LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

VU Matematikos ir informatikos institutas skelbia konkursą doktorantūros studijoms į
FIZINIŲ mokslų bei TECHNOLOGIJOS mokslų krypčių tematikas

 

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2017 m. taisykles“).

Stojantys į doktorantūrą Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriui pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo birželio mėn. 1 d. iki birželio 27 d. 24 val.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos Priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS) dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, kiti būtini duomenys; ir yra prikabintos priedų kopijos:

1. Gyvenimo aprašymo;
2. Asmens dokumento;
3. Magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (jeigu ISAS) nėra duomenų apie jūsų pažymių vidurkį);
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, iš kurių bent vienas yra Doktorantūros komiteto narys;
5. Sąrašo savo mokslo darbų ir/arba konferencijoje skaitytų pranešimų (neprivaloma). [Darbų ir/ar pranešimų atspaudus stojantieji turi atsinešti į pokalbį. Jei stojantysis neturi darbų ir/ar pranešimų, į pokalbį privalo atsinešti referatą];
6. Stojamosios įmokos kvito;
7. Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
8. Pavardės keitimo liudijančio dokumento.

Birželio mėn. 29 d. 9 val. stojančiųjų į informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą pokalbis vyks VU Matematikos ir informatikos institute, Akademijos g. 4, 203 kab.

Birželio mėn. 30 d. 10 val. stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą pokalbis vyks VU Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, 203 aud.

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į kiekvieną mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Priėmimo į doktorantūros studijas rezultatai skelbiami ISAS sistemoje nuo liepos 3 d. 15 val.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą sudaromos sutartys su Universitetu. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje.

Stojamojo į doktorantūrą formos:

FIZINIAI mokslai:

matematikos kryptis – pokalbis;
informatikos kryptis – pokalbis.

TECHNOLOGIJOS mokslai:

informatikos inžinerijos kryptis – pokalbis.

Pokalbio metu stojantysis į informatikos ar informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą:
1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

Išsamesnė informacija teikiama VU Matematikos ir informatikos instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 5) 2109 300.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku