LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

Versta iš V. Statulevičius, M. Sapagovas. Matematikos ir informatikos institutas 1995 metais (anglų k.). Metinė ataskaita – 1995, Matematikos ir informatikos institutas, 1996, 5–6 p.

Matematikos ir informatikos institutas yra valstybinis mokslinis institutas, susijęs su Vytauto Didžiojo universitetu. Institutas vykdo fundamentinius bei taikomuosius tyrimus šiose (pagrindinėse) matematikos ir informatikos srityse:

  • tikimybių teorija ir matematinė statistika,
  • diferencialinės lygtys ir skaitinė analizė (metodai),
  • matematinė logika ir algoritmų teorija,
  • gamtos apsaugos, biologinių, medicininių ir valdymo problemų matematinis modeliavimas,
  • signalų apdorojimas,
  • optimizavimas,
  • duomenų analizė,
  • programinės įrangos inžinerija,
  • kompiuterių tinklai.

 

1995 m. mokslinio tyrimo darbas buvo vykdomas 16 skyrių. Doktorantų studijos (kartu su Vytauto Didžiojo universitetu) buvo koordinuojamos matematikos ir informatikos katedrų.

Per penkeris metus, prėjusius nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, instituto struktūra žymiai pasikeitė, iškilo nauji mokslo bei studijų integravimo ir taikomųjų tyrimų vystymo Lietuvos reikmėms uždaviniai. Nors instituto darbuotojų skaičius sumažėjo daugiau negu du kartus (nuo 424 darbuotojų 1990 m. iki 200 – 1995 m.), tačiau mokslinis instituto potencialas nesumažėjo, o padidėjo (1990 m. Institute buvo 18 habil. dr., tuo tarpu 1995 m. – 22 habil. dr. ir 70 dr.)

Pagal susiklosčiusias tradicijas, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos tema vyravo tiek fundamentiniuose, tiek taikomuosiuose tyrimuose. Viena vertus, apie 35 instituto mokslininkai yra tikimybių teorijos specialistai, kita vertus, šios krypties problemos iškyla daugelyje duomenų analizės, signalų apdorojimo ir optimizavimo tyrimų srityse. Žymiai išsiplėtė tyrimai tiesinių ir netiesinių diferencialinių lygčių bei jų sprendimo metodų, globalinės optimizacijos, signalų apdorojimo ir neurotinklų analizės srityse. 1995 m. buvo atspausdinti 279 moksliniai darbai, o 293 – pateikti spaudai.

Tarptautinis Instituto bendradarbiavimas taip pat išsiplėtė. Instituto mokslininkai dalyvavo 6 tarptautinėse programose (COPERNICUS, TEMPUS ir t.t.), vykdė bendrą projektą (VEIG) su Amsterdamo Matematikos ir Informatikos Centru, keletas specialistų dirbo moksliniuose JAV, Kanados, Brazilijos, Norvegijos, Vokietijos, Italijos ir Nyderlandų centruose. Įvairiose tarptautinėse konferencijose buvo perskaityta 80 pranešimų.

Institutas plėtoja darbus, skirtus Lietuvos reikmėms. Teikiama mokslinė ir metodinė parama bei vykdomas bendras darbas su Lietuvos valstybiniu statistikos departamentu analizuojant ir pertvarkant valstybinę statistiką. Vykdomi darbai perkeliant tautinius dekoratyvinius audimo raštus, dainas, tautosaką ir lietuvių kalbą į daugiapakopes elektronines laikmenas. Nuo 1994 m. Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai, dirbdami UNESCO Humanitarinių mokslų katedroje, įkurtoje MII, sėkmingai dalyvauja UNESCO programoje „Informatika humanitarams“. Instituto Kompiuterių tinklų laboratorija moko ir aptarnauja daugelį Lietuvos vartotojų.

Sėkmingai vykdoma mokslo ir studijų integracija. Apie 40 instituto mokslininkų yra Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus Technikos universiteto, Vilniaus Pedagoginio universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto dėstytojai, tuo žymiai sustiprindami pedagoginį potencialą ir atnaujindami šių universitetų studijų programas. Plėsdamas šią veiklos sritį, Institutas turi gerą progą tapti tarpuniversitetiniu mokslo ir studijų centru.

Institutas kartu su Vilniaus, Pedagoginiu, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetais vykdo doktorantūros studijas matematikos, informatikos, statistikos ir sistemų analizės srityse. 1995 m. gruodžio mėn. 31 d. institute buvo 15 doktorantų. Didžiulis darbas atliekamas, reorganizuojant doktorantūrą ir atnaujinant studijų programas.

1993 m. Lietuvos Vyriausybė suteikė teisę mūsų institutui teikti informatikos (kartu su Vytauto Didžiojo universitetu) ir matematikos mokslų dr. habil. laipsnius. Per šį laikotarpį buvo apgintos 4 dr. habil. disertacijos.

Institutas yra dviejų mokslinių žurnalų leidėjas: „Lietuvos Matematikos rinkinys“ (kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvos Matematikų draugija) bei „Informatica“. Institutas taip pat leidžia informacinį-metodinį žurnalą „Informatika“, skirtą plačiajai visuomenei.

Institutas stengiasi išlikti vienu iš pagrindinių Lietuvos matematikos ir informatikos mokslo centrų.

 

Senato pirmininkas                                                   Direktorius

V. Statulevičius                                                        M. Sapagovas

Atgal

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku