Spausdinti

 

VSA grupės darbuotojai

 

 

Adresas
Akademijos g. 4, 623 kab., Vilnius

Grupės vadovas
dr. Povilas Treigys

Telefonai (8~5) 210 9328, vietinis 9328,
Elektroninis paštas  

Grupė socialiniuose tinkluose:

Vaizdų ir signalų analizės grupė

 

 

Mokslo tyrimų kryptys

Šnekos ir kalbos signalų apdorojimas:

 • Šnekos signalo modeliavimas: autoregresijos / tiesinės prognozės modelis, netiesinis modeliavimas fraktalais.
 • Šnekos atpažinimas: dinaminis laiko skalės kraipymas, šnekos atpažinimas segmentais.
 • Šnekos emocijos įvertinimas: daugiapakopis šnekos emocijų klasifikavimas, šnekos emocijų požymiai, emocijų požymių atranka.
 • Šnekos signalo kokybės vertinimas: balso fonacijos vertinimas, funkcinės balso klosčių būklės vertinimas akustiniais metodais.
 • Signalų modelių parametrų įvertinimas.
 • Garsų matematinių modelių kūrimas.
 • Šneka valdomų sistemų tyrimai.

Vaizdo signalų apdorojimas, medicininių vaizdų analizė:

 • Objektų atpažinimas ir segmentavimas giliaisiais neuroniniais tinklais
 • Vaizdų atstatymas generatyviniais tinklais.
 • Akies dugno kraujagyslių optinio nervo disko, kitų pakitimų analizė.
 • Storosios žarnos patologijos vaizdų analizė naviko ląstelių subpopuliacijoms aprašyti pilno pjūvio vaizduose.
 • Prostatos pakitimų aptikimas multiparametriniuose magnetinio rezonanso vaizduose.
 • Pilno kadro histologinių vaizdų apdorojimas mašininio mokymosi metodais.

Didžiųjų duomenų analizė ir giliojo mokymosi algoritmų kūrimas:

 • Kloninių struktūrų analizė ir atpažinimas genetiniuose duomenyse.
 • Eismo (jūros) duomenų analizė siekiu atpažinti eismo nukrypimus LSTM ir transformuojančiaisias giliaisiais neuroniniais tinklais
 • Giliojo mokymo(si) metodų kūrimas klasifikavimo ir prognozavimo uždaviniams spręsti.

Mokslinės temos

2020–2022 m. Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas. Vadovas P. Treigys.

Mokslo tiriamojo darbo užduotys 2021 metams:

Mašininio ir giliojo mokymosi metodų  tyrimas ir taikymas:

 • savitarnos kasų prekių vaizdų kategorijų atpažinimui;
 • akies dugno, prostatos magnetinio rezonanso, pilno kadro histologiniams vazdams apdoroti, struktūroms atpažinti ir pakitimams bei agresyvumui vertinti;
 • giliųjų neuroninių tinklų taikymas audio signalo analizė šnekos požymiams atpažinti, išskirti, signalui modeliuoti, sintezuoti, triukšmo modeliams tikrti.

 

Mokslas ir studijos, apginti darbai

Doktorantai

Vardas, pavardė Vadovas Studijų
kryptis
Tema Studijų laikas
Bernardas Čiapas doc. dr. Povilas Treigys N 009 Vaizdų ypatybių tyrimas sprendžiant atpažinimo uždavinius
savitarnos kasose
2019-2023
Monika Danilovaitė doc. dr. Gintautas Tamulevičius N 009 Balso kokybės vertinimo metodika balso klosčių sutrikimams aptikti 2020-2024
Justinas Jucevičius doc. dr. Povilas Treigys T 007 Magnetinio rezonanso vaizdų analizės algoritmų tyrimas ir
kūrimas prostatos vėžio atpažinimui ir agresyvumo vertinimui
2015-2022
Robertas Jurkus doc. dr. Povilas Treigys T 007 Jūros eismo vertinimas naudojant giliuosius neuroninius tinklus 2020-2024
Aleksas Vaitulevičius doc. dr. Povilas Treigys N 009 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas audinio vėžinėms zonoms
aptikti skirtingose MRI modalumuose
2021-2025
Sandra Virbukaitė dr. Jolita Bernatavičienė T 007 Giliojo mokymosi metodų vystymas patologinių pokyčių
identifikavimui akies dugno vaizduose
2020-2024

 

Apgintos disertacijos:

 

Apginti magistro darbai:

 

Projektai

2003-2009

 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas „Informacinės technologijos žmogaus sveikatai – klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata). IT sveikata“. 2003-2009 m.
 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas „Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai (Info Sveikata)“. 2007-2009 m.
 • VMSF remiamas prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas „Genetinių ir genominių lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimo pagrindų tyrimai (GENOLOG)“. Registracijos Nr.: C-07022; Vykdymo laikas: 2007 – 2009
 • Lietuvos mokslo ir studijų fondo projektas „Specializuotų duomenų analizės metodų kūrimas širdies audinių temperatūrinei anizotropijai tirti“. 2008 m.
 • Mokslininkų grupės projektas „Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis“, 2009 m.

2010-2016

 • Kritinių fiziologinių parametrų išskyrimo iš daviklių signalų ir atvaizdavimo algoritmų mokslinis tyrimas. Pagal sutartis Nr. AS10-012 su ūkio subjektu UAB „Algoritmų sistemos“. Vykdymo laikotarpis nuo 2010-07 - 2010-10
 • Eurostars projektas „Gamybos efektyvumo navigatorius“. 2011-2013 m.
 • Tyrimų paslauga „Pavienių lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo variklio modelio kūrimas“, 2012-2013 m.
 • Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas „Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (GALIA)“, 2012-2014 m
 • Dirbtinių neuroninių tinklų optimizavimas ir diegimas. Pagal inovacinį čekį Nr. IČS-580000-1479, 31V-109 (UAB „Algoritmų sistemos“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra). Vykdymo laikotarpis nuo 2012-07 iki 2012-11.
 • Nacionalinės kompleksinės programos projektas „Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010)“. Vykdymo laikas: 2012 - 2015.
 • ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ 2013-2015 m.
 • Duomenų analizės ir pilotinio įrankio programinės įrangos sukūrimas. Pagal 2013 m. vasario 12 d. tarp VšĮ „Informatikos mokslų centras“ ir Vilniaus universiteto sutartį Nr. APS-580000-243. Vykdymo laikotarpis nuo 2013-02-12 iki 2015-03-12.
 • Erasmus+ projektas „Partnerships to Ensure Risk Management in Practice“ 2015-2016 m.

2017 -

 • COST veikla CA15124 „A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS)“. 2016-2020 m.
 • COST veikla CA15225 „Racionalios eilės modeliai - analizė, sintezė ir jų svarba modeliavimui ateityje” 2016-2020.
 • COST veikla CA15120 „Daugiaskalės sistemos medicinai”. J. Bernatavičienė yra Lietuvos atstovė vykdymo komitete, veiklos terminai: 2016-2020
 • COST veikla CA15225 „Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design“. 2016-2020 m.
 • ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra – LIEPA 2“, 2017.12-2020.12.
 • MT Podoktorantūros projektas Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą. 2018.12-2019.12
 • Nuasmenintų akių dugnų vaizdų bazės kūrimas. Vilniaus regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas nr.:158200-18/11-1057-572. Pagrindinis tyrėjas. Vieklos terminas 2018-11 – 2030-10.
 • COST veikla CA18231 „Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation“. 2019-2023
 • COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socio-ekonominių padarinių analizė,  P-COV-20-4. 2020-06 - 2020-12-31
 • Euro HPC programos pagrindu Nacionalinių kompetencijos centrų steigimas, H2020, 2020-9-1 – 2022-8-31, projekto numeris 951732, Projekto suma 59 mln.
 • LMT Podoktorantūros projektas Šnekos tyrimas esant triukšmo trukdžiams, naudojant signalų apdorojimo ir mašininio mokymosi metodus. 2021.07-2023.07. Pareigos projekte: stažuotoja.

 

LMT paramos projektai:

 • Parama mokslo renginiui 11-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2019)“. Projekto S-MOR-19-2/(178)SU-280 vadovė J. Bernatavičienė.
 • Parama mokslo renginiui 9-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2017)“. Projekto vadovė J. Bernatavičienė.
 • Parama mokslo renginiui 8-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2016)“. Projekto vadovė J. Bernatavičienė.
 • Parama mokslo renginiui 7-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2015)“, MOR-12/2015/LSS-580000-1481 (2015). Projekto vadovė J. Bernatavičienė.
 • Parama mokslo renginiui 5-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms “, MOR-043/2013. Projekto vadovė J. Bernatavičienė

 

Istorija

Grupė įkurta 2017 metais reorganizuojant Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto struktūrą. Grupės atsiradimo istoriją ir darbų tąsą galima rasti prof. L. Telksnio darbe: Informatikos tyrimai FMI - MKI - [VU] MII Atpažinimo procesų skyriuje – DMSTI Vaizdų ir signalų analizės grupėje.