Spausdinti

Prof. dr. Olga Kurasovaolga kurasova

Padalinys Kognityvinių skaičiavimų grupė

Pareigos: vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė


Dirba: Akademijos g. 4, 620 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9322
Elektroninis paštas  

Nuorodos profesiniuose socialiniuose tinkluose:

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Informatikos mokslų daktarė, docentė

 

Moksliniai interesai

 • Dirbtinis intelektas,
 • Duomenų tyryba,
 • Daugiamačių duomenų vizualizavimas,
 • Didžiųjų duomenų analizė,
 • Dirbtiniai neuroniniai tinklai,
 • Mašininis mokymasis,
 • Daugiakriterinis optimizavimas,
 • Evoliuciniai algoritmai,
 • Vaizdų apdorojimas,
 • Optimizavimo metodai.

 

Mokslinė produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

 

Moksliniai projektai

Dalyvavimas COST veiklose:

 • COST veikla TD1403 „Didelės apimties duomenų era tiriant dangaus ir žemės duomenis”. O. Kurasova yra Lietuvos atstovė vykdymo komitete, veiklos terminai: 2015-01-13 – 2018-01-12.
 • COST veikla IC1406 „Našiųjų skaičiavimų taikymas modeliavimui ir imitavimui esant didelės apimties duomenims”. O. Kurasova yra Lietuvos atstovo pavaduotoja vykdymo komitete, veiklos terminai: 2015-04-08 – 2019-04-07.

 

Vadovavimas moksliniams projektams:

 • 2020-2022 VU DMSTI vykdomos planinės mokslinės temos "Kognityvinių skaičiavimų galimybių plėtra duomenų vizualizavimo, vaizdų analizės ir sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti" viena iš vadovų.
 • 2017–2019 m. VU MII vykdomos planinės mokslinės temos „Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose" viena iš vadovų.
 • 2016 m. VU MII vykdomos planinės mokslinės temos „Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos uždaviniuose“ viena iš vadovų.
 • Pavadinimas: Duomenų analizės ir pilotinio įrankio programinės įrangos sukūrimas. Pagal 2013 m. vasario 12 d. tarp VšĮ „Informatikos mokslų centras“ ir Vilniaus universiteto sutartį Nr. APS-580000-243. Vykdymo laikotarpis nuo 2013-02-12 iki 2015-03-12.
 • Pavadinimas: Dirbtinių neuroninių tinklų optimizavimas ir diegimas. Pagal inovacinį čekį Nr. IČS-580000-1479, 31V-109 (UAB „Algoritmų sistemos“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra). Vykdymo laikotarpis nuo 2012-07-03 iki 2012-11-20.
 • Pavadinimas: Kritinių fiziologinių parametrų išskyrimo iš daviklių signalų ir atvaizdavimo algoritmų mokslinis tyrimas. Pagal sutartis Nr. AS10-012 su ūkio subjektu UAB „Algoritmų sistemos“. Vykdymo laikotarpis nuo 2010-07-23 iki 2010-10-20.
 • Pavadinimas: Maršruto optimizavimo tarp N taškų algoritmas ir kuro lygio duomenų iš transporto priemonės matematinio vidurkinimo ir nuokrypių (kuro užpylimo/nupylimo) fiksavimui algoritmas. Pagal inovacinį čekį Nr. 31V-79 (UAB „AKTKC – Apsaugos centras“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra). Vykdymo laikotarpis nuo 2010-07-28 iki 2010-10-27.
 • Pavadinimas: Tyrimų paslaugos „Lyginamasis kiekybinis ir kokybinis tyrimas „Inžinerijos studijų krypčių grupės specialistų poreikio nustatymas Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje“. Pagal sutartį Nr. APS-580000-1852/Ū7-1 su Vilniaus kolegija. Vykdymo laikotarpis nuo 2011-09-09 iki 2011-12-09.

 

Įvykdyti moksliniai projektai:

 • Vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda. Nacionalinės kompleksinės programos projektas „Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010)“. Vykdymo laikas: 2012 lapkritis – 2015 rugpjūtis.
 • Projekto atsakingasis vykdytojas: prof. habil. dr. G. Dzemyda. Pavadinimas: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator). EuroStars projektas PEN!6232. Vykdymo laikas: 2011 balandis – 2014 kovas.
 • COST veikla IC0702 „Lanksčiosios kompiuterikos metodų jungimas su statistiniais metodais siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus“. O. Kurasova buvo viena iš Lietuvos atstovų valdymo komitete, veiklos terminai: 2008-03-31 – 2012-03-30.
 • Vadovas prof. A. Paunksnis (KMU). Pavadinimas: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai, Info sveikata“. Registracijos Nr.: B-07019. Vykdymo laikas: 2007-2009.
 • Vadovas dr. T. Petkus (VPU). Pavadinimas: VMSF mokslininkų grupės projektas „Žmogiškasis faktorius daugiakriteriniuose optimizavimo uždaviniuose skaičiuojant lygiagrečiai sprendimų priėmimas: metodai ir taikymo sritys“. Registracijos Nr.: T-07134. Vykdymo laikas: 2007 metai.

 

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantams:

 • Rokas Gipiškis „Konvoliuciniai neuroniniai tinklai galvos smegenų vaizdams segmentuoti“ 2020-2024
 • Povilas Gudžius „Palydovinių vaizdų atpažinimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus“ 2017-2022
 • Nikolaj Kondrat „Giliojo mokymosi modelių bei optimizavimo algoritmų generalizacijos savybės“ 2019-2024
 • Žydrūnas Vaišnoras „Mašininio mokymosi metodų vystymas įsilaužimams aptikti kompiuterių tinkluose“ 2019-2024

 

Vadovauta doktorantams, sėkmingai apginusiems disertacijas:

 • Alma Molytė „Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“. Gynimo data: 2011-06-29.
 • Ernestas Filatovas „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“. Gynimo data: 2012-03-28.
 • Gintaras Vaira „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“. Gynimo data: 2014-06-10.
 • Pavel Stefanovič „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“. Gynimo data: 2015-06-30.
 • Olegas Niakšu „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“. Gynimo data: 2015-09-21.
 • Jevgenij Tichonov „Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai“. Gynimo data: 2018-06-11.
 • Kotryna Paulauskienė „Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas“. Gynimo data: 2018-06-11.

Studijoms skirti leidiniai

 • Dzemyda, G.; Kurasova, O.; Žilinskas, J. 2008. Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai, Vilnius: Mokslo Aidai, ISBN 978-9986-680-42-0, p. 206.
 • Kurasova, O. 2015. Duomenų tyrybos strategijos: metodinė priemonė. Vilnius: Žara, ISBN: 97-9986343127, p. 56.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Massive Data Visualization via Selecting a Data Subset. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Classification-Based Storage of JPEG Images. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Multi-Level Method for Big Data Visualization. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Artificial neural networks for massive data visualization. EURO 2016: 28th European Conference on Operational Research, Poznan University of Technology, Poznań, Poland, July 3-6, 2016.
 • Decision tree classification to predict effect of JPEG compression on images. EURO 2016. 28th European Conference on Operational Research, Poznan University of Technology, Poznań, Poland, July 3-6, 2016.
 • Visual analytics for big data. 7th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015.
 • Image classification for quality prediction after JPEG compression. 7th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015.
 • Didelių duomenų vizualizavimo metodai ir įrankiai. XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija, 2015 m. rugsėjo 17-19 d., Panevėžys.
 • Extensions of the Preference-based Multi-objective Evolutionary Algorithm R-NSGA-II. 6-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2014 m. gruodžio 4–6 d., Druskininkai.
 • Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui. 55-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, 2014 m. birželio 26–27 d. Vilnius.
 • A review of data mining systems based on web services. 5-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2013 m. gruodžio 5–7 d., Druskininkai.
 • Web Service-based Data Mining Systems. 26th European Conference on Operational Research, 1-4 July, 2013, Rome, Italy.
 • Daugiamačių duomenų kvantavimo ir vizualizavimo metodų jungimo būdai. 2-asis tarptautinis seminaras “Duomenų analizės metodai programų sistemoms”, 2009 m. gruodžio 10-12 d., Druskininkai, Lietuva.
 • Integrated Visualization of Vector Quantization by Multidimensional Scaling. Workshop on Computer Graphics, Vision and Mathematics (GraVisMa 2009), September 2-4, 2009, Plzen, Czech Republic.
 • Vektorių kvantavimo metodų ir daugiamačių skalių junginys daugiamačiams duomenims vizualizuoti. XIV tarptautinė kompiuterininkų konferencija, Rugsėjo 25-26 d., 2009, Kaunas, Vilnius.
 • Visualization of Support Vectors. XIII International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA-2009), June 30- July 3, 2009, Vilnius, Lithuania.
 • Combination of Vector Quantization and Visualization. 6th International Conference on Machine Learning and Data Mining, MLDM 2009, July 23-25, Leipzig, Germany.
 • Rule induction for ophthalmological data classification, EURO Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania.
 • Parameter System for Human Physiological Data Representation and Analysis, 3rd Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, June 6-8, 2007, Girona, Spain.

 

Mokslo populiarinimas

 

Narystė mokslinėse organizacijose ir ekspertinė veikla

Tarptautinės organizacijos:

 

Lietuvos organizacijos:

 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė, Dirbtinio intelekto sekcijos narė,
 • Lietuvos matematikų draugijos narė
 • Lietuvos operacijų tyrimų draugijos narė
 • Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ekspertė,
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ekspertė,
 • Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ekspertė.