LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

Remiantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto (toliau – MIF) nuostatais bei MIF Tarybos patvirtintais MIF šakinių akademinių padalinių (toliau – ŠAP) nuostatais bei rinkimų aprašu ir rinkimų organizavimo grafiku, VU MIF rinkimų komisija skelbia visų MIF ŠAP (Duomenų mokslų ir skaitmeninių technologijų instituto, Informatikos instituto, Matematikos instituto, Taikomosios matematikos instituto) Direktorių rinkimus.

Iš patvirtinto MIF Tarybos rinkimo aprašo:

„KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS

 1. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.
 2. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 3. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties.
 4. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas.
 5. Kandidatai į Direktorius pareigas pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
  • Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.).
 6. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto Rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas teikia tvirtinti Fakulteto tarybai.
 7. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto raidos planą Instituto bendruomenei.“

Rinkimai bus organizuojami pagal šį MIF Tarybos patvirtintą rinkimų organizavimo grafiką:

Data

Veiksmai

2018 m. kovo 19 d.

Fakulteto interneto svetainėje skelbiama Institutų direktorių rinkimų data ir vieta.

2018 m. kovo 19-26 d.

Kandidatų į Institutų direktorius kėlimo laikotarpis.

Kandidatai į Institutų direktorius Fakulteto rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1)  prašymą dalyvauti konkurse;

2)   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3)   gyvenimo aprašymą (CV);

4)   mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;

5)  Instituto raidos planą (iki 2 psl.).

2018 m. kovo 27 d.

Fakulteto rinkimų komisija sudaro išsikėlusių kandidatų į Institutų direktorius sąrašą ir Fakulteto interneto svetainėje skelbia jų siūlomus Instituto raidos planus.

2018 m. kovo 28- balandžio 3 d.

Kandidatų prisistatymai ir debatai Institutuose.

Jei į Instituto direktoriaus pareigas kandidatuoja ne vienas asmuo, visi to Instituto kandidatai prisistato tą pačią dieną.

2018 m. balandžio 4 d.

Išankstinis Institutų direktorių rinkimų balsavimas.

2018 m. balandžio 5 d.

Institutų direktorių rinkimai.

2018 m. balandžio 6 d.

Padalinio rinkimų komisija skaičiuoja ir skelbia rinkimų rezultatus.

2018 m. balandžio 10 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis rinkimų turas), jei reikės.

 

Remiantis šiais dokumentais, rinkimų komisija pabrėžia, kad Kandidatų į institutų direktorius kėlimo laikotarpis yra 2018 kovo 19-26 d.

Reikalingus kandidatų dokumentus (kopijas ir / arba originalus) užklijuotame voke pristatyti į MIF dekanatą, 208 kab., adresu Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius, iki 2018 m. kovo 26 d. 16 val. Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Instituto raidos plano kopija atsiunčiama rinkimų komisijai ir el. paštu . Kandidatų pateikti institutų raidos planai 2018 m. kovo 27 d. bus paskelbti Fakulteto interneto svetainėje.

Kontaktai pasiteirauti:

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku