Spausdinti

Tarptautiniai mokslo projektai

Projekto laikotarpisProgramaProjekto pavadinimasProjekto vadovas(-ai)
2023-2026 m. Rare Diseases (EJP RD)

Resolve 15q: Resolving complex outcomes in 15q13.3 copy number variants using emerging diagnostic and biomarker tools

prof. dr. A. Jakaitienė
2022-2026 m. COST UniDive: Universalumas, įvairumas ir savitumas kalbos technologijose (Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology), CA21167 dr. G. Korvel
2020-2024 m. COST EUGAIN: Europos tinklas lyčių pusiausvyrai informatikoje (European Network For Gender Balance in Informatics), CA19122 prof. dr. V. Dagienė
dr. A. Juškevičienė
2019-2023 m. COST Multi3Generation: Daugiafunkcinės, daugiakalbės, multimodalinės kalbos generavimas (Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation), CA18231 dr. G. Korvel
2018-2023 m. COST

Microbiome: Statistinio ir mašininio mokymosi metodai žmogaus mikrobiomo tyrimuose (Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies), CA18231

prof. dr. V. Marcinkevičius

2020-2022 m.

„Horizontas 2020“
EuroHPC JU – EuroCC

Nacionalinio HPC kompetencijos centro steigimas, Nr. 951732      prof. dr. P. Treigys
2019-2021 m. Andalūzijos valdybos remiami mokslo projektai Didelio našumo skaičiavimai intensyviosios modulinės radioterapijos grafikų optimizavimui, 2019, UAL18-TIC-A020-B    dr. E. Filatovas
(atstovauja Lietuvos pusę)
2017-2020 m. NATO STO IST-141 IST-141-RTG on Exploratory Visual Analytics  (28V-159/1.78 SU-710) dr. V. Marcinkevičius
2016-2020 m. COST FractionalSystems: Frakcinės eilės sistemos – analizė, sintezė ir jų svarba ateities konstravimui (Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design), CA15225 doc. dr. G. Tamulevičius,
dr. G. Korvel
2016-2020 m. COST OpenMultiMed: Daugiaskalės sistemos medicinai (Open Multiscale Systems Medicine), CA15120 dr. J. Bernatavičienė,

doc. dr. P. Treigys

2016-2020 m. COST NEUBIAS: Europos biovaizdų analitikų tinklas plėtojantis gyvybės mokslų vaizdų analizę
(A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging), CA15124
doc. dr. P. Treigys,
dr. J. Bernatavičienė
2016-2020 m. COST ImAppNIO: Gamta grįstų optimizavimo metodų pritaikomumo vystymas apjungiant teoriją ir praktiką (Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice), CA15140

dr. A. Lančinskas,
prof. dr. A. Žilinskas

2015-2019 m. COST cHiPSet: Našus modeliavimas ir imitavimas didelių duomenų taikomosioms sistemoms (High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications), IC1406 dr. V. Medvedev,

prof. dr. O. Kurasova

2014-2018 m. COST NESUS: Tvarių itin didelio našumo skaičiavimų tinklas (Network for Sustainable Ultrascale Computing), IC1305 dr. A. Lančinskas
2014-2018 m. COST BIG-SKY-EARTH: Didelių duomenų era dangaus ir žemės tyrimuose (Big Data Era in Sky and Earth Observation), TD1403 doc. dr. O. Kurasova,
dr. V. Medvedev
2013-2017 m. COST Matematinis optimizavimas sprendimų palaikymo sistemose efektyviems ir patikimiems energijos tinklams (Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks) prof. dr. J. Žilinskas
2013-2016 m. 7BP MaSciL: Matematika mokslui ir gyvenimui! (Mathematics and Science for Life!) prof. dr. V. Dagienė
2011-2014 m. EUROSTARS PEN: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator) prof. habil. dr. G. Dzemyda
2009-2013 m. COST Atviras Europinis tinklas didelio našumo skaičiavimams sudėtingose aplinkose (Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments) prof. dr. J. Žilinskas
2009-2012 m. COST Lanksčiosios kompiuterijos ir statistikos metodų jungimas siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus (Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions) doc. dr. O. Kurasova
2009-2010 m. COST Algoritminė sprendimų teorija (Algorithmic Decision Theory) prof. habil. dr. A. Žilinskas
2005-2009 m. COST ENOC: Elektriniai neuroniniai svyravimai ir pažinimas (Electric Neuronal Oscillations and Cognition) prof. habil. dr. A. Žilinskas
2004-2007 m. NATO Global optimisation combining deterministic and stochastic approaches for chemical engineering prof. dr. J. Žilinskas

Tarptautinės edukacinės programos, projektai

Projekto laikotarpisProgramaProjekto pavadinimasProjekto vadovas(-ė)
2021-2024 m. Erasmus+ KA220-HED FITPED-AI: Dirbtinio intelekto mokymas ateities IT profesionalams
(Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence)
prof. dr. V. Dagienė
2016-2020 m. Erasmus+ CBHE DocHub: Strateginė partnerystė gerinant Ukrainos regionų doktorantūros mokslinius tyrimus, bendrųjų gebėjimų ugdymą ir akademinio rašymo įgūdžius
(Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions)
prof. dr. V. Dagienė
2016-2019 m. Erasmus+
KA2
IncluSMe: Matematikos ir gamtos mokslų tarpkultūrinis ugdymas
(Intercultural learning in Mathematics and Science initial teacher education)
prof. dr. V. Dagienė
2015-2017 m. Nordplus NordNICE: Inovativaus informatikos mokymo tinklas prof. dr. V. Dagienė
2013-2014 m. COMENIUS IGUANA: Mokyklų valdymo tobulinimas naudojant veiksmų mokymosi metodą (Improving School Governance using an Action Learning Approach) prof. dr. V. Dagienė
2013-2014 m. COMENIUS Pavogto iPod logika (Logic of the stolen iPod). Pjesė LE-MATH teatro spektaklių konkursui (Theatre Play writing competition on the theme of Mathematics), Le-Math: Matematikos mokymasis naudojant naujas komunikavimo priemones (Learning Mathematics through new Communication Factors) doc. dr. R. Pupeikis
2013 m.   Informatikos mokytojų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas (Strengthening Computer Science Teacher Training and Networking / Informatiklehrerbildung stärken und vernetzen) prof. dr. V. Dagienė
2009-2012 m.   NNEER: Šiaurės šalių inžinerijos mokymo tyrimų tinklas (Nordic Network for Engineering Education Research) prof. dr. V. Dagienė
2009-2011 m. COMENIUS : Mokymosi bendruomenė antros kartos saityno technologijų mokymui (Learning community for Web 2.0 teaching) prof. dr. V. Dagienė
2009-2011 m. Grundtvig ADHER: Pritaikyk savo paveldą (Adopt Your Heritage) L. Mikalauskienė, doc. dr. N. Kligienė
2008-2011 m. ERASMUS TRICE: Dėstymas, tyrimai ir inovacijos informatikos studijose (Teaching, Research and Innovation in Computing Education) prof. habil. dr. A. Žilinskas, dr. A. Jakaitienė
2007-2011 m. ERASMUS Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS mobilumo programa dr. S. Maskeliūnas
2008-2010 m. EK Mokymosi visą gyvenimą EduJudge: Internetinės testavimo sistemos integravimas į efektyvų el. mokymąsi (Integrando el Juez On-line en e-learning efectivo) prof. dr. V. Dagienė
2007-2009 m. EK Mokymosi visą gyvenimą ENRICH: Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) doc. dr. N. Kligienė
2006-2009 m. eLearning e-START: Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas (Digital Literacy Network for Primary & Lower Secondary (K-9) Education) prof. dr. V. Dagienė
2006-2008 m. Grundtvig ILGRECO: Žaidimų metodikos panaudojimas edukaciniame kontekste (Implementing Learning Game Resources based on Educational Content) doc. dr. N. Kligienė
2007 m. Švietimo mainų Creating E-Learning Courses - Hands-on Tools & Practical Tips doc. dr. N. Kligienė
2006 m.   Profesinis mokymas ir darbo jėgos ištekliai Kaliningrade TTSS

Kiti tarptautiniai projektai

Projekto laikotarpisProgramaProjekto pavadinimasProjekto vadovas, kontaktai
2011-2014 m.   Parama tarptautinio žurnalo „Olympiads in Informatics“ leidybai prof. dr. V. Dagienė
2009-2010 m. Žiliberas Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais (Application of data mining methods for investigation of software systems) dr. J. Besson
2007-2008 m. INTERREG III B BalticBroadband: Plačiajuostis internetas Baltijos jūros regiono atokiose vietovėse (Baltic Rural Broadband Project) P. Šulcas