Spausdinti

 

Dr. Viktor Medvedevviktor medvedev

Padalinys Blokų grandinių technologijų grupė
Pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas

Dirba: Akademijos g. 4, 613 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9310
Elektroninis paštas   

 

 

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Išsilavinimas

 • 2001 m. - Vilniaus Pedagoginiame Universitete Matematikos Fakultete įgytas matematikos bakalauro laipsnis.
 • 2003 m. - Vilniaus Pedagoginiame Universitete Matematikos ir Informatikos fakultete įgytas informatikos magistro laipsnis.
 • 2003–2007 m. - Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Matematikos ir informatikos instituto doktorantas.
 • 2007 m. - Informatikos inžinerijos mokslų daktaras. Disertacijos pavadinimas:
  Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai“ (Technologijos mokslai, Informatikos inžinerija 07T)

 

Profesinė karjera

 • Nuo 2006 m. spalio mėn. - Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.
 • Nuo 2007 m. - Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriaus mokslo darbuotojas.

 

Apdovanojimai

 • ICAISC'06 Best Presentation Award (The 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2006)
 • ICANNGA 2007 Best Young Researcher Paper Award in the area of Neural Networks (The 8th International Conference ICANNGA 2007)

 

Moksliniai interesai

Moksliniai interesai

 • duomenų tyryba ir daugiamačių duomenų vizualizavimas,
 • dirbtiniai neuroniniai tinklai,
 • debesų kompiuterija,
 • lygiagretūs skaičiavimai.

 

Kita veikla

Kita veikla:

 • Lietuvos atstovas COST veiklos IC1406 „High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)“, 2015–2019;
 • COST veikla „Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)“, 2014-2018. Pavaduojantis atstovas COST veiklos valdymo komitete;
 • Lietuvos ekspertas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinės programos „Bendradarbiavimas“ tema „Informacinės ir ryšių technologijos“ komiteto ekspertas. (Švietimo ir mokslo ministerija, MITA). 2013 metai;
 • Lietuvos matematikų draugijos narys;
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys;
 • LIKS „Didžiųjų duomenų ir debesų kompiuterijos“ sekcijos vadovas;
 • Programinio komiteto narys: International Conferences on Advanced Service Computing „SERVICE COMPUTATION“.

 

Mokslinių žurnalų recenzentas:

 • Informatica (IOSPress/VU)
 • Mathematical Modelling and Analysis (Taylor & Francis)
 • Journal of Global Optimization (Springer)
 • Pattern Recognition Letters (Elsevier)
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (University of Zielona Góra and the Lubuskie Scientific Society in Zielona Góra, Poland)
 • Applied Computing and Informatics (Elsevier)
 • The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (Technika/VGTU, Lithuania)
 • Baltic Journal of Modern Computing
 • ISPRS International Journal of Geo-Information (MDPI) 
 • Information (MDPI)

 

Mokslinė produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Publikacijų sąrašas:

 • Venskus, Julius; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Medvedev, Viktor; Voznak, Miroslav; Kurmis, Mindaugas; Bulbenkienė, Violeta. Integration of a self-organizing map and a virtual pheromone for real-time abnormal movement detection in marine traffic // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. 2017, Vol. 28, No. 2, p. 359-374. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1145.pdf>. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.056 (2016, SCIE)]
 • Medvedev, Viktor; Kurasova, Olga; Bernatavičienė, Jolita; Treigys, Povilas; Marcinkevičius, Virginijus; Dzemyda, 

  Gintautas. A new web-based solution for modelling data mining processes // Simulation modelling practice and 

  theory. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1569-190X. eISSN 1878-1462. 2017, Vol. 76, p. 34-46. DOI: 

  10.1016/j.simpat.2017.03.001. [Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH); Mathematical Reviews; Science Citation 

  Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.954 (2016, SCIE)]
 • Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Optimization of the local search in the training for SAMANN neural 

  network // Journal of global optimization. ISSN 0925-5001. 2006, Vol. 35, Iss. 4, p. 607-623. DOI: 

  DOI:10.1007/s10898-005-5368-1. [MathSciNet; Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH); SpringerLink; 

  Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)][Citav. rod.: 0.568 (2006, SCIE)]

 •  

  Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus. Efficient data projection for 

  visual analysis of large data sets using neural networks = Efektyvi duomenų projekcija didelės apimties duomenims 

  vizualizuoti naudojant neuroninius tinklus // Informatica. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 

  0868-4952. eISSN 1822-8844. 2011, vol. 22, no. 4, p. 507-520. Prieiga per internetą: 

  <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO855.pdf>. [TOC Premier; Zentralblatt MATH 

  (zbMATH); Current Abstracts (EBSCO); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

  [Citav. rod.: 1.627 (2011, SCIE)]
 • Jucevičius, Justinas; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Briedienė, Rūta; Naruševičiūtė, Ieva; Dzemyda, 

  Gintautas; Medvedev, Viktor. Automated 2D segmentation of prostate in T2-weighted MRI scans // International 

  journal of computers communications & control. Oradea : Universitatea Agora. ISSN 1841-9836. eISSN 1841-9844. 

  2017, Vol. 12, No. 1, p. 53-60. Prieiga per internetą: 

  <http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/2783/1059>. [Scopus; Science Citation 

  Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.374 (2016, SCIE)]

 •  

  Dzemyda, Gintautas; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor. Web application for large-scale 

  multidimensional data visualization // Mathematical modelling and analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė / 

  Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius : Technika. ISSN 1392-

  6292. 2011, vol. 16, no. 2, p. 273-285. DOI: 10.3846/13926292.2011.580381. [Zentralblatt MATH (zbMATH); 

  Mathematical Reviews; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 

  0.463 (2011, SCIE)]

 •  

  Besson, Jérémy Daniel; Lupeikienė, Audronė; Medvedev, Viktor. Comparing real and intended system usages: a case 

  for web portal = Realaus ir prognozuoto sistemos naudojimo palyginimas: web portalo atvejis // Informatica / 

  Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2012, vol. 

  23, no. 2, p. 191-201. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO862.pdf>

  [TOC Premier; Zentralblatt MATH (zbMATH); Current Abstracts (EBSCO); INSPEC; Science Citation Index 

  Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.117 (2012, SCIE)] 

 • Bernatavičienė, Jolita; Dzemyda, Gintautas; Bazilevičius, Gediminas; Medvedev, Viktor; Marcinkevičius, Virginijus; Treigys, Povilas. Method for visual detection of similarities in medical streaming data // International journal of computers communications & control. Oradea : Universitatea Agora. ISSN 1841-9836. 2015, Vol. 10, no. 1, p. 8-21. Prieiga per internetą: <http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/1310/pdf_180> [žiūrėta 2015-03-30]. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCOHost (nenaudotinas)] [Citav. rod.: 0.627 (2015, SCIE)]
 • Dzemyda, Gintautas; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor. Large-scale multidimensional data 

  visualization: a Web service for data mining // Towards a service-based internet : 4th European Conference, 

  ServiceWave 2011, Poznan, Poland, October 26-28, 2011: proceedings. - Book Series : Lecture Notes in Computer 

  Science. Vol. 6994. Berlin : Springer, 2011. ISBN 9783642247545. p. 14-25. [Conference Proceedings Citation 

  Index - Science (Web of Science)]
 • Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Speed up of the SAMANN neural network retraining // Lecture notes in 

  artificial intelligence. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 4029, p. 94-103. DOI: DOI:10.1007/11785231_11. [MathSciNet; 

  SpringerLink; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science); GeoRef] 
 • Ivanikovas, Sergėjus; Dzemyda, Gintautas; Medvedev, Viktor. Large datasets visualization with neural network using 

  clustered training data // Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743. 2008, Vol. 5207, p. 143-152. DOI: 

  DOI:10.1007/978-3-540-85713-6. [MathSciNet; Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas); ISI 

  Proceedings (nenaudotinas); SpringerLink; Compendex; INSPEC; GeoRef] 

 •  

  Ivanikovas, Sergėjus; Dzemyda, Gintautas; Medvedev, Viktor. Neural network-based visualization using clustered 

  data // The 20th international conference EURO mini conference „Continuous optimization and knowledge-based 

  technologies“ EurOPT'2008 : May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 

  9789955282839. P. 335-341. DOI: ISIP:BIE19.

 •  

  Bernatavičienė, Jolita; Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor. The 

  problem of visual analysis of multidimensional medical data // Springer optimization and its applications. Vol. 4, 

  Models and algorithms for global optimization. New York : Springer, 2007. ISBN 0387367209. p. 277-298. DOI: 

  DOI:10.1007/978-0-387-36721-7_17. [SpringerLink]

 •  

  Ivanikovas, Sergėjus; Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Parallel realizations of the SAMANN algorithm // 

  Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743. 2007, Vol. 4432, p. 179-188. DOI: DOI:10.1007/978-3-540-

  71629-7. [MathSciNet; Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas); SpringerLink; Compendex; INSPEC; 

  GeoRef]

 •  

  Bernatavičienė, Jolita; Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor; Podgorni, Piotr; Treigys, 

  Povilas. Deterministic methods for a production effectiveness navigator // Baltic journal of modern computing. Riga : 

  University of Latvia. ISSN 2255-8942. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 1-15. Prieiga per internetą: 

  <http://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/2_1_1_Bernataviciene.pdf>

 •  

  Dzemyda, Gintautas; Medvedev, Viktor. Daugiamačius duomenis vizualizuojančio neuroninio tinklo permokymo 

  strategijos = Retraining strategies for the neural network visualizing the multidimensional data // Informacijos 

  mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34, p. 263-267. Prieiga per internetą: <http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.3201>

  . [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; LISA]

 •  

  Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor; Rapečka, Aurimas. Duomenų tyrybos sistemos, 

  pagrįstos saityno paslaugomis // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto 

  leidykla. ISSN 1392-0561. 2013, t. 65, p. 66-74. Prieiga per internetą: 

  <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/INFORMACIJOS%20MOKSLAI/Informacijos%20mokslai%20201pdf>. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; LISA]

 •  

  Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Retraining the neural network for data visualization // IFIP International 

  Federation for Information Processing. 204, Artificial Intelligence Applications and Innovations : 3rd IFIP 

  Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI) 2006 : June 7-9, 2006, Athens, Greece. 

  Boston : Springer, 2006. ISBN 9780387342238. p. 27-34. DOI: DOI:10.1007/0-387-34224-9. [Conference 

  Proceedings Citation Index (nenaudotinas); SpringerLink]
 • Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Vizualizavimo paklaidos lygiagrečiose SAMANN algoritmo realizacijose = 

  Mapping error in the parallel realizations of SAMANN algorithm // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 

  2004, T. 44, spec, Nr, p. 649-654. [MathSciNet; Zentralblatt MATH (zbMATH); CIS: Current Index to Statistics; 

  VINITI]

 •  

  Medvedev, Viktor; Dzemyda, Gintautas. Vizualizavimui skirto neuroninio tinklo mokymosi greičio optimizavimas = 

  Optimization of the learning rate in the algorithm for data visualization // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132- 

  2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 426-431. [MathSciNet; Zentralblatt MATH (zbMATH); CIS: Current Index to 

  Statistics; VINITI]

 •  

  Medvedev, Viktor; Kurasova, Olga. Cloud technologies: a new level for Big Data Mining // Resource management 

  for Big Data platforms: algorithms, modelling, and high-performance computing techniques / Editors: Florin Pop, 

  Joanna Kołodziej, Beniamino Di Martino. Ser.: Computer communications and networks. ISSN 1617-7975. Cham : 

  Springer International Publishing AG, 2016. ISBN 9783319448800. p. 55-68. DOI: 10.1007/978-3-319-44881-7_3. 

  [SpringerLink]
 • Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Medvedev, Viktor. Dimension reduction and data visualization using neural 

  networks // Frontiers in artificial intelligence and applications. Vol. 160, Emerging artificial intelligence applications 

  in computer engineering : Real word AI systems with applications in eHealth, HCI, Information retrieval and 

  pervasive technologies. Amsterdam ... [etc.] : IOS Press, 2007. ISBN 9781586037802. ISSN 0922-6389. p. 25-49. 

  Prieiga per internetą: <http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=6951> [žiūrėta 2007-11-26].
 • Dzemyda, Gintautas; Medvedev, Viktor; Lupeikienė, Audronė; Kurasova, Olga; Čaplinskas, Albertas. Big 

  multidimensional datasets visualization using neural networks - efficient decision support // Complex systems 

  informatics and modeling quarterly. Riga : RTU Press. ISSN 2255-9922. 2016, Iss. 6, p. 1-11. DOI: 

  10.7250/csimq.2016-6.01

 •  

  Bernatavičienė, Jolita; Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus; Medvedev, Viktor; Treigys, 

  Povilas. Cloud computing approach for intelligent visualization of multidimensional data // Advances in stochastic 

  and deterministic global optimization / Editors: Panos M. Pardalos, Anatoly Zhigljavsky, Julius Žilinskas. - Ser.: 

  Springer optimization and its applications. ISSN 1931-6828. Vol. 107. Cham : Springer International Publishing 

  Switzerland, 2016. ISBN 9783319299730. p. 73-85. DOI: 10.1007/978-3-319-29975-4_5. [SpringerLink]

   

 

Moksliniai projektai

Mokslinių tyrimų projektai

 • COST Action IC1406 (Management Committee) „High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)“, 2015–2019.
 • COST veikla „Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)“, 2014–2018. Pavaduojantis atstovas COST veiklos valdymo komitete.
 • Projektas „Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai“. Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010. Vykdymo laikas: 2012-2014 m. 
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslinių tyrimų projektas „Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais“ (2009–2010 m.).
 • Eurostars jungtinės programos projektas „Gamybos efektyvumo navigatorius“ („Production Effectiveness Navigator“) (E!6232 PEN). Registracijos Nr.: 31V-134/LSS-58000-1405. Vykdymo laikas: 2011–2013. Partneriai: Turkija, Lenkija, Vengrija.
 • Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas „Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais“ (2009–2010 m.).
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programą „Informacinės technologijos žmogaus sveikatai - klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata), IT sveikata“ (2003–2009 m.).
 • VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai, Info sveikata“ (2007–2009).
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslinių tyrimų projektas „Specializuotų duomenų analizės metodų kūrimas širdies audinių temperatūrinei anizotropijai tirti“ Nr. T-106/08, vykdomas pagal VMSF remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ (2008 m.).

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir kituose tarptautiniuose renginiuose

 • Workshop of the European Chapter on Metaheuristics. Metaheuristics and Large Scale Optimization. Vilnius. 2005 m. gegužės 19–21 d.
 • Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencija. Vilnius, VU. 2005 m. birželio 15–16 d.
 • „Kompiuterininkų dienos-2005“. Klaipėda, KU. 2005 m. rugsėjo 15–17 d.
 • 32nd International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, SOFSEM 2006. Merin, Čekija. 2006 m. sausio 21–27 d.
 • The 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2006. Zakopane, Lenkija. 2006 m. birželio 25–29 d. Pranešimas įvertintas ICAISC´06 Best Presentation Award.
 • The 8th International Conference ICANNGA 2007, Varšuva, Lenkija. 2007 m. balandžio 11–14 d. Pranešimas įvertintas ICANNGA 2007 Best Young Researcher Paper Award in the area of Neural Networks.
 • Tarptautinė koferencija (EurOPT-2008) „Nenutrūkstamas optimizavimas ir žiniomis grįstos technologijos", Lietuva, Neringa. 2008 m. gegužės 20–23 d.
  XIII International Conference „Applied Stochastic Models and Data Analysis“ (ASMDA 2009), Lietuva, Vilnius. 2009 m. birželio 30 d. - liepos 3 d.
 • Lietuvos matematikų draugijos L konferencija. Vilnius, MII. 2009 m. birželio 18–19 d.
 • International conference, GraVisMa: Computer graphics, Vision and Mathematics, 2009 September 2-5, Pilzen, Czech Republic.
 • LIKS seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2009 m. gruodžio 10–12 d., Druskininkai, Lietuva.
 • 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis. May 26-29, 2010, Druskininkai, Lithuania.
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2010 m. rugsėjo 26–27, Briuselis, Belgija .
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2011 m. gegužės 19–21, Budapeštas, Vengrija.
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2012 m. rugsėjo 26–27, Varšuva, Lenkija.
 • 3-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2011 m. gruodžio 1–3 d., Druskininkai.
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2014 m. spalio 9–10, Florencija, Italija.
 • IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence – ICTAI 2014. Lapkričio 10–12, Limasolis, Kipras.
 • 5-asis, 6-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, 2014 m. gruodžio mėn., Druskininkai.
 • 7-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, Lietuva, Druskininkai, 2015 m. gruodžio 3–5 d.
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2016 m. rugsėjo 26–27, Bratislava, Slovakia.
 • COST veiklos Nr. IC1406 „High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)“ darbo grupių mokslinis seminaras, Dublinas, Airija. 2016 m. balandžio 25-26 d.
 • 8-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, Lietuva, Druskininkai,  2016 m. 
 • COST veiklos Nr. IC1406 „High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)“ darbo grupių posėdis ir darbo grupių mokslinis seminaras, Liuksemburgas. 2016 m. gruodžio 12 d.
 • The conference „ITC Proposers Day“, 2017 m. lapkričio 9–10, Budapest, Hungary.
 • COST veiklos Nr. TD1403 „Big Data Era in Sky and Earth Observation“ darbo grupių mokslinis seminaras, Brno, Čekija. 2016 m. balandžio 14-15 d.
 • COST veiklos Nr. IC1406 „High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)“ darbo grupių mokslinis seminaras, Palermas, Italija. 2017 m. kovo 26-27 d.
 • Belt and Road Forum, International Federation for Cloud Computing and Big Data, Pekinas, Kinija. 2017 m. beirželio 13 d.
 • The 9th China Cloud Computing Conference, Pekinas, Kinija. 2017 m. birželio 13-16 d.
 • ScanBalt Forum 2017, Talinas, Estija, 2017 m. spalio 18 d.
 • Lietuvos–Turkijos bendradarbiavimo renginys „LiTurCo“, Eskisehir, Turkija; 2017 m. gruodžio 4-5 d.
 • 9-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“, Lietuva, Druskininkai,  2017 m. 

 

Mokslo populiarinimas

 • Kurasova, O.; Marcinkevičius, V.; Medvedev V. DAMIS – nacionalinio mokslo informacijos archyvo MIDAS duomenų analizės įrankis. Mokslas ir technika. 2015, Nr. 3, p. 11–12. ISSN 0134-3165

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantams:

 • Jaroslava Arsenjeva „Duomenų suliejimo uždaviniai ir taikymai sprendimų priėmimui pagerinti“ 2018-2022
 • Arnoldas Budžys „Anomalinių įvykių identifikavimas ir jų užkardymas kompiuterių tinkluose taikant mašininio mokymosi metodus“ 2020-2024
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos