Spausdinti

VU Informatikos inžinerijos (T 007) doktorantūros studijų programa įstojusiems nuo 2018 m.

Programa doktorantūros komiteto teikimu patvirtinta
VU Matematikos ir informatikos fakulteto taryboje
2018 m. rugsėjo mėn. 21 d.,
Nutarimas Nr. (1.5)110000-TPN-53

Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamas doktorantų mokslinių tyrimų tematikas, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš privalomųjų dalykų bloko, kuriuos studijuoja visi doktorantai, ir pasirenkamųjų dalykų bloko, iš kurio gali būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai arba komitetui pritarus iš kitų mokslo krypčių siūlomų doktorantūros dalykų.

Privalomųjų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją moksliniams tyrimams būtiną kvalifikaciją.

Pasirenkamųjų dalykų blokas sudarytas pagal Vilniaus universitete vykdomų Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinių tyrimų tematikas.

Lentelėje yra paryškintas pagrindinis konsultantas ir visais iškilusiais klausimais reikėtų kreiptis į jį.

 

Privalomieji dalykai

 Mokslo krypties
kodas
 Dalyko pavadinimas  Kreditų
skaičius
 Semestras  Dalyko konsultantai
N 009, T 007 Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika 8 Pirmųjų studijų
metų pavasario
A. Lupeikienė
A. Čaplinskas
S. Gudas
V. Marcinkevičius
N 009, T 007 Fundamentalieji informatikos ir informatikos inžinerijos metodai 8 Antrųjų studijų
metų rudens
J. Žilinskas
O. Kurasova
P. Treigys
L. Laibinis
V. Marcinkevičius
A. Jakaitienė
R. Baronas

 

Pasirenkamieji dalykai

Mokslo krypties
kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų
skaičius

Semestras

Dalyko konsultantai

T 007

Blokų grandinių technologijos

7

Pavasario

R. Paulavičius
E. Filatovas
S. Masteika

T 007

Didžiųjų duomenų analitika

7

Rudens

V. Medvedev
J. Bernatavičienė
G. Dzemyda

T 007

Kalbos signalų apdorojimas

7

Rudens

G. Tamulevičius
G. Korvel
P. Treigys

T 007

Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai

7

Pavasario

J. Žilinskas
A. Lančinskas
V. Medvedev

T 007

Mašininis mokymasis

7

Rudens

V. Marcinkevičius
J. Bernatavičienė
V. Valaitis

T 007

Modeliais grindžiama sistemų inžinerija

7

Pavasario

S. Gudas
A. Lopata
A. Lupeikienė

T 007

Natūralios kalbos apdorojimas

7

Pavasario

V. Marcinkevičius
G. Korvel
G. Tamulevičius

T 007

Reikalavimų inžinerijos metodai ir priemonės

7

Rudens

S. Gudas
A. Lopata
A. Lupeikienė

T 007

Sistemų analizės technologijos informatikos inžinerijoje

7

Rudens

S. Gudas
A. Lopata
A. Lupeikienė

T 007

Skaitmeninis signalų apdorojimas

7

Pavasario

G. Tamulevičius
G. Korvel
P. Treigys

T 007

Sprendimų priėmimo strategijos

7

Rudens

G. Dzemyda
O. Kurasova
E. Filatovas

T 007

Vaizdo signalų apdorojimas

7

Pavasario

P. Treigys
J. Bernatavičienė
G. Tamulevičius

T 007

Technologijomis grįstas mokymasis

7

Rudens

V. Dagienė
J. Kurilov
T. Jevsikova

T 007

Žiniomis grindžiama kompiuterizuota informacijos sistemų inžinerija

7

Pavasario

A. Lopata
S. Gudas
D. Dzemydienė

 

Iš viso: 14 pasirenkamųjų dalykų

VU Informatikos (N 009) doktorantūros studijų programa įstojusiems nuo 2018 m.

Programa doktorantūros komiteto teikimu patvirtinta
VU Matematikos ir informatikos fakulteto taryboje
2018 m. rugsėjo mėn. 21 d.,
Nutarimas Nr. (1.5)110000-TPN-53

Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamas doktorantų mokslinių tyrimų tematikas, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš privalomųjų dalykų bloko, kuriuos studijuoja visi doktorantai, ir pasirenkamųjų dalykų bloko, iš kurio gali būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai arba komitetui pritarus iš kitų mokslo krypčių siūlomų doktorantūros dalykų.

Privalomųjų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją moksliniams tyrimams būtiną kvalifikaciją.

Pasirenkamųjų dalykų blokas sudarytas pagal Vilniaus universitete vykdomų Informatikos mokslo krypties mokslinių tyrimų tematikas.

Lentelėje yra paryškintas pagrindinis konsultantas ir visais iškilusiais klausimais reikėtų kreiptis į jį.

 

Privalomieji dalykai

Mokslo krypties
kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų
skaičius

Semestras

Dalyko konsultantai

N 009, T 007

Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika

8

Pirmųjų studijų
metų pavasario

A. Lupeikienė
A. Čaplinskas
S. Gudas
V. Marcinkevičius

N 009, T 007

Fundamentalieji informatikos ir informatikos inžinerijos metodai

8

Antrųjų studijų
metų rudens

J. Žilinskas
O. Kurasova
P. Treigys
L. Laibinis
V. Marcinkevičius
A. Jakaitienė
R. Baronas

 

Pasirenkamieji dalykai

Mokslo krypties
kodas

Dalyko pavadinimas

Kreditų
skaičius

Semestras

Dalyko konsultantai

N 009

Automatizuoti verifikavimo ir validavimo metodai

7

Pavasario

L. Laibinis
R. Vaicekauskas
H. Giedra

N 009

Daugiamačių duomenų vizualizavimas

7

Pavasario

G. Dzemyda
O. Kurasova
J. Žilinskas

N 009

Efektyvūs algoritmai

7

Rudens

A. Juozapavičius
T. Meškauskas
E. Manstavičius

N 009

Gilieji neuroniniai tinklai

7

Pavasario

P. Treigys
O. Kurasova
V. Medvedev

N 009

Klasikinės geometrijos taikymai paviršių modeliavime

7

Rudens

S. Zubė
R. Krasauskas
K. Karčiauskas

N 009

Kompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas

7

Pavasario

K. Karčiauskas
R. Krasauskas
S. Zubė

N 009

 

Netiesiniai statistikos modeliai masinių duomenų analizėje

7

Pavasario

A. Jakaitienė
M. Radavičius
O. Kurasova

N 009

Optimizavimo metodai ir jų taikymas

7

Rudens

J. Žilinskas
A. Lančinskas
R. Paulavičius

N 009

Procesų vertinimo ir gerinimo modeliai

7

Pavasario

R. Baronas
S. Ragaišis
A. Mitašiūnas

N 009

Programų sistemų semantikos ir specifikavimo kalbos

7

Rudens

L. Laibinis
R. Baronas
K. Petrauskas

N 009

Skaitinis intelektas investuojant į vertybinius popierius

7

Rudens

A. Raudys
S. Blažiūnas
Š. Raudys

N 009

Skaitinis modeliavimas

7

Pavasario

T. Meškauskas
R. Baronas
L. Bukauskas

N 009

Statistinis modeliavimas ir stochastinis optimizavimas

7

Rudens

L. Sakalauskas
S. Minkevičius
I. Belovas

N 009

Šiuolaikinės duomenų bazių sistemos

7

Pavasario

R. Baronas
S. Ragaišis
L. Bukauskas

N 009

Tinklų modeliai ir algoritmai

7

Rudens

M. Bloznelis

 

Iš viso: 15 pasirenkamųjų dalykų

VU Informatikos inžinerijos (T 007) doktorantūros studijų programa įstojusiems iki 2018 m.

Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamą doktorantų mokslinių tyrimų tematiką, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkamas bent vienas dalykas, ir laisvai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai.

  • Alternatyviai pasirenkamų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją mokslinių tyrimams būtiną kvalifikaciją.
  • Laisvai pasirenkamų dalykų blokas sudarytas pagal Informatikos krypties mokslinių tyrimų, vykdomų VU, tematiką.

 

Alternatyviai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
T 007 pdfInformatikos inžinerijos matematiniai metodai 9 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfAtpažinimo teorija 9 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfLygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai 9 Kognityvinių skaičiavimų grupė
S 007 (S 274) pdfInformatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika ( pdfišplėstinis sando aprašas) 9 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė

 

Laisvai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų skaitomi dalykai
T 007 pdfAkustinė fonetika 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfSkaitmeninis signalų apdorojimas 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfKalbos signalų atpažinimas 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfSkaitmeninis procesų apdorojimas 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfSkaitmeninis vaizdų apdorojimas 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfSistemų bei adaptyviųjų filtrų metodai ir taikymai 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfGeneratyviojo ir aspektinio programavimo metodai 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
T 007 pdfŽiniomis grindžiami metodai ir sistemos belaidžių technologijų taikymuose 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
T 007 pdfPrograminės įrangos lokalizavimas 7 Edukacinių sistemų grupė
T 007 pdfOptimizavimo metodai ir jų taikymai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
T 007 pdfDuomenų analizės strategijos ir sprendimų priėmimas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfDaugiamačių duomenų vizualizavimo metodai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfLošimų teorija, algoritmai ir taikymai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfOptimizacijos teorija, algoritmų sudėtingumas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfStochastinis programavimas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfGlobaliojo optimizavimo metodai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfLoginiai dirbtinio intelekto pagrindai 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfOntologiniai informacinių sistemų pagrindai 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfProgramavimo kalbų teorija 7 Edukacinių sistemų grupė
S 007 (S 281) pdfKompiuterinės mokymo technologijos 7 Edukacinių sistemų grupė
    Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
 T 007 pdfBiometrikos sistemos  7  MIF Kompiuterijos katedra
 T 007 pdfKompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas  7  MIF Kompiuterijos katedra
Kauno fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai    
 T 007 pdfŽiniomis grindžiama kompiuterizuota informacijos sistemų inžinerija  7  KnF Informatikos katedra

 

VU Informatikos (N 009) doktorantūros studijų programa programa įstojusiems iki 2018 m.

Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamą doktorantų mokslinių tyrimų tematiką, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkamas bent vienas dalykas, ir laisvai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai.

  • Alternatyviai pasirenkamų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją mokslinių tyrimams būtiną kvalifikaciją.
  • Laisvai pasirenkamų dalykų blokas sudarytas pagal Informatikos krypties mokslinių tyrimų, vykdomų VU, tematiką.

 

Alternatyviai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
N 009 pdfInformatikos matematiniai metodai ( pdfišplėstinis sando aprašas) 9 Globaliojo optimizavimo grupė ir Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfSkaitiniai metodai 9 Kompiuterijos katedra
T 007 pdfLygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai 9 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 001 pdfMatematinė logika ir algoritmų teorija 9 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
S 007 (S 274) pdfInformatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika ( pdfišplėstinis sando aprašas) 9 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė

 

Laisvai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų skaitomi dalykai
N 009 pdfDuomenų gavyba 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfDaugiamačių duomenų vizualizavimo metodai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfStatistinis modeliavimas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfOptimizacijos teorija, algoritmų sudėtingumas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfStochastinis programavimas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfGlobaliojo optimizavimo metodai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfLošimų teorija, algoritmai ir taikymai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
N 009 pdfŽinių logikos 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfLoginiai dirbtinio intelekto pagrindai 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfOntologiniai informacinių sistemų pagrindai 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 009 pdfProgramavimo kalbų teorija 7 Edukacinių sistemų grupė
N 001 pdfIšvedimų teorija 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
N 001 pdfModalumo logikos 7 Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė
T 007 pdfAtpažinimo teorija 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfSistemų bei adaptyviųjų filtrų metodai ir taikymai 7 Vaizdų ir signalų analizės grupė
T 007 pdfOptimizavimo metodai ir jų taikymai 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
T 007 pdfDuomenų analizės strategijos ir sprendimų priėmimas 7 Kognityvinių skaičiavimų grupė
S 007 (S 271) pdfInformatikos didaktika 7 Edukacinių sistemų grupė
S 007 (S 281) pdfKompiuterinės mokymo technologijos 7 Edukacinių sistemų grupė
    Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
 N 009 pdfDaugiamatė statistika, laiko eilutės 7 Informatikos katedra
N 009 pdfDirbtiniai neuroniniai tinklai 7 Informatikos katedra
N 009 pdfInformacinės sistemos 7 Informatikos katedra
N 009 pdfEfektyvūs algoritmai 7 Kompiuterijos katedra
N 009 pdfSkaitinis intelektas investuojant į vertybinius popierius 7 Informatikos katedra
N 009 pdfŠiuolaikinės duomenų bazių sistemos 7 Programų sistemų katedra
N 009 pdfProgramų kūrimo proceso modeliai 7 Programų sistemų katedra
N 001 pdfGrafų teorija ir algoritmai 7 Matematinės informatikos katedra, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfRinktiniai matematinės fizikos lygčių skyriai 7 Kompiuterijos katedra
T 007 pdfKompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas 7 Kompiuterijos katedra
Kauno fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai    
N 009 pdfInformacijos poreikių specifikavimas 7 KnF Informatikos katedra
N 009 pdfOrganizacijų informacinė architektūra 7 KnF Informatikos katedra
N 009 pdfSistemų analizės technologijos 7 KnF Informatikos katedra
N 009 pdfVerslo aplinkos prognozavimas 7 KnF Informatikos katedra
N 009 pdfSkaitinis intelektas 7 KnF Informatikos katedra

VU Matematikos (N 001) doktorantūros studijų programa

Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamą doktorantų mokslinių tyrimų tematiką, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkamas bent vienas dalykas, ir laisvai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai.

  • Alternatyviai pasirenkamų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją mokslinių tyrimams būtiną kvalifikaciją.
  • Laisvai pasirenkamų dalykų blokas sudarytas pagal Matematikos krypties mokslinių tyrimų, vykdomų VU, tematiką.

 

Alternatyviai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
N 001 pdfAlgebra 10 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfFunkcinė analizė 10 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės analizės katedra
N 001 pdfMatematinė analizė 10
Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra,
Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
N 001 pdfTikimybių teorija ir matematinė statistika 10 Ekonometrinės analizės katedra

 

Laisvai pasirenkami dalykai

Mokslo krypties kodas Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Dalyką kuruojanti katedra/grupė
N 001 pdfAlgebrinė kombinatorika
5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
 N 001  pdfAlgebrinė skaičių teorija 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfAlgebriniai skaičiai, polinomai ir diofantinė analizė 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfAnalizinė skaičių teorija 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfAnalizinė ir tikimybinė kombinatorika 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfAproksimavimo metodai 5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfAsimptotinė statistika 5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
N 001 pdfAtsitiktiniai procesai  5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfBaigtinių populiacijų statistika  5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės informatikos katedra
N 001 pdfBajeso modelių taikymas statistikoje 5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
N 001 pdfDaugiamatė statistika 5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfDiferencialinių lygčių kraštiniai uždaviniai su nelokaliosiomis sąlygomis 5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfDiferencialinių lygčių skaitiniai metodai 5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfDraudos matematika 5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės analizės katedra
N 001 pdfDzeta funkcijos 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfEkonometrija 5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfErdvinė statistika 5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
N 001 pdfKompleksinio kintamojo funkcijų teorija 5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfLaiko eilučių analizė 5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfMarkovo grandinės  5 Matematinės statistikos katedra
N 001 pdfMatematinės fizikos lygtys  5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfModulinės formos ir elipsinės kreivės  5 Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfNavjė–Stokso lygčių teorija  5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfPriklausomybės matai ir kopulos  5 Matematinės analizės katedra
N 001 pdfSilpnas matų konvergavimas  5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės analizės katedra
N 001 pdfSkysčių ir dujų mechanika  5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfStatistika  5 Ekonometrinės analizės katedra
N 001 pdfStatistinė duomenų analizė 5 Ekonometrinės analizės katedra,
Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
N 001 pdfStochastinė analizė  5 Matematinės analizės katedra
N 001 pdfStochastinių diferencialinių lygčių teorija  5 Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
N 001 pdfŠiuolaikiniai skaitiniai metodai 5 Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
N 001 pdfTikimybinė skaičių teorija 5 Matematinės analizės katedra,
Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
N 001 pdfTikimybių teorijos ribinės teoremos  5 Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės analizės katedra,
Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos