Spausdinti
 grazina korvel
Dr. Gražina Korvel
 

Padalinys Vaizdų ir signalų analizės grupė
Pareigos: vyresnioji mokslo darbuotoja, projekte vyriausioji mokslo darbuotoja

Dirba: Akademijos g. 4, 627 kab., Vilnius
Telefonas (8~5) 210 9315
Elektroninis paštas  

 

 

 

 

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Išsilavinimas
2013 m. lapkričio 19 d. suteiktas informatikos inžinerijos mokslų krypties daktaro vardas.
2009–2013 m. VU Matematikos ir informatikos instituto doktorantūros studijos.
2009 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijau informatikos magistro laipsnį.
2007 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijau matematikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

 

Moksliniai interesai

Mokslinių tyrimų sritys:
Signalų modelių parametrų įvertinimas
Garsų matematinių modelių kūrimas
Kalbos signalų apdorojimas
 
Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje:
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė

Lietuvos matematikų draugijos narė

INSTICC (the Institute for Systems and Technologies of Information) narė

 

Vadovavimas doktorantams:

Doktoranto Krzysztof Kąkol mokslinė konsultantė (nuo 2019.04.16)
Tema „Kalbos suprantamumo gerinimo metodas naudojant Lombardo efektą ir gilųjį mokymąsi“
Gdansko technikos universitetas

Konferencijų organizavimas:

Sekcijos „Multidimensional Signal Processing“ pirmininkė, the 16-oji tarptautinė konferencija „Signal Processing and Multimedia“, SIGMAP 2019, 26-28 July, Prague, Czech Republic

Sekcijos „Intelligent Audio Processing“ programos komiteto narė, 11-oji tarptautinė konferencija „Multimedia and Network Information System“, 12-14 September 2018, Wrocław, Poland (https://missi.pwr.edu.pl/2018/sessions/MISSI_IAP_2018.pdf)

 

Programų/modulių rengimas:
2016–2017 metais dalyvavimas rengiant naują bakalauro studijų programą „Informacinių sistemų inžinerija“. Parengtas modulio „Natūralios kalbos apdorojimas“ aprašas.

Doktorantūros studijų modulių: „Skaitmeninis signalų apdorojimas“ ir „Natūralios kalbos apdorojimas“ sudarytoja, konsultantė.

 
Mokslo žurnalų recenzavimas: 
▪ Informatica www.mii.lt/informatica
▪ The Journal of the Audio Engineering Society www.aes.org/journal
▪ The Journal of the Acoustical Society of America https://asa.scitation.org/journal/jas
▪ Archives of Acoustics http://acoustics.ippt.gov.pl
▪ Metrology and Measurement Systems http://www.metrology.pg.gda.pl
▪ The Journal of Intelligent Information Systems https://link.springer.com/journal/10844
▪ Speech Communication www.journals.elsevier.com/speech-communication
▪ Pattern Recognition Letters www.journals.elsevier.com/speech-communicat
▪ Information Technology and Control http://itc.ktu.lt
 Symmetry https://www.mdpi.com/journal/symmetry
 Applied Sciences https://www.mdpi.com/journal/applsci
 Electronics https://www.mdpi.com/journal/electronics
 Mathematics http://www.mdpi.com/journal/mathematics/

Moksliniai rezultatai

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Knygos skyrius

Korvel G., Kurowski A., Kostek B., Czyzewski A. (2019) Speech Analytics Based on Machine Learning. In: Tsihrintzis G., Sotiropoulos D., Jain L. (eds) Machine Learning Paradigms. Intelligent Systems Reference Library, vol 149. Springer, Cham

Metodinė priemonė

V. Šimonytė, G. Pyž, V. Slivinskas (2010). Signalai ir jų parametrų įvertinimas, Vilnius: BMK, ISBN 978-9955-88-44-4.  
 
Kviestiniai pranešimai mokslinėse konferencijose

B. Kostek, G. Korvel „Rough Sets Applied to Music Informatics“, 9th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, 30 November – 2 December, 2017, Druskininkai, Lithuania

 
Pranešimai mokslinėse konferencijose
 1. G. Korvel, B. Kostek „Discovering rule-based learning systems for the purpose of music analysis“, 178th Meeting of the Acoustical Society of America, 2–6 December 2019, San Diego, California
 2. G. Tamulevičius, G. Korvel, J. Bernatavičienė, P. Treigys „The Impact of Data Augmentation Based on White Noise for Noise-Robust CNN-Based Speech Recognition“ 11th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, November 28 – 30, 2019, Druskininkai, Lithuania
 3. G. Korvel, K. Kąkol, B. Kostek „Evaluation of Lombard Speech Models in the Context of Speech Enhancement“ 11th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, November 28 – 30, 2019, Druskininkai, Lithuania
 4. G. Navickas, G. Korvel, J. Bernataviciene „Overview of speech synthesis using LSTM neural networks“ Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 257-261.
 5. G Korvel, O Kurasova, B Kostek „An Attempt to Create Speech Synthesis Model That Retains Lombard Effect Characteristics“. The 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, SIGMAP 2019, 26-28 July, Prague, Czech Republic.
 6. G. Korvel, P. Treigys, G. Tamulevičius, J. Bernatavičienė, B. Kostek „Giliojo mokymo algoritmų taikymas lietuvių šnekos atpažinimo uždaviniuose“. The 60th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 19–20, 2019, Vilnius: LKA, Lithuania.
 7. K. Kąkol, G. Korvel, B. Kostek „Analysis of Lombard speech using parameterization and the objective quality indicators in noise conditionse“. 10th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, November 29 – December 1, 2018, Druskininkai, Lithuania
 8. G. Korvel, G. Tamulevičius, P. Treigys, J. Bernatavičienė, B. Kostek „Investigating Feature Spaces for Isolated Word Recognition“. 10th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, November 29 – December 1, 2018, Druskininkai, Lithuania
 9. M. Piotrowska, G. Korvel, A. Kurowski, B/ Kostek, A. Czyzewski „Machine Learning Applied to Aspirated and Non-Aspirated Allophone Classification–An Approach Based on Audio „Fingerprinting“, Audio Engineering Society Convention 145, October 17–20, 2018, New York, USA
 10. G Korvel, O Kurasova, B Kostek. „Comparative Analysis of Spectral and Cepstral Feature Extraction Techniques for Phoneme Modelling“. International Conference on Multimedia and Network Informa5on System, 12-14 September 2018, Wrocław, Poland
 11. M. Piotrowska, G. Korvel, B. Kostek, A. Rojczyk, A. Czyżewski „Objectivization of phonological evaluation of speech elements by means of audio parametrization“, 11th International Conference on Human System Interaction (HSI), July 4-6, 2018, Gdansk, Poland
 12. G. Korvel, B. Kostek „Examining feature vector for phoneme recognition“,  IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, December 18-20, 2017, Bilbao, Spain
 13. G. Korvel, P. Treigys, G. Tamulevičius „An Initial Investigation of Keyword Spotting using Convolutional Neural Network“, 9th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems, 30 November – 2 December, 2017, Druskininkai, Lithuania
 14. G. Korvel „Parameter investigation of speech signals“, The 58th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 26–27, 2017, Vilnius: VU, Lithuania.
 15. G. Korvel „Analysis and synthesis of Lithuanian consonants“, The 8th International Workshop Data Analysis Methods for Software Systems, December 1–3, 2016, Druskininkai, Lithuania
 16. G. Korvel „Developing mathematical models for speech sounds“, The 10th International Scientific Congress of Societas Humboldtiana Polonorum,  30 Juny – 2 July, 2016, Lodz, Poland
 17. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Mathematical modelling of Lithuanian speech consonants“,  The 55th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 26–27, 2014, Vilnius: MRU, Lithuania
 18. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas, „Random sequences analysis in excel using NUMXL“, The 15th International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 8–10, 2014, Liepaja, Latvia
 19. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Using Accord.Math library for the solution of mathematical modelling tasks“, The 15th International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 8–10, 2014, Liepaja, Latvia
 20. V. Slivinskas, G. Pyž, V. Šimonytė „Problems of Lithuanian speech synthesis“, The 5th International Workshop Data Analysis Methods for Software Systems, December 5–7, 2013, Druskininkai, Lithuania.
 21. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė“ 16th Computer Science Scientific Conference, Computer Days – 2013, September 19-21, 2013, Šiauliai: ŠU, Lithuania
 22. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Kvazipolinomų panaudojimas šnekos signalų modeliavimui“ The 54th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 19–20, 2013, Vilnius: LEU, Lithuania
 23. V. Slivinskas, V. Šimonytė, G. Pyž „Speech synthesis in teaching a human–computer interaction course“, The 14th International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 9–11, 2013, Jelgava, Latvia.
 24. V. Slivinskas, G. Pyž, V. Šimonytė, „Control of computer programs by voice commands“ The 8th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2013, May 2–3, 2013, Kaunas, Lithuania.
 25. G. Pyž, „Lietuvių kalbos fonemų modeliavimas“, The 3rd young scientist conference: Interdisciplinary research in physical and technological sciences, 12 February, 2013, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania
 26. G. Pyž, „Analysis and synthesis of dynamic sound models“ The 3rd International Doctoral Consortium Informatics and Informatics Engineering Education Research: Methodologies, Methods, and Practice, December 3–7, 2012, Druskininkai, Lithuania
 27. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Developing of the trumpet sound models“ The 2nd International Conference Music and Technologies, November 8–10, 2012, Kaunas, Lithuania.
 28. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Lithuanian Speech Synthesis by Computer Using Additive Synthesis“ The 16th International Conference ELECTRONICS'2012, June 18–20, 2012, Palanga, Lithuania.
 29. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Garso signalų harmoninis generatorius“ The 53th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 11–12, 2012, Klaipėda: KU, Lithuania.
 30. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Speech synthesis as a tool of enhancing learning motivation“, The 13th International conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 30 May–1 June, 2012, Tartu, Estonia.
 31. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Lithuanian Speech Synthesis by Computer Using Additive Synthesis“ The 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2012, May 3–4, 2012, Kaunas, Lithuania.
 32. G. Pyž, „Trimito garso modeliavimas“ The 2nd young scientist conference: Interdisciplinary research in physical and technological sciences, 14 February, 2012, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania
 33. G. Pyž, „Analysis and synthesis of dynamic sound models“ The 2nd International Doctoral Consortium Informatics and Informatics Engineering Education Research: Methodologies, Methods, and Practice, November 30–December 4, 2011, Druskininkai, Lithuania.
 34. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas, „Trimito garso modeliavimas“ 15th Computer Science Scientific Conference, Computer Days – 2011, September 22-24, 2011, Klaipėda: KU, Lithuania
 35. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Formantinis kalbos garsų modeliavimo metodas“ The 52th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 16–17, 2011, Vilnius: LKA, Lithuania.
 36. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Joining of vowel and semivowel models in Lithuanian speech formant-based synthesizer“ The 6th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT-2011, May 5–6, 2011, Kaunas, Lithuania.
 37. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Garsų modeliavimas tiesinėmis dinaminėmis sistemomis“ The 1st young scientist conference: Interdisciplinary research in physical and technological sciences, 8 February, 2011, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania
 38. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „Modeling of Lithuanian Speech Diphthongs“, International Conference of Young Scientists, April 29–30, 2010, Šiauliai, Lithuania
 39. V. Slivinskas, V. Šimonytė, G. Pyž „Iron wolf howling modelling“ The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials, October 22–25, 2009, Vilnius, Lithuania.
 40. G. Pyž, V. Šimonytė, V. Slivinskas „MUSIC metodo panaudojimas signalų fundamentalaus dažnio įvertinimui“ The 50th Conference of Lithuanian Mathematical Society, June 18–19, 2009, Vilnius: MII, Lithuania

 

Moksliniai ir kiti projektai

LMT Podoktorantūros projektas Šnekos tyrimas esant triukšmo trukdžiams, naudojant signalų apdorojimo ir mašininio mokymosi metodus. 2021.07-2023.07. Pareigos projekte: stažuotoja.

COST veikla CA18231 „Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation“. 2019-2023 m. Pareigos projekte: Lietuvos atstovė vykdymo komitete.

LMT Podoktorantūros projektas Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą. 2018.12-2019.12. Pareigos projekte: stažuotoja.

ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra – LIEPA 2“, 2017.12-2020.12. Pareigos projekte: vyriausioji specialistė.

COST veikla CA15225 „Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design“. 2016-2020 m. Pareigos projekte: Lietuvos pavaduojanti atstovė vykdymo komitete.

ES struktūrinių fondų projektas Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA), 2013-2015 m. Pareigos projekte: ekspertė.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

2019 m.

Mokslinė stažuotė Gdansko technologijos universitete (Lenkija): gegužės 21 d. - birželio 15 d., rugsėjo 8-13 d., rugsėjo 22-27 d.

Stažuotės vadovė: Prof. dr. hab. Inż. Bożena Kostek
 
Erasmus dėstymo vizitas Mariboro universitete (Slovenija), 2019 m. balandžio 15-19 d.
 

2018 m.

Mokslinės stažuotės Gdansko technologijos universitete (Lenkija): sausio 15-27 d.; balandžio 15 d.  - gegužės 12 d.; spalio 2-27 d.

Stažuočių vadovė: Prof. dr. hab. Inż. Bożena Kostek
 

2017 m.

Mokslinės stažuotės Gdansko technologijos universitete (Lenkija): balandžio 18 d.  - birželio 18d., rugsėjo 4-30 d., spalio 23 d. - lapkričio 22 d.

Stažuočių vadovė: Prof. dr. hab. Inż. Bożena Kostek
 
Erasmus dėstymo vizitas Gdansko technologijos universitete (Lenkija), 2017 m. spalio 16-20d.
 

2016 m.

Erasmus dėstymo vizitas Gdansko technologijos universitete (Lenkija), 2016 m. gruodžio 12-16 d.

2012 m.

Vasaros mokykla „The 8th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning“ (Estoril, Portugalija), 2012 m. gegužės 21–25 d

Apdovanojimai

2019 m. Lietuvos mokslų akademijos diplomas už geriausią 9-iosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pranešimą.

2019 m. „Infobalt“ 3-osios vardinės stipendijos jauniesiems mokslininkams lauriatė.

2018 m. Diplomas už geriausią pranešimą, dešimtoji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, Druskininkai, Lietuva

2016 m. Societas Humboldtiana Polonorum diplomas už geriausią jaunųjų mokslininkų pranešimą. X SHP kongresas „Longevity – a blessing or a curse? Medical, technological, cultural, socio-economic and legal aspects“ (Lodzė, Lenkija)

2014 m. Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštas už 2013 m. jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkursui pateiktą mokslinį darbą

2013 m. Lietuvos mokslų akademijos diplomas už geriausią III-iosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pranešimą 

2009 m. VPU baigimo diplomas su pagyrimu.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos