LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

Remiantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto (toliau – MIF) nuostatais bei MIF Tarybos patvirtintais MIF šakinių akademinių padalinių (toliau – ŠAP) nuostatais bei ŠAP direktorių rinkimų tvarkos aprašu, VU MIF rinkimų komisija skelbia MIF  Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto  Direktoriaus rinkimus.

Iš MIF Tarybos patvirtinto MIF instituto direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo:

„KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS

 1. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.
 2. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 3. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties.
 4. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas.
 5. Kandidatai į Direktorius pareigas pateikia šiuos dokumentus:
  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
  5. Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.).
 6. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto Rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas teikia tvirtinti Fakulteto tarybai.
 7. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto raidos planą Instituto bendruomenei.“

Rinkimai bus organizuojami pagal šį MIF rinkimų komisijos patvirtintą Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus rinkimų organizavimo grafiką:

Data

Veiksmai

2024 m. sausio 3 d.

Fakulteto interneto svetainėje skelbiama Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus rinkimų data ir balsavimo būdas.

2024 m. sausio 3 – 2024 m. vasario 29 d.

Kandidatų į Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius kėlimo laikotarpis.

Kandidatai į Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius Fakulteto rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1)  prašymą dalyvauti konkurse;

2)   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3)   gyvenimo aprašymą (CV);

4)   mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;

5)   Instituto raidos planą (iki 2 psl.).

2024 m. kovo 1 d.

Fakulteto rinkimų komisija sudaro išsikėlusių kandidatų į Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius sąrašą ir Fakulteto interneto svetainėje skelbia jų siūlomus instituto raidos planus.

2024 m. kovo 4 d. – 2024 m. kovo 12 d.

Kandidatų prisistatymai ir debatai.

Jei į Instituto direktoriaus pareigas kandidatuoja ne vienas asmuo, visi to Instituto kandidatai prisistato tą pačią dieną.

2024 m. kovo 13 d.

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus rinkimai. Balsavimas vyks elektroniniu būdu.

2024 m. kovo 14 d.

Padalinio rinkimų komisija gauna balsavimo rezultatus, juos tvirtina ir skelbia rinkimų rezultatus.

2024 m. kovo 19 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis rinkimų turas), jei reikės.


Kandidatų dokumentų kopijos bei Instituto raidos planas siunčiami rinkimų komisijai el. pašto adresais:

ir iki 2024 m. vasario 29 d. 15 val. Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

2024-01-03

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku