Spausdinti

 

Adresas
Akademijos g. 4, 601 kab., Vilnius

Grupės vadovė
prof. dr. (HP) Valentina Dagienė

Telefonas (8~5) 2109 732, vietinis 9732,
Elektroninis paštas 

 

  

Mokslo tema

TIRIAMŲJŲ DARBŲ KRYPTYS

Elektroninis mokymas ir standartai
Informatikos ir informatikos inžinerijos mokymas
Technologijomis grįstas mokymasis
Informatikos mokymo moksliniai metodai
Informatikos ir kompiuterijos terminija
Lingvistinių tyrimų kompiuterizavimas
Mokomųjų programų projektavimas
Programinės įrangos lokalizavimas

2021-2023 m. vykdoma mokslinė tema:

EDUKACINIŲ APLINKŲ IR TECHNOLOGIJŲ TYRIMAI UGDYMO KOKYBEI GERINTI

Pagrindinis temos tikslas:

Tyrinėti interaktyvių edukacinių aplinkų ir technologijų taikymo ugdymui projektavimo, integravimo, personalizavimo problemas

Mokslas ir studijos

Publikacijos

Doktorantai

Vardas, pavardė Vadovas Studijų
kryptis
Tema Studijų laikas
Vaida Masiulionytė-Dagienė doc. dr. Tatjana Jevsikova T 007 Informatinio mąstymo automatinio vertinimo sistemos modeliavimas 2021-2025
Tomas Šiaulys prof. dr. (HP) Valentina Dagienė T 007 Interaktyvių užduočių projektavimo sistemos modeliavimas 2019-2023

 

 

Apgintos disertacijos

Gabrielė Stupurienė. Konceptais grįstas informatikos mokymas: informatinio mąstymo užduočių ir edukacinės platformos išplėtimas pradiniam ugdymui. 2019-07-02, vadovė V. Dagienė. 

Daina Gudonienė. Integruotų elektroninio mokymosi objektų kūrimo modelis ir diegimas edukacinėje platformoje2019-07-02, vadovė V. Dagienė. 

Vladimiras Dolgopolovas. Programavimo mokymosi objektai mokslinės kompiuterijos mokymui: mokslinio tyrimo studijos naudojant stochastinius rekurentinius modelius. 2018-07-02, vadovė V. Dagienė. 

Eglė Jasutė. Interaktyvaus vizualizavimo modelis geometrijos konstrukcionistiniam mokymui ir mokymuisi, 2014.12.01, vadovai A. Žilinskas, V. Dagienė.

Jūratė Urbonienė. Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas, 2014.06.13, vadovė V. Dagienė.

Anita Juškevičienė. Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi, 2014.04.23, vadovė V. Dagienė.

Inga Žilinskienė. Adaptyvus mokomųjų modulių personalizavimo metodas, 2013.12.18, vadovė V. Dagienė.

Bronius Skūpas. Pusiau automatinio programavimo užduočių vertinimo ir testavimo metodas, 2013.02.11, vadovė V. Dagienė.

Svetlana Kubilinskienė. Išplėstas skaitmeninių mokymosi išteklių metaduomenų modelis, 2012.03.07, vadovė V. Dagienė.

Tatjana Jevsikova. Internetinės programinės įrangos lokalizavimas, 2009.12.28, vadovė V. Dagienė.

Irena Patašienė. Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui, 2008.04.23, vadovė V. Dagienė.

Jevgenij Kurilov. Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos, 2008.04.22, vadovai J. Mockus, V. Dagienė.

Rimgaudas Laucius. Kompiliatorių internacionalizacija, 2007.09.21, vadovė V. Dagienė.

Lina Markauskaitė. Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė, 2000.12.21, vadovė V. Dagienė.

Projektai

  • COST: EUGAIN - CA19122 European Network for Gender Balance in Informatics. 2020-2024 m.
  • LMT: EKSTRE - Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui
  • ERASMUS+ DocHub: Strateginė partnerystė gerinant Ukrainos regionų doktorantūros mokslinius tyrimus, bendrųjų gebėjimų ugdymą ir akademinio rašymo įgūdžius, CBHE projektas Nr. 8 574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP, 2016-2020 m.
  • NordNICE: Inovativaus informatikos mokymo tinklas ,Nordplus projektas Nr. NPHZ 2015/1053, 2015–2017 m.
  • MaSciL: Matematika mokslui ir gyvenimui! (Mathematics and Science for Life!), ES 7-osios BP projektas Nr. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1, 2013–2016 m.

Renginiai

Tarptautinis doktorantų konsorciumas

Istorija

Grupė įkurta 2017 metais reorganizuojant Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto struktūrą.

Paslaugos

Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės, gaminiai:

Paslaugas teikiamas pagal MITA priemonę „Inočekiai LT“ galima rasti čia.

Darbuotojai ir doktorantai

Darbuotojai ir doktorantai:

Vyriausioji mokslo darbuotoja:

Vyresnioji mokslo darbuotoja:

Mokslo darbuotojai:

Afilijuotas darbuotojas:

Docentė:

Kiti darbuotojai:

Doktorantai: