LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

000 p 2009 sapagovas asm pusl m

 

065 1961 msdarb vFizikos ir matematikos instituto Matematikos sektoriaus darbuotojai: pirmoje eilėje – L. Vilkauskas, V. Mališauskaitė-Bikelienė, A. Aleškevičienė, A. Mitalauskas; antroje eilėje – E. Gečiauskas, B. Riauba, M. Sapagovas, A. Pliuškevičienė, B. Kvedaras, D. Petrėnaitė-Sapagovienė, L. Stupelis, R. Bražionytė-Paškevičienė, R. Pliuškevičius, 1961 m.

Profesorius habilituotas daktaras Lietuvos Mokslų akademijos narys korespondentas Mifodijus Sapagovas yra šiuolaikinės matematikos šakos – skaičiavimo matematikos mokslinių tyrimų pradininkas Lietuvoje. Jo sukurti netiesinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo ir matematinio modeliavimo metodai gerai žinomi daugelyje užsienio šalių.

M. Sapagovas gimė 1939 m. liepos mėn. 12 d. Didėjos km. (Rokiškio raj.). 1956 m. baigė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą, 1956–1961 m. studijavo Vilniaus universitete. Baigęs universitetą 1961 m. pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Tais pat metais įstojo į Ukrainos MA Matematikos instituto aspirantūrą ir 1964 m. sėkmingai ją baigė. 1965 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją ir vėl pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos institute.

Mokslinių tyrimų sritis – diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai, matematinis modeliavimas.

1967 m. dr. M. Sapagovas ima vadovauti Skaičiavimo metodų sektoriui (vadovavo iki 2007 m.), o netrukus paskiriamas ir instituto direktoriaus pavaduotoju – pirmojo Lietuvoje Skaičiavimo centro vadovu (vadovavo iki 1979 m. vidurio).

1986 m. M. Sapagovas apgynė fizikos¬matematikos mokslų. daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją. 1989 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

1987 m. prof. M. Sapagovas išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu.

 007 sc su jucys ir vSkaičiavimo centro vadovas priima svarbius svečius: akad. A. Jucys (centre) ir
TSRS MA SC direktorius A. Dorodnicynas (dešinėje), 1978 m.
 009 1979 sms vSkaičiavimo metodų sektoriaus darbuotojai: (iš kairės) V. Būda, sekt. vad. M. Sapagovas, D. Sapagovienė,
G. Kairytė, m. Vitkauskienė, J. Valaikienė, A. Valiulienė, Z. Vasiliauskas, 1979 m.

1995 m. prof. Mifodijus Sapagovas išrenkamas Matematikos ir informatikos instituto direktoriumi. Institutui vadovavo iki 2004 m. pabaigos. Šiuo metu institute  yra profesorius emeritas.

Prof. M. Sapagovas – vienas pirmųjų Lietuvoje diferencialinių lygčių skaitinių sprendimo metodų specialistas. Jis ištyrė kvazitiesinių elipsinio tipo lygčių sprendimą baigtinių skirtumų metodu, pagrindė ir išplėtojo minimalaus paviršiaus lygties skaitinius sprendimo metodus, sukūrė diferencialinių lygčių su nelokaliomis sąlygomis tyrimo metodiką bei išplėtojo šių uždavinių sprendimą skaitiniais metodais.

Prof. M. Sapagovas yra apie 140 mokslinių straipsnių, mokslinių ir mokomųjų knygų autorius ar bedraautorius, mokslinius pranešimus skaitė daugelyje tarptautinių konferencijų, pasauliniuose matematikų bei matematinio modeliavimo kongresuose.

 017 p 1995 direktorius vProf. M. Sapagovas – MII direktorius, 1995 m.

 000 p 2009 sapagovas asm pusl mVGTU Matematinio modeliavimo katedros darbuotojai.
Prof. M. Sapagovas – antroje eilėje pirmas iš dešinės, apie 1996 m.

088 2010 sapagovo knygos vKnygos, kurių autorius arba bendraautorius yra prof. M. Sapagovas, 1974-2010 m.

Be mokslinio ir administracinio darbo prof. M. Sapagovas intensyviai dirba ir pedagoginį darbą: daug metų skaito įvairius šiuolaikinės matematikos kursus Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Klaipėdos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose, 2000–2004 m. vadovavo VDU Matematikos ir statistikos katedrai. Profesorius yra 6 vadovëlių bei mokymo priemonių aukštosioms mokykloms autorius, yra paruošęs 9 mokslo daktarus.

Prof. M. Sapagovas yra žurnalų „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (nuo 1997 m.) ir „Lietuvos matematikos rinkinys“ (nuo 2005 m.) vyriausiasis redaktorius, mokslo darbų serijos „Iš Lietuvos matematikos istorijos“ vienas redaktorių, daugelio mokslo žurnalų redkolegijos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys.

090 2010 sapagovas ldko vLietuvos prezidentė D. Grybauskaitė įteikė prof. M. Sapagovui Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių, 2010 m. liepos 6 d.

2003–2009 m. prof. M. Sapagovas buvo Lietuvos valstybinių mokslo premijų komisijos Fizinių mokslų sekcijos pirmininku.

2009 m. prof. M.Sapagovas parengė fotoparodą „Formulės ir formos (minimalieji paviršiai)“, kuri buvo demonstruojama Matematikos ir informatikos institute, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, VU Matiematikos ir informatikos fakultete, Šiaulių universiteto bibliotekoje. 

Prof. M. Sapagovo veikla sulaukė plataus pripažinimo: 1989 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, 1995 m. – paskirta (kartu su kitais) Lietuvos mokslo premija, 2002 m. už taikomuosius matematikos darbus – išrinktas tarptautinio konsorciumo ECMI (Europos konsorciumas „Matematika pramonėje“) garbės nariu.

 2010 m. prof. M. Sapagovas apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Tie, kuriems tenka dirbti ar bendrauti su prof. M. Sapagovu, žino, kad jis yra puikus vadovas ir mielas žmogus. Jo atsakingumas, sistemiškumas, perspektyvos matymas lemia, kad su juo lengva dirbti, atidumas, rūpestingumas, subtilus jumoro jausmas, – kad malonu bendrauti.

 


 

Paruošė V. Dragūnienė

Pristatymas paruoštas reminatis:

  • Mifodijus SAPAGOVAS. Matematikos ir informatikos institutas, 2006, 259 p.
  • Profesorius Mifodijus SAPAGOVAS. Matematikos ir informatikos instituto darbuotojai – Lietuvos mokslo premijų laureatai, 2002, 20 p.
  • Asmeniniais V. Dragūnienės prisiminimais.
  • Nuotraukos iš asmeninio prof. M. Sapagovo bei Matematikos ir kibernetikos instituto archyvų.

 

Autorė dėkoja prof. M. Sapagovui už pateiktą medžiagą, palaikymą ir bendradarbiavimą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku