, buvo neįkainojama, sako S.Bagočienė. Susidūriau su naujausiomis technologijomis ir mokymo metodais, kurie formuoja šiuolaikinį švietimą. Parodos dėmesys, skiriamas technologijų integracijai į mokymo procesą, atskleidė, kaip technologijos gali būti naudingos tiek dėstytojams, mokytojams, tiek mokiniams. Dalyvavau seminaruose, kurie buvo kupini naudingų žinių ir praktinių patarimų. Seminarai, ypač tie, kurie koncentravosi į programavimą, dirbtinį intelektą ir skaitmenines mokymosi platformas, suteikė vertingų įžvalgų, kurias nekantrauju pritaikyti savo mokykloje ir pasidalinti su kolegomis iš visos šalies. Viena iš labiausiai įsimintinų patirčių buvo dirbtinio intelekto taikymo mokymosi procese pristatymai. Šie pristatymai atvėrė akis į dirbtinio intelekto (DI) galimybes švietime ir pateikė realius pavyzdžius, kaip šias technologijas galima efektyviai integruoti į pamokas.

Turiu pabrėžti ir tai, kad turėjau galimybę susitikti su švietimo inovatorių specialistais iš įvairių pasaulio šalių (daugiausia P. Korėjos). Tai suteikė vertingų įžvalgų apie globalias švietimo tendencijas bei iššūkius ir leido pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika. Be to, galėjau praktiškai išbandyti keletą pristatomų platformų, įskaitant robotų programavimą ir virtualias kompiuterių klasių valdymo sistemas ir daug kitų.

Grįžusi į Lietuvą, nekantrauju įgyvendinti naujas idėjas savo mokymo praktikoje bei suteikė naujų įžvalgų disertacijos rašyme. Tebėra daug analizuotinos literatūros ir informacinių bukletų, kuriuos parsivežiau iš parodos. Be to, įsigytas robotikos rinkinys jau laukia, kad su mokiniais išbandytume kurdami robotukus mokykloje. Ši patirtis ne tik praturtino mane kaip specialistę, bet ir atveria naujas galimybes mokyklai, mokiniams ir bendrai švietimui. Tikiu, kad įgytos žinios ir patirtys leis mums efektyviai jas pritaikyti švietime. „

Vizitas „Google Korea“ būstinėje. Diskusija skaitmeninių technologijų, dirbtinio intelekto naudojimo švietime klausimais. Aptartas Google ir P. Korėjos verslo įmonių dalyvavimas AI Digital Textbook projekte: SMP kūrėjai skatinami investuoti ir kurti kokybiškus produktus savo lėšomis, o valstybė įsipareigoja suteikti technologinę platformą produktų platinimui. Apsilankymas „Google“ kompanijoje buvo mokytojos vienas iš didžiausių norų, kadangi šios kompanijos skaitmeninius produktus mes dažnas naudojame kiekvieną dieną. Jemin Chun ir jo kolegės susitikime pasakojo apie veiksmus, kurių imtasi kuriant išsamią švietimo platformą, apimančią universalios ID ir slaptažodžio sistemos sukūrimą, dėmesį konkrečių provincijų švietimo poreikiams ir naudingų taikomųjų programų įtraukimą siekiant sumažinti mokytojų darbo krūvį. 

Lankėsi Seule esančiame universitete. Korėjos universitetas yra Nr. 1 universitetas Pietų Korėjoje ir Nr. 69 – tarptautiniame universitetų reintinge. Jis yra vienas didžiausių ir seniausių šalies universitetų bei vienas geriausių universitetų Pietų Korėjoje ir Azijoje. Susitikimo metu pasidalintos įžvalgos apie skaitmenitizacijos procesus, vykstančius P. Korėjoje, ir aptartas universiteto vaidmuo šiame procese. Diskutuota apie mokytojų vaidmens kaitą, kylančius iššūkius skaitmenizacijos procese. Dalintasi įžvalgomis ir patirtimis dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, mokytojų pasirengimo dirbti su skaitmeninėmis priemonėmis. Kalbėtasi apie būsimųjų mokytojų rengimą, turimus universitete technologinius sprendimus (pvz., STEAM laboratorijos), kurie įgalintų būsimuosius mokytojus studijų procese įgyti būtinus (šiuo atveju skaitmeninius) gebėjimus. 

Diskusija apėmė ne tik mokytojų rengimo klausimus, bet ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, pasirengimo dirbti mišriuoju, hibridiniu būdu, taikomus inovatyvius studijų metodus ir kt. aspektus.  

Kalbėtasi ir apie inovatyvius sprendimus studijų organizavime (pvz., mikrodencialų sistema, trumposios studijos, universitetų pajėgų apjungimas siūlant nuotolinius studijų dalykus ir kt.). Kolegos iš P. Korėjos taip pat pasidalino, kad dirbtinio intelekto instrumentai nėra uždrausti naudotis studijų procese. Pažymėta, kad universitete yra teikiami įvairūs studijų kursai apie įvairius dirbtinio intelekto ir skaitmeninius sprendimus. Taip pat vyksta mokymai ir akademiniam personalui apie tai, kaip dėstytojų darbe panaudoti įvairius dirbtinio intelekto sprendimus. 

Turėjo galimybę apsilankyti Seulo metropoliteno švietimo biure (Seoul Metropolitan Office of Education) paskirtis – veikla Seulo švietimo valdymo srityje, įgyvendinti Pietų Korėjos švietimo politiką pagal patvirtintus valstybės prioritetus, švietimo bendruomenės susitarimus, Seulo švietimo plėtros strateginio plano „Seoul Future Education 2030“ gaires. Švietimo biuras rengia Seulo švietimo plėtros planus. Pagrindinės Seulo švietimo biuro vertybės – skatinti piliečių orumą, įtrauktį, ieškoti tvarių sprendimų vardan Seulo miestiečių “Seouly” ateities vizijos švietimo srity įgyvendinimo. Lietuvos delegacija buvo supažindinta su P. Korėjos švietimo sistema, kuri susideda 6-3-3-4. Mokiniai pradeda lankyti mokyklą nuo 6 m. ir apima 1-6 klasės – pradinė mokykla, 7-9 klasės – vidurinė mokykla, 10-12 klasės – gimnazija, toliau 4 m. – aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos). P. Korėjoje mokslo metai prasideda kovo 1 d. ir ugdymo procesas padalintas į 2 semestrus. I semestras ( kovo – rugpjūčio mėn.), II semestras (rugsėjo – vasario mėn.). Lietuvos švietimo atstovų delegacija supažindinta su Seulo švietimo  pagrindiniais  principais bei pristatytas 2023-2026 m. Seulo plėtotės strateginis planas su išskirtais 6 pagrindiniais uždaviniais, kurio centre Seulo mokinys, kad jis: 

  1. įgytų pagrindinius akademinius pasiekimus reikalingus augti ir tobulėti ateityje, būti laimingu ir prisidėti prie šalies klestėjimo;
  2. daugiau dėmesio klimato kaitos problemoms spręsti; 
  3. sveikos gyvensenos įpročių formavimas; 
  4. sveikintini skirtumai ir bendradarbiavimas tarp įvairių ugdymo įstaigų vardan geresnių mokinių ugdymo pasiekimų; 
  5. skirtumų įvairovė ir pasaulio piliečio pasaulėžiūros formavimas; 
  6. dirbtinis intelektas, edukacinių erdvių tobulinimas geresniam ugdymo turinio įsisavinimui. 

Aplankius Dulwich koledžą, tarptautinę privačią mokyklą, kuri žinoma dėl savo akademinių pasiekimų ir puikiai paruoštos mokymo infrastruktūros, turėjo galimybę susipažinti su koledžo strategija ir planais prisijungti prie globalaus Microsoft mokyklų tinklo. Diskusijose su koledžo direktoriumi ir pedagogais buvo aptarti dirbtinio intelekto taikymo švietime iššūkiai ir privalumai, trūkumai. Lankantis klasėse buvo galima matyti Lietuvoje žinomus mokomąsias priemones, tokias kaip programuojamas bitutes, Micro:bit, Arduino, Lego robotus ir pnš.

„Luxrobo“ vizitas suteikė galimybę iš arčiau susipažinti su švietimo technologijų inovacijomis ir moduline robotika, pritaikyta įvairaus amžiaus vartotojams. Kompanijos atstovai džiaugėsi, kad jų produktai jau naudojami daugiau nei 2100 mokyklų Pietų Korėjoje, o „Luxrobo“ švietimo programos ir praktiniai užsiėmimai leidžia mokytojams bei moksleiviams įdomiai ir praktiškai pažinti robotiką bei programavimą.

Visuose susitikimuose mūsų delegacijos Lietuvos švietimo delegacijos vadovė, NŠA direktorė Rūta Krasauskienė pristatė Lietuvos švietimo situaciją bei Indrė Šuolienė, EdTech centro vadovė.

Įgyta stažuotės patirtis suteikė Lietuvos švietimo atstovams naujų įžvalgų, kurias nekantriai siekia pritaikyti savo darbe, kad modernizuotų Lietuvos švietimo sistemą. Skaitmenizacija – pagrindinis Pietų Korėjos švietimo tikslas, kurio turime pasimokyti. Stažuotės metu gauta informacija ir patirtis bus naudinga kuriant naujas mokymo strategijas, diegiant inovacijas ir skatinant švietimo sektoriaus bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos. 

2024 02 06 s bagociene 01 2024 02 06 s bagociene 02
2024 02 06 s bagociene 03 2024 02 06 s bagociene 04
2024 02 06 s bagociene 05 2024 02 06 s bagociene 06
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku