Spausdinti

 

dscf1230 mif 1

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

Padalinys Kognityvinių skaičiavimų grupė
Pareigos: VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, grupės vadovas

Dirba: Akademijos g. 4, 207 kab., 615 kab., Vilnius
Telefonas (8~5) 210 9302
Elektroninis paštas  

 

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Apgintos disertacijos

 • 1984 m. technikos mokslų kandidato disertacija: „Uždavinio struktūros analizė - priemonė efektyvesniam optimizavimui“.
 • 1997 m. technikos mokslų habilituoto daktaro disertacija: „Reikiamų  žinių  išskyrimas  optimizavimo efektyvumui gerinti“.

 

Moksliniai vardai

 • 1992, docentas, Matematikos ir Informatikos Institutas, Vilnius
 • 1998, profesorius, Kauno Technologijos Universitetas, Kaunas  

 

Moksliniai interesai

Tyrimų sritys ir mokslinė veikla

Pagrindinė mokslinių interesų sritis yra optimizavimo ir duomenų analizės integracija šiuolaikinių technologinių sprendimų kontekste. Tyrimai apima šias pagrindines kryptis: netradicinių žinių apie optimizavimo uždavinį išskyrimo metodų kūrimas ir pritaikymas siekiant pagerinti optimizavimo efektyvumą; optimalūs sprendimai, priimami analizuojant sudėtingas duomenų struktūras, saugomas kompiuterinėse duomenų bazėse; vizuali daugiamačių duomenų analizė. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama duomenų analizei (ypač medicininių duomenų – oftalmologinių, kardiologinių, genetinių), lygiagretiems skaičiavimams, daugiakriterinio sprendimų priėmimo strategijoms, daugiamačių duomenų vizualizavimui ir dirbtiniams neuroniniams tinklams. 

Sukurta vizualios duomenų analizės mokslinė mokykla Lietuvoje. 12 doktorantų apgynė daktaro disertacijas, o dar 7 disertacijos apgintos vadovaujant mokiniams, buvusiems doktorantams. Dauguma jų dabar dirba akademinį darbą.

 

Pedagoginė veikla

 • Aktyviai dalyvavo kuriant ir realizuojant naują studijų programą VU „Informacinių sistemų inžinerija“.
 • Paruošti programavimo metodų, kompiuterinės grafikos, eksperimentų planavimo, dirbtinių neuroninių tinklų ir optimizavimo metodų kursai.
 • Išleisti penki vadovėliai.
 • Parengti du magistro studijų kursai internete.
 • Vadovaujama magistrantams, penkiems doktorantams, eilės KTU, VGTU, MII, VU  ir VDU doktorantūros komitetų ir habilitacijos komisijų narys.
 • Parengti ir dabar skaitomi du paskaitų kursai doktorantams: „Duomenų analizės strategijos ir sprendimų priėmimas“ ir „Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai“.

 

Publikacijos

 • Paskelbta virš 240 mokslo darbų, dvi monografijos.
 • Moksliniai pranešimai skaityti daugelyje konferencijų Europos šalyse, Australijoje, Izraelyje, Kinijoje ir Japonijoje.

 

Mokslinis ir pedagoginis darbas bei stažuotės kituose mokslo centruose

 • Princess Sumaya University for Technology, Jordan, 2018
 • University of Almeria, Spain, 2018
 • Bar-Ilan University, Izraelis, 2017
 • University of Ferrara, Italija, 2017
 • Southwestern University of Finance and Economics, Kinija, 2017
 • University of Cyprus, Kipras, 2016
 • University of Calabria, Italija, 2016
 • Las Palmas University, Ispanija, 2015
 • Las Palmas University, Ispanija, 2014
 • University of the Basque Country, Ispanija, 2013
 • Freie Universität Berlin, Vokietija, 2012
 • London Metropolitan University, Didžioji kunigaikštystė, 2011
 • London Metropolitan University, Didžioji kunigaikštystė, 2010
 • Middle East Technical University, Turkija, 2010
 • National Institute of Applied Sciences of Lyon, Prancūzija, 2010
 • University of the Basque Country, Barcelona, Ispanija, 2008
 • Kavala Institute of Technology, Graikija, 2009
 • University of Groningen, Olandija, 2008
 • Joensuu University, Suomija, 2008
 • Technical University of Thessaloniki, Graikija, 2003

 

Eksperimentinės plėtros projektai

 • Teoriniai tyrimai aktyviai derinami su diegimais, nes tai yra vienas iš svarbių stimulų naujoms teorinėms problemoms. Dalyvaujama ar dalyvauta sprendžiant įvairius taikomuosius automatizuoto projektavimo, optimizavimo bei duomenų analizės uždavinius, o taip pat kuriant sudėtingą programinę įrangą, skirtą globaliniam optimizavimui, eksperimentų planavimui, daugiakriteriniam sprendimų priėmimui, ŽIV/AIDS infekcijos plitimo prognozavimui, daugiamačių duomenų vizualizavimui ir analizei.
 • Asmeniškai vadovauta darbams: 
 1. „Optimalūs sprendimai ŽIV/AIDS infekcijos plitimo modeliuose, prognozavime ir valdyme“,
 2. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos Matematikos ir informatikos instituto potemė (Nr. C-03013, „Informacinės technologijos žmogaus sveikatai – klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata) (IT SVEIKATA)“ (2003–2006 m.),
 3. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo aukštųjų technologijų plėtros programos projekto „Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e.sveikatos sistemai (Info Sveikata)“, registracijos Nr.: B-07019, Matematikos ir informatikos instituto potemė (2007–2009 m.),
 4. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 2008 m. mokslininkų grupių projektas „Specializuotų duomenų analizės metodų kūrimas širdies audinių temperatūrinei anizotropijai tirti“, registracijos Nr.: T-08153,
 5. NATO (projektas Nr. CN.LG 931702),
 6. Europos Sąjungos Komisijos (COPERNICUS jungtinė akcija Nr. 1420 ir projektas IC15-CT98-1003),
 7. „Efektyvios kritinių fiziologinių parametrų nuolatinės stebėsenos sistemos sukūrimas“, projekto kodas VP2-1.3-ŪM-02-K-01-098, (2010-2011 m.), „Intelektas LT“, kartu su UAB „Algoritmų Sistemos“,
 8. „Sąveikos tarp daviklių tinklo ir lokalaus informacijos kaupimo, perdavimo ir atvaizdavimo komponento prototipo sukūrimas“. Sutartis su UAB „Diagnostinės sistemos“ Nr. 12-17.01/2010, 2010–2011,
 9. „Daugiakriterinio optimizavimo algoritmo kūrimo ar egzistuojančio adaptavimas [Ortho Baltic Web logistikos sistemai „DISPATCH“]“ . Sutartis su UAB „Baltic Amadeus“ Nr. 5082299-P1/APS-580000-1037, 2011.
 10. „Gamybos Planavimo Algoritmo Sukūrimas“. Sutartis su UAB Netcode, Nr. 20161005-01/APS- 580000-1991, 2016-2017.
 • Vadovauta tarptautinio EUROSTARS programos projekto Eurostars projekto pen!6232 „Gamybos efektyvumo navigatorius“ darbams Vilniaus universitete (2011-2014).
 • Vadovauta Informacinių technologijų Nacionalinės kompleksinės programos mokslinių tyrimų projektas „Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai“ (2012-2015).
 • Vadovauta projektui "Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)" (2012-2015).

 

Mokslo-administracinis darbas

Institutas kartu su partneriais parengė dvylika ES struktūrinių fondų projektų. Atžymėtini tokie Lietuvai ir lietuvių kalbai nusipelnę projektai, įvykdyti institute:

 • RAIN – „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas“
 • Bebras – „Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas“
 • Liepa – „Lietuvių šneka valdomos paslaugos“
 • Lokalizavimas – „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“
 • Raštija – „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas“

 

Mokslinis-visuomeninis darbas

 • Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.
 • Tarptautinių žurnalų Informatica ir Baltic Journal of Modern Computing vyriausiasis redaktorius.
 • Tarptautinių žurnalų redkolegijų narys:
 • International Journal of Computers, Communications and Control
 • Financial Innovation
 • Nonlinear Analysis: Modelling and Control
 • Informatics in Education
 • Journal of Civil Engineering and Management
 • Mathematics and Informatics. Journal of the Belarusian State University
 • Scientific Proceedings of Riga Technical University. Computer Science, Information Technology and Management Science
 • Applied Computer Systems
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos, Matematikų ir operacijų tyrimo draugijų narys.
 • Paskelbta mokslo populiarinimo straipsnių žurnaluose „Mokslas ir Gyvenimas“ ir „Mokslas ir technika“.
 • IFIP komiteto IFIP TC12 (Artificial Intelligence) narys. 
 • Lietuvos atstovas Europos Sąjungos technologijų platformoje „Tinklinė Europos programinės įrangos ir paslaugų iniciatyva“.
 • Sususiekimo ministerijos Transporto mokslo ir informacinių technologijų tarybos narys
 • Inicijavo ir vadovauja tarptautinei kasmetinei mokslinei konferencijai Lietuvoje „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, https://www.mii.lt/damss/. 2017 m. ji vyko devintą kartą.

 

Mokslinė produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

 

Pagrindinės publikacijos 2005-2017

Monografija

Dzemyda, G., O.Kurasova, J.Žilinskas (2013). Multidimensional Data Visualization: Methods and Applications. Springer Optimization and Its Applications, Vol. 75, Springer, New York, Heidelberg, Dordrecht, London, 250 p. 122 illus., 38 in color. ISSN 1931-6828, ISBN 978-1-4419-0235-1, ISBN 978-1-4419-0236-8 (eBook), DOI 10.1007/978-1-4419-0236-8

Moksliniai straipsniai

[1]   Dzemyda, G. (2005). Multidimensional data visualization in the statistical analysis of curricula. Computational Statistics & Data Analysis, 49, 265-281.

[2]   Dzemyda, G., O. Kurasova (2006). Heuristic approach for minimizing the projection error in the integrated mapping. European Journal of Operation Research, 171, 859-878.

[3]   Bernatavičienė, J., G. Dzemyda, O. Kurasova, V. Marcinkeviius (2006). Optimal decisions in combining the som with nonlinear projection methods. European Journal of Operation Research, 173, 729-745.

[4]   Medvedev, V., G.Dzemyda (2006). Optimization of the local search in the training for SAMANN neural network. Journal of Global Optimization, 35, 607-623.

[5]   Medvedev, V., G.Dzemyda (2006). Speed up of the SAMANN neural network retraining. Artificial Intelligence and Soft Computing – 8th ICAISC, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNSC 4029. pp. 94-103.

[6]   Dagienė, V., G.Dzemyda, M.Sapagovas (2006). Evolution of the cultural-based paradigm for informatics education in Secondary schools – two decades of Lithuanian experience. Informatics Education – The Bridge between Using and Understanding Computers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNSC 4226. pp. 1-12.

[7]   Paunksnis, A., V. Barzdžiukas, D. Jegelevičius, S. Kurapkienė, G. Dzemyda (2006). The use of information technologies for diagnosis in ophthalmology. Journal of Telemedicine and Telecare, 12, Suppl. 1, 37-40.

[8]   Bernatavičienė, J., G.Dzemyda, O.Kurasova, V.Marcinkevičius, V.Medvedev (2007). The problem of visual analysis of multidimensional medical data. In A.Torn, J.Žilinskas (Eds.), Models and Algorithms for Global Optimization. Optimization and Its Applications, Vol. 4. Springer. pp. 277-298.

[9]   Dzemyda, G., O. Kurasova, V.Medvedev (2007). Dimension reduction and data visualization using neural networks. In I.Maglogiannis, K.Karpouzis, M.Wallace and J.Soldatos (Eds.), Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering - Real Word AI Systems with Applications in eHealth, HCI, Information Retrieval and Pervasive Technologies.  Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 160. IOS Press. pp. 25-49.

[10]  Bernatavičienė, J., G. Dzemyda, V. Marcinkeviius (2007).Conditions for optimal efficiency of relative MDS. Informatica, 18 (2), 187-202.

[11]  Dzemyda, G., O. Kurasova (2007). Dimensionality problem in the visualization of correlation-based data. 8th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA 200, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4432. pp. 544-553.

[12]  Ivanikovas, S., V.Medvedev, G.Dzemyda (2007). Parallel realizations of the SAMANN algorithm. 8th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA 200, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4432. pp. 179-188.

[13]  Kurasova, O., G.Dzemyda, A.Vainoras (2007). Parameter system for human physiological data representation and analysis. Pattern Recognition and Image Analysis - Third Iberian Conference, IbPRIA 2007, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4477. pp. 209-216.

[14]  Treigys, P., G.Dzemyda, V.Barzdžiukas (2008). Automated positioning of overlapping eye fundus images. Computational Science – ICCS 2008. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 5101. pp. 770-779.

[15]  Ivanikovas, S., G.Dzemyda, V.Medvedev (2008). Large datasets visualization with neural network using clustered training data. Advances in Databases and Information Systems. Lecture Notes in Computer Science, LNCS  5207. pp. 143-152.

[16]  Treigys, P., V.Šaltenis, G.Dzemyda, V.Barzdžiukas, A.Paunksnis (2008). Automated optic nerve disc parameterization. Informatica, 19 (3), 403-420.

[17]  Dzemyda, G., L. Sakalauskas (2009). Optimization and knowledge-based technologies. Informatica, 20 (3), 165-172.

[18]  Ivanikovas S., G.Dzemyda, V.Medvedev (2009) Influence of the neuron activation function on the multidimensional data visualization quality. The XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA-2009. Vilnius, Technika. pp. 299-303.

[19]  Karbauskaitė, R., G.Dzemyda (2009). Dependence of the Laplacian eigenmaps method and its modification on the parameters. The XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA-2009.  Vilnius, Technika, 2009. pp. 263-268.

[20]  Lekas, R., P.Jakuška, A.Kriščiukaitis, V.Veikutis, G.Dzemyda, T.Mickevičius, K.Morkūnaitė, A.Vilkė, P.Treigys, G.Civinskienė, J.Andriuškevičius, T.Vanagas, K.Skauminas, J.Bernatonienė (2009). Monitoring changes in heart tissue temperature and evaluation of graft function after coronary artery bypass grafting surgery. Medicina, 45 (3), 221-225.

[21]  Dzemyda, G., L. Sakalauskas (2009). Optimization and knowledge-based technologies. Informatica, 20 (3), 165-172.

[22]  Karbauskaite, R., G.Dzemyda (2009). Topology preservation measures in the visualization of manifold-type multidimensional data. Informatica, 20 (3), 235-254.

[23]  Veikutis, V., P. Jakuska, G. Dzemyda, A. Puodziukynas, A. Siudikas, T. Kazakevicius, V. Sileikis, V. Zabiela, K. Morkunaite, T. Mickevičius, V. Narbutas, V. Jokuzis (2009). Thermovision in cardiac surgery practice: new viewpoints and possibilities. Cardiology, 113, Suppl. 1, 75-76.

[24]  Veikutis, V., G. Dzemyda, P. Treigys, K. Morkūnaitė, A. Basevičius, S. Lukoševičius, G. Šakalytė, A. Sederevičius (2010). Analysis of thermovisual data of the radio-frequency impact on the myocardium damage. Informatica, 21 (3), 455-470.

[25]  Karbauskaitė, R., G. Dzemyda and V. Marcinkevičius (2010). Dependence of locally linear embedding on the regularization parameter. TOP, An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research18 (2), 354-376.

[26] Dzemyda, G., L. Sakalauskas (2011). Large-scale data analysis using heuristic methods. Informatica, 22 (1), 1-10.

[27] Dzemyda, G., V. Marcinkevičius, V. Medvedev (2011). Web application for large-scale multidimensional data visualization. Mathematical Modelling and Analysis, 16 (2), 273-285.

[28] Kaklauskas,A., E.K.Zavadskas, M.Seniut, G.Dzemyda, V.Stankevic, C.Simkevičius, T.Stankevic, R.Paliskiene, A.Matuliauskaite, S.Kilviene, L.Bartkiene, S.Ivanikovas, V.Gribniak (2011). Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 24 (6), 928-945.

[29] Kaklauskas, A., E.K. Zavadskas, V. Pruskus, A. Vlasenko, L. Bartkiene, R. Paliskiene, L. Zemeckyte, V. Gerstein, G. Dzemyda, G. Tamulevicius (2011). Recommended biometric stress management system. Expert Systems with Applications, 38 (11), 14011-14025.

[30] Karbauskaitė, R., G.Dzemyda, E.Mazėtis (2011). Geodesic distances in the maximum fikelihood estimator of intrinsic dimensionality. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 16 (4), 387-402.

[31] Medvedev, V., G.Dzemyda, O.Kurasova, V.Marcinkevičius (2011). Efficient data projection for visual analysis of large data sets using neural networks. Informatica, 22 (4), 507-520.

[32] Dzemyda, G., V. Marcinkevičius, V. Medvedev (2011). Large-scale multidimensional data visualization: a web service for data mining. Towards a Service-Based Internet, 4th European Conference, ServiceWave 2011. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6994. pp. 14-25.

[33] Kaklauskas, A., M.Seniut, E.K.Zavadskas, G.Dzemyda, V.Stankevic, C.Simkevicius, S.Ivanikovas, T.Stankevic, A.Matuliauskaite, L.Zemeckyte (2011). Recommender system to analyse students’ learning productivity. Informatics in Control, Automation and Robotics, Vol. 2. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 133. pp. 161-164.

[34] Balkys, G., G.Dzemyda (2012). Segmenting the eye fundus images for identification of blood vessels. Mathematical Modelling and Analysis, 17 (1), 21-30.

[35] Pragarauskaitė, J., G.Dzemyda (2012). Visual decisions in the analysis of customers online shopping behavior. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 17 (3), 355-368.

[36] Caplinskas, A., G.Dzemyda, F.Kiss, A.Lupeikiene (2012). Processing of undesirable business events in advanced production planning systems. Informatica, 23 (4), 563-579. 

[37] Pragarauskaitė J., G.Dzemyda (2013). Markov models in the analysis of frequent patterns in financial data. Informatica, 23 (4), 563-579. 

[38] Karbauskaitė, R., G.Dzemyda (2014). Geodesic distances in the intrinsic dimensionality estimation using packing numbers. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 19 (4), 578–591.

[39] Lupeikienė, A., G. Dzemyda, F. Kiss, A. Čaplinskas (2014). Advanced planning and scheduling systems: modelling and implementation challenges. Informatica, 25 (4), 581–616. 

[40] Karbauskaitė, R., G. Dzemyda (2015). Optimization of the maximum likelihood estimator for determining the intrinsic dimensionality of high–dimensionaldata. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 25 (4), 895-913.

[41] Evora, J., J. J. Hernandez, M. Hernandez, G. Dzemyda, O. Kurasova, E. Kremers (2015). Swarm intelligence for frequency management in smart grids. Informatica, 26 (3), 419-434.

[42] Bernatavičienė, J., G. Dzemyda, G. Bazilevičius, V. Medvedev, V. Marcinkevičius, P. Treigys (2015). Method for visual detection of similarities in medical streaming data. International Journal of Computers Communications & Control, 10 (1), 8-21. 

[43] Bernatavičienė, J., G.Dzemyda, O.Kurasova, V.Marcinkevičius, V.Medvedev, P.Treigys (2016). Cloud computing approach for intelligent visualization of multidimensional data. In P.M.Pardalos, A.Zhigljavsky, J.Žilinskas (Eds.), Advances in Stochastic and Deterministic Global Optimization, Ser.: Springer Optimization and its Applications. Vol. 107. Springer. pp. 73-85.

[44] Bilinskas, M.J., G. Dzemyda, M. Trakymas (2017). Feature-based registration of thorax CT scan slices. Informatica, 28 (3), 439-452. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.137

[45] Bilinskas, M.J., G. Dzemyda, M. Sabaliauskas (2017). Speeding-up the fitting of the model defining the ribs-bounded contour. Applied Computer Systems, 21 (1), 66-70. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/acss-2017-0009

[46] Stabingis, G., J. Bernatavičienė, G. Dzemyda,A. Paunksnis, P. Treigys, R. Vaičaitienė, L. Stabingienė (2017). Automatization of eye fundus vessel width measurements. In J.M..R.S. Tavares, R.M. Natal Jorge (Eds), VipIMAGE 2017: Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, Vol. 27. Springer. pp. 787-796. DOI: 10.1007/978-3-319-68195-5.

[47] Tamulevičius, G., R. Karbauskaitė, G.Dzemyda (2017). Selection of fractal dimension features for speech emotion classification. In Proceedings “2017 Open Conference of Electrical, Electronic snd Information Sciences (ESTREAM)”. New York, IEEE. pp. 1-4. DOI: 10.1109/eStream.2017.7950316

[48] Jucevičius, J., P.Treigys, J.Bernatavicienė, R.Briedienė, I.Naruševičiūtė, G.Dzemyda, V.Medvedev (2017). Automated 2D Segmentation of Prostate in T2-weighted MRI Scans. International Journal of Computers Communications & Control, 12 (1), 53-60. DOI: http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2017.1

[49] Medvedev, V., Kurasova, O., Bernatavičienė, J., Treigys, P., Marcinkevičius, V., Dzemyda, G. (2017). A new web-based solution for modelling data mining processes. Simulation Modelling Practice and Theory, 76, 34-46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.simpat.2017.03.001

[50] Bilinskas, M.J., G. Dzemyda, M. Trakymas (2018). Approximation of the ribs-bounded contour in a Tomography scan slice. International Journal of Information Technology & Decision Making17 (1), 83-102. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219622017500298

[51] Gėgžna, V., O. Kurasova, G. Dzemyda, R. Kurtinaitienė, I. Čiplys, J. V. Vaitkus, A. Vaitkuvienė (2018). The ROC-based analysis of spectroscopic signals from medical specimens. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 23 (3), 285-302. DOI: https://doi.org/10.15388/NA.2018.3.1

[52] Dzemyda, G. (2018). Data science and advanced digital technologies. In: Databases and Information Systems, 13th International Baltic Conference (DB&IS 2018). Communications in Computer and Information Science, Vol. 838, Springer. pp. 3-7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97571-9_1

[53] Kaklauskas, A., G. Dzemyda, L. Tupenaite, I. Voitau, O. Kurasova, J. Naimaviciene, Y. Rassokha, L. Kanapeckiene (2018). Artificial neural network-based decision support system for development of an energy-efficient built environment. Energies, 11 (8), 1994. DOI: https://doi.org/10.3390/en11081994

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantams:

 • Viktoras Bulavas „Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam kibernetinių incidentų aptikimui“ 2017-2023
 • Evaldas Narmontas „Požymių mašininio mokymosi metodų, skirtų produktų vaizdų duomenų daugiaklasiui klasifikavimui, tyrimas“ 2019-2023
 • Tomas Silkinis „Generatyvinių besivaržančių tinklų taikymo anomalijoms aptikti daugiamačiuose duomenyse tyrimas“ 2019-2023

Vadovėliai

[1]  Dzemyda, G., V.Šaltenis, V.Tiešis (2007). Optimization Methods. Textbook. Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius. 167 p. (in Lithuanian)

[2]  Dzemyda, G., O.Kurasova, J.Žilinskas (2008). Multidimensional Data Visualization Methods. Textbook. Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius. 204 p. (in Lithuanian)

 

Apdovanojimai

Už darbą „Efektyvus optimizavimas technikoje“ paskirta 2001 metų Lietuvos valstybinė mokslo premija (kartu su V. Šalteniu ir A. Žilinsku).

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2007)