Spausdinti

 

gintautast

Doc. dr. Gintautas Tamulevičius

Padalinys Vaizdų ir signalų analizės grupė
Pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Dirba: Akademijos g. 4, 616 kab., Vilnius
Telefonas.: +370 5 210 9337
El. paštas

skype 24x24   linkedin 24x24   researchgate 24x24

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

 • Pedagoginis VGTU docento vardas, 2014 m.
 • Technologijos mokslų daktaro laipsnis, 2008 m.

 

Moksliniai interesai

 • Šnekos signalo modeliavimas: autoregresijos / tiesinės prognozės modelis, netiesinis modeliavimas fraktalais, neparametrinis modeliavimas.
 • Šnekos atpažinimas: giliuoju mokymu grįstas šnekos atpažinimas, paslėptaisiais Markovo modeliais grįstas atpažinimas.
 • Šnekos signalo kokybės vertinimas: balso fonacijos vertinimas, funkcinės balso klosčių būklės vertinimas akustiniais metodais.

 

Mokslinė produkcija

Pastarųjų 5 metų pagrindinės publikacijos:

 • G. Tamulevičius, G. Korvel, A. B. Yayak, P. Treigys, J. Bernatavičienė, B. Kostek. A study of cross-linguistic speech emotion recognition based on 2D feature spaces, Electronics, 2020, Nr. 9(10), 1725 [https://doi.org/10.3390/electronics9101725].
 • P. Treigys, G. Korvel. G. Tamulevičius, J. Bernatavičienė, B. Kostek. Investigating feature spaces for isolated word recognition, in Data science: New issues, challenges and applications, 2020, T. 869, p. 165-181 [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39250-5_9].
 • G. Tamulevičius, R. Karbauskaitė, G. Dzemyda. Speech emotion classification using fractal dimension-based features, Nonlinear analysis: Modelling and control, Vol. 24, No. 5, pp. 679-695 [https://doi.org/10.15388/NA.2019.5.1].
 • J. Venskus, P. Treigys, J. Bernatavičienė, G. Tamulevičius, V. Medvedev. Real-Time Maritime Traffic Anomaly Detection Based on Sensors and History Data Embedding, Sensors, 2019, Vol.19, No. 17, 3782 [https://doi.org/10.3390/s19173782].
 • G. Korvel, P. Treigys, G. Tamulevicius, J. Bernataviciene, B. Kostek. Analysis of 2D Feature Spaces for Deep Learning-Based Speech Recognition, Journal of Audio Engineering Society, 2018, Vol. 66, No. 12. pp. 1072-1081 [https://doi.org/10.17743/jaes.2018.0066].

 

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra (nuo 2011 m.)

 

Pranešimai konferencijose

 • G. Tamulevičius, G. Korvel, J. Bernatavičienė, P. Treigys. The Impact of Data Augmentation Based on White Noise for Noise-Robust CNN-Based Speech Recognition. Data Analysis Methods for Software Systems, 2019 m. lapkričio 28-30 d., Druskininkai [apie konferenciją].
 • G. Tamulevičius, A. Valotka. Machine Learning for the Lithuanian Language: State-of-the-art and Challenges. Machine Learning Applications in the Social Sciences and the Humanities, 2019 m. spalio 18-19 d., Vucburgas (Wurzburg), Vokietija.
 • G. Tamulevičius. Ar bendrausime su robotais lietuviškai? 9-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija „Kalbos ir terminologijos technologijos“, 2019 m. birželio 7 d., Vilnius [apie konferenciją].

 

Projektinė veikla

ES programos Horizontas 2020 projektas „Nacionaliniai kompetencijos centrai EuroHPC (EUROCC) sistemoje

 • Projekto tikslas: Nacionalinių kompetencijos centrų steigimas Euro HPC programos pagrindu.
 • Laikotarpis: 2020 m. rugėjo 1 d. - 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Užsakomasis darbas projektui „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“

 • Darbo tikslas: Parengti informatikos mokslų studijų krypčių grupės aprašą.
 • Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas, LR biudžetas.
 • Laikotarpis: 2019 m. rugsėjis - 2020 m. rugsėjis.

 

COST veikla CA15225 „Racionalios eilės modeliai - analizė, sintezė ir jų svarba modeliavimui ateityje”

 • Projekto tikslas: Paskatinti racionalių eilės modelių taikymo inžinerinėse ir biomedicinos srityse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Veiklos metu bus siekiama sukurti europinę akademinę platformą, įgalinančią tarpdisciplininį bendradarbiavimą racionalios eilės sistemų vystymo ir kūrimo srityje.
 • Laikotarpis: 2016 m. spalis - 2020 m. spalis.

 

EU Struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra (LIEPA 2)“

 • Projekto tikslasAktyvus vartojimas elektroninėje terpėje jau netolimoje ateityje taps vienu iš svarbiausių kalbos išlikimo faktorių. Lietuvių šnekamoji kalba turi menkas galimybes pasinaudoti kitų kalbų automatinio apdorojimo priemonėmis, be to, yra priskiriama prie vadinamųjų nekomercinių kalbų, todėl kyla grėsmė, kad jos praktinis vartojimas vis labiau menks. LIEPA-2 kuriami skaitmeniniai produktai ir paslaugos padidins lietuvių vartojimą skaitmeninėje erdvėje.
 • Laikotarpis: 2017 m. gruodis - 2020 m. gruodis.
 • Finansavimo šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra. 
 • Sutarties nr.: 02.3.1-CPVA-V-527-01-0001.

 

ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“

 • Projekto tikslas: Taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, sukurti sprendimus (lietuvių kalbos garsyno kūrimas; lietuvių šnekamosios kalbos (balso) sintezatoriaus ir jo pritaikymų kūrimas; komandų ir frazių atpažintuvo ir jo pritaikymų kūrimas; lietuvių ištisinės šnekos atpažintuvo, garsynų ir jų pritaikymų kūrimas), padedančius išsaugoti lietuvių kalbą, ir sudaryti galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai naudotis jų dėka teikiamomis paslaugomis. 
 • Laikotarpis: 2013 m. vasaris - 2015 m. liepa.
 • Finansavimo šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ VP2-3.1-IVPK-12-K.

 

Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas „Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (GALIA)“

 • Projekto tikslas: Suprojektuoti, pagaminti ir patikrinti neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketą. Valdymo įrenginys įgalins žmones su fizine negalia balsu valdyti jiems būtiniausius funkcinius įrenginius bei buities prietaisus.
 • Laikotarpis: 2012 m. liepa - 2014 m. liepa.
 • Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.
 • Sutarties Nr.: MIP-092/2012.

 

 Tyrimų paslauga „Pavienių lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo variklio modelio kūrimas“

 • Projekto tikslas: Sukurti pavienių lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo variklio modelį, parengti rekomendacijas leituvių šnekos atpažinimo varikliui sukurti.
 • Laikotarpis: 2012 m. gruodis - 2013 m. kovas.
 • Finansavimo partneris: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
 • Sutarties Nr.: APS-580000-3203, su UAB „Inogama“.

 

Mokslininkų grupės projektas „Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis“

 • Projekto tikslas: Ištirti dinaminio laiko skalės kraipymo metodo įgyvendinimo naujausiomis daugialustėmis lauku programuojamomis loginėmis matricomis būdus ir galimybes. Moksliniais tyrimais siekiama nustatyti kiek tikslingas dinaminio laiko skalės kraipymo metodo taikymo lietuvių šnekai atpažinti įgyvendinimas minėta skaitmeninių sistemų kūrimo technologija.
 • Laikotarpis: 2009 m. sausis - 2009 m. gruodis.
 • Finansavimo šaltinis: Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 • Sutarties Nr.: T-106/09. Projekto registracijos Nr.: T-09152.

 

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 

Mokslininkų rengimas

 

Monika Danilovaitė

 • Darbo kryptis: kalbos signalo kokybė, fonacijos ir balso klosčių būklės vertinimas.
 • Studijų laikotarpis: 2020-10-01 - 2024-09-30.
 • Mokslo kryptis: Informatika (N 009).
 • Disertacijos tema: Balso kokybės vertinimo metodika balso klosčių sutrikimams aptikti.
 • Apginta: -

 

Tatjana Liogienė

 • Darbo kryptis: šnekos emocijų analizė.
 • Studijų laikotarpis: 2012-10-01 - 2016-09-30.
 • Mokslo kryptis: Informatika (09P).
 • Disertacijos tema: „Daugiapakopis šnekos emocijų klasifikavimas“.
 • Apginta: 2017-09-28

 

Dėstomi dalykai

I pakopos studijos:

 • Garso signalų apdorojimas, Vilniaus universitetas, nuo 2020 m.
 • Naudotojo sąsajos kūrimas, Vilniaus universitetas, nuo 2018 m..
 • Skaitmeninis signalų apdorojimas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, nuo 2012 m.
 • Skriptinis programavimas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2005 - 2011 m.

 

II pakopos studijos:

 • Duomenų vizualizavimo technologijos, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 m.
 • Kalbos signalų apdorojimas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, nuo 2008 m.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 • Mokymo programa „Vadovavimas baigiamiesiems (rašto) darbams“, 2020 m. kovo 5 d., Vilnius.
 • Mokymai „Mišraus mokymosi taikymas universitettinėse studijose“, 2019 m. gruodžio 4 d., Vilnius.
 • B2.1 lygio anglų kalbos kursai, 2015 m.
 • Inolaboratorijos projekto mokymai „Išradimų komercializavimas ir patentavimas - trumpai ir praktiškai“, 2014 m. gegužės 21 d., Vilnius.
 • Seminaras „Tarptautinės mokslo programos: verta dalyvauti!“, 2013 m. birželio 4 d., Vilnius.
 • Mokymai „Vertės ir verslo modelių inovacijos“, 2013 m. lapkričio 14 d., Vilnius.
 • „Projektų, įgyvendinamų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 'Informacinė visuomenė visiems' lėšomis, vadovų IT projektų valdymo“ mokymo kursai, 2013 m. sausio 28-29 d., Vilnius.
 • Mokslininkų kvalifikacijos kėlimo kursai „Naujausios tendencijos informacinėse technologijose ir jų panaudojimas mokslui“, 2007 m. lapkričio 19-23 d., Vilnius.

 

Mokslo populiarinimas

 • VU MIF vykdomų studijų ir tyrimų pristatymas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazistams. Pranešimo tema - „Ar bendrausime su robotais (lietuviškai)?“. 2019 m. lapkričio 21 d., Varėna.
 • DMSTI vykdomų širdies ritmogramų tyrimų pristatymas renginyje „Jungtinė kardiomokslų mokykla: širdies ydos“. Pranešimo tema (kartu su J. Kaukėnu) - „Kompiuterinis širdies ritmo reguliacijos tyrimas, naudojant ritmogramą“. 2018 m. balandžio 21 d., Kauno apskritis. 
 • Projekto „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)" pristatymas tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2014", 2014 m. vasario 6-8 d., Vilnius.
 • Projekto „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)" pristatymas forume „Vilnius innovation forum 2013", 2013 m. gruodžio 4-6 d., Vilnius.

 

Ekspertinė ir kita veikla

 • Informacinių sistemų inžinerijos Studijų programos komiteto pirmininkas (nuo 2019 m.).
 • VU Matematikos ir informatikos instituto Tarybos narys (2015-2017 m.).
 • Organizacijos IEEE Computer society sekcijos narys (nuo 2014 m.).
 • Organizacijos IEEE Signal processing society sekcijos narys (nuo 2012 m.).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos