Spausdinti

Prof. dr. Olga Kurasovaolga kurasova

Padalinys: Kognityvinių skaičiavimų grupė

Pareigos: vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė


Dirba: Akademijos g. 4, 620 kab., Vilnius
Telefonas: (8 5) 210 9322
Elektroninis paštas:  

Nuorodos socialiniuose tinkluose:

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Informatikos mokslų daktarė, docentė

 

Moksliniai interesai

Duomenų tyryba, Daugiamačių duomenų vizualizavimas, Didžiųjų duomenų analizė, Dirbtiniai neuroniniai tinklai, Automatinis mokymasis, Daugiakriterinis optimizavimas, Evoliuciniai algoritmai, Vaizdų apdorojimas, Optimizavimo metodai

 

Mokslinė produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

 

Moksliniai projektai

Šiuo metu vykdomi moksliniai projektai:

 • COST veikla TD1403 „Didelės apimties duomenų era tiriant dangaus ir žemės duomenis”. O. Kurasova yra Lietuvos atstovė vykdymo komitete, veiklos terminai: 2015-01-13 – 2018-01-12.
 • COST veikla IC1406 „Našiųjų skaičiavimų taikymas modeliavimui ir imitavimui esant didelės apimties duomenims ”. O. Kurasova yra Lietuvos atstovo pavaduotoja vykdymo komitete, veiklos terminai: 2015-04-08 – 2019-04-07.

 

Vadovavimas moksliniams projektams:

 • 2017–2019 m. VU MII vykdomos planinės mokslinės temos „Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose" viena iš vadovų.
 • 2016 m. VU MII vykdomos planinės mokslinės temos „Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos uždaviniuose“ viena iš vadovų.
 • Pavadinimas: Duomenų analizės ir pilotinio įrankio programinės įrangos sukūrimas. Pagal 2013 m. vasario 12 d. tarp VšĮ „Informatikos mokslų centras“ ir Vilniaus universiteto sutartį Nr. APS-580000-243. Vykdymo laikotarpis nuo 2013-02-12 iki 2015-03-12.
 • Pavadinimas: Dirbtinių neuroninių tinklų optimizavimas ir diegimas. Pagal inovacinį čekį Nr. IČS-580000-1479, 31V-109 (UAB „Algoritmų sistemos“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra). Vykdymo laikotarpis nuo 2012-07-03 iki 2012-11-20.
 • Pavadinimas: Kritinių fiziologinių parametrų išskyrimo iš daviklių signalų ir atvaizdavimo algoritmų mokslinis tyrimas. Pagal sutartis Nr. AS10-012 su ūkio subjektu UAB „Algoritmų sistemos“. Vykdymo laikotarpis nuo 2010-07-23 iki 2010-10-20.
 • Pavadinimas: Maršruto optimizavimo tarp N taškų algoritmas ir kuro lygio duomenų iš transporto priemonės matematinio vidurkinimo ir nuokrypių (kuro užpylimo/nupylimo) fiksavimui algoritmas. Pagal inovacinį čekį Nr. 31V-79 (UAB „AKTKC – Apsaugos centras“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra). Vykdymo laikotarpis nuo 2010-07-28 iki 2010-10-27.
 • Pavadinimas: Tyrimų paslaugos „Lyginamasis kiekybinis ir kokybinis tyrimas „Inžinerijos studijų krypčių grupės specialistų poreikio nustatymas Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje“. Pagal sutartį Nr. APS-580000-1852/Ū7-1 su Vilniaus kolegija. Vykdymo laikotarpis nuo 2011-09-09 iki 2011-12-09.

 

Įvykdyti moksliniai projektai:

 • Vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda. Nacionalinės kompleksinės programos projektas „Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010)“. Vykdymo laikas: 2012 lapkritis – 2015 rugpjūtis.
 • Projekto atsakingasis vykdytojas: prof. habil. dr. G. Dzemyda. Pavadinimas: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator). EuroStars projektas PEN!6232. Vykdymo laikas: 2011 balandis – 2014 kovas.
 • COST veikla IC0702 „Lanksčiosios kompiuterikos metodų jungimas su statistiniais metodais siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus“. O. Kurasova buvo viena iš Lietuvos atstovų valdymo komitete, veiklos terminai: 2008-03-31 – 2012-03-30.
 • Vadovas: prof. A. Paunksnis (KMU). Pavadinimas: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai, Info sveikata“. Registracijos Nr.: B-07019. Vykdymo laikas: 2007-2009.
 • Vadovas: dr. T. Petkus (VPU). Pavadinimas: VMSF mokslininkų grupės projektas „Žmogiškasis faktorius daugiakriteriniuose optimizavimo uždaviniuose skaičiuojant lygiagrečiai sprendimų priėmimas: metodai ir taikymo sritys“. Registracijos Nr.: T-07134. Vykdymo laikas: 2007 metai.

 

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantams:

 • Povilas Gudžius „Palydovinių vaizdų atpažinimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus“ 2017-2021
 • Nikolaj Kondrat „Giliojo mokymosi modelių bei optimizavimo algoritmų generalizacijos savybės“ 2019-2023
 • Ričardas Toliušis „Vaizdų atpažinimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus“ 2017-2022
 • Žydrūnas Vaišnoras „Mašininio mokymosi metodų vystymas įsilaužimams aptikti kompiuterių tinkluose“ 2019-2023

 

Vadovauta doktorantams, sėkmingai apginusiems disertacijas:

 • Alma Molytė „Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“. Gynimo data: 2011-06-29.
 • Ernestas Filatovas „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“. Gynimo data: 2012-03-28.
 • Gintaras Vaira „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“. Gynimo data: 2014-06-10.
 • Pavel Stefanovič „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“. Gynimo data: 2015-06-30.
 • Olegas Niakšu „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“. Gynimo data: 2015-09-21.
 • Jevgenij Tichonov „Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai“. Gynimo data: 2018-06-11.
 • Kotryna Paulauskienė „Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas“. Gynimo data: 2018-06-11.

Studijoms skirti leidiniai

 • Dzemyda, G.; Kurasova, O.; Žilinskas, J. 2008. Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai, Vilnius: Mokslo Aidai, ISBN 978-9986-680-42-0, p. 206.
 • Kurasova, O. 2015. Duomenų tyrybos strategijos: metodinė priemonė. Vilnius: Žara, ISBN: 97-9986343127, p. 56.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Massive Data Visualization via Selecting a Data Subset. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Classification-Based Storage of JPEG Images. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Multi-Level Method for Big Data Visualization. 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.
 • Artificial neural networks for massive data visualization. EURO 2016: 28th European Conference on Operational Research, Poznan University of Technology, Poznań, Poland, July 3-6, 2016.
 • Decision tree classification to predict effect of JPEG compression on images. EURO 2016. 28th European Conference on Operational Research, Poznan University of Technology, Poznań, Poland, July 3-6, 2016.
 • Visual analytics for big data. 7th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015.
 • Image classification for quality prediction after JPEG compression. 7th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015.
 • Didelių duomenų vizualizavimo metodai ir įrankiai. XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija, 2015 m. rugsėjo 17-19 d., Panevėžys.
 • Extensions of the Preference-based Multi-objective Evolutionary Algorithm R-NSGA-II. 6-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2014 m. gruodžio 4–6 d., Druskininkai.
 • Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui. 55-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, 2014 m. birželio 26–27 d. Vilnius.
 • A review of data mining systems based on web services. 5-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2013 m. gruodžio 5–7 d., Druskininkai.
 • Web Service-based Data Mining Systems. 26th European Conference on Operational Research, 1-4 July, 2013, Rome, Italy.
 • Daugiamačių duomenų kvantavimo ir vizualizavimo metodų jungimo būdai. 2-asis tarptautinis seminaras “Duomenų analizės metodai programų sistemoms”, 2009 m. gruodžio 10-12 d., Druskininkai, Lietuva.
 • Integrated Visualization of Vector Quantization by Multidimensional Scaling. Workshop on Computer Graphics, Vision and Mathematics (GraVisMa 2009), September 2-4, 2009, Plzen, Czech Republic.
 • Vektorių kvantavimo metodų ir daugiamačių skalių junginys daugiamačiams duomenims vizualizuoti. XIV tarptautinė kompiuterininkų konferencija, Rugsėjo 25-26 d., 2009, Kaunas, Vilnius.
 • Visualization of Support Vectors. XIII International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA-2009), June 30- July 3, 2009, Vilnius, Lithuania.
 • Combination of Vector Quantization and Visualization. 6th International Conference on Machine Learning and Data Mining, MLDM 2009, July 23-25, Leipzig, Germany.
 • Rule induction for ophthalmological data classification, EURO Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania.
 • Parameter System for Human Physiological Data Representation and Analysis, 3rd Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, June 6-8, 2007, Girona, Spain.

 

Mokslo populiarinimas

 • Kurasova, O.; Marcinkevičius, V.; Medvedev V. DAMIS – nacionalinio mokslo informacijos archyvo MIDAS duomenų analizės įrankis. Mokslas ir technika. 2015, Nr. 3, p. 11–12. ISSN 0134-3165

 

Ekspertinė ir kita veikla

 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos narė, Dirbtinio intelekto sekcijos narė,
 • Lietuvos matematikų draugijos narė
 • Lietuvos operacijų tyrimų draugijos narė