Spausdinti

 

Dr. Virginijus Marcinkevičiusvirginijus marcinkevicius

Padalinys: Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė
Pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, vidutinio sudėtingumo projekto vadovas, projekto ekspertas, grupės vadovas

Dirba: Akademijos g. 4, 619 kab., Vilnius
Telefonas: (8 5) 210 9311
Elektroninis paštas:

 

 

 

 

 

Moksliniai interesai

Kompiuterio mokymas, dirbtinis intelektas ir natūralios kalbos apdorojimas.

Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai (2019-2021)
    Fiziniai mokslai (Informatika) 41–T–12, Technologiniai mokslai (Informatikos inžinerija) 42–E–4

Vykdyta mokslinė tema "Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai". 20172018.

Bendradarbiaukime:

 

Mokslinė produkcija

Pagrindinės 20132018 mokslinės publikacijos:

1.    Medvedev V.; Kurasova O.; Bernatavičienė J.; Treigys P., Marcinkevičius V. Dzemyda G., 2017. A new web-based solution for modelling data mining processes. Simulation Modelling Practice and Theory. ISSN: 1569-190X, Vol. 74, Elsevier, (CompuScience, Mathematical Reviews, Web of Science, Zentralblatt MATH, SciSearch/Science Citation Index Expanded, Scopus) (Impact Factor 2015: 1,482)

2.    Jakštys, V.; Marcinkevičius, V.; Tichonov, J.; Treigys, P.,2016. Detection of the road pothole contour in raster images // Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN: 1392-124X. 2016, Vol. 45, no. 3, p. 300-307. (ISI Web of Science. VINITI. INSPEC) (Impact Factor 2015: 1,07).
3.    Bernatavičienė, J; Dzemyda, G.; Bazilevičius, G.; Medvedev, V.; Marcinkevičius, V.; Treigys, P. 2015. Method for visual detection of similarities in medical streaming data // International journal of computers communications & control. Oradea: Universitatea Agora. ISSN 1841-9836. 2015, Vol. 10, no. 1, p. 8-21 (ISI Web of Science. Scopus) (Impact Factor 2014: 0,74).
4.    Buteikienė, D.; Paunksnis, A.; Barzdžiukas, V.; Bernatavičiwnė, J.; Marcinkevičius, V.; Treigys, P. 2012. Assessment of the Optic Nerve Disc and Excavation Parameters of Interactive and Automated Parameterization Methods,  Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2012, Vol. 23, no. 3, p. 335-355. (Current Abstracts. IAOR: International Abstracts In Operations Research. INSPEC. MatSciNet. ISI Web of Science. Scopus. TOC Premier. VINITI. Zentralblatt MATH) (Impact Factor 2011: 1,627).
5. Treigys, P., Marcinkevičius V., Kaklauskas, A., 2012. Analysis of Iris and Pupil Parameters for Stress Recognition, Information Technology and Control, Vol. 41(1), 7–14. ISSN 1392-124X. (ISI Web of Science. VINITI. INSPEC) (Impact Factor 2011: 0,88).

 

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

1994 m.  – Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos absolventas.
1997–2001 m.  – Vilniaus pedagoginio universiteto, Matematikos ir informatikos fakulteto studentas. Įgytas informatikos ir matematikos mokytojo diplomas.
2001–2003 m.  – Vilniaus pedagoginio universiteto, Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantas. Įgytas Matematikos magistro diplomas.
2003–2007 m. – Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriaus doktorantas (vadovas prof. habl. dr. G. Dzemyda).
2010 m.  Vytauto Didžiojo universitetas suteikė informatikos mokslų krypties daktaro vardą.

Moksliniai projektai

1. Underlying Lithuanian scientific research and experimental development direction programme project „Information technologies for human health – support for clinical decisions (eHealth), IT health (No. C-03013); Start date: 09-2003; finish date: 10-2006.
2. High technologies development program project „Atherosclerosis pathogenesis peculiarities determined by human genome variety peculiarities (AHTHEROGEN) (No. U-04002)"; Start date: 04-2004; finish date: 12-2006.
3. High technologies development program project „Information technology tools of clinical decision support and citizens wellness for e.Health (No. B-07019)"; Start date: 09-2007; finish date: 12-2009.
4. Underlying Lithuanian scientific research and experimental development direction project „Genetinių ir genominių lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimo pagrindų tyrimai (GENOLOG) (No. C-07022)"; Start date: 04-2007; finish date: 12-2009.
5. Integrated work program of Lithuania and France in the field of bilateral cooperation scientific research and experimental development „Žiliberas"; (No. V-09059). Start date: 04-2008; finish date: 12-2010.
6. „Eurotars" project „Production effective navigator" Nr. PEN!6232; Start date: 06-2011; finish date: 06-2014. Duties: project expert. Budget: 200 thousands Euro.
7. Project of EU structural funds: "Theoretical and Engineering Aspects of E-Service Technology Development and Application in High-Performance Computing Platforms". No. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010. Start date: 2012 finish date: 2015. Duties: project researcher. Budget: 347 thousands Euro.
8. ES structural funds project „Creation of the website integrating resources, products and services of the Lithuanian language and its writing",Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003; Start date: 10-2012, finish date: 10-2015. Duties:project manager. Budget 300 thousands Euro.
9. Computer science center company project "DAta MIning System" (DAMIS). The goal of project is to develop of tool for data analysis, allowing researchers to investigate multidimensional data projection on a plane, the similarities between the data items, the influence of individual features and their relationships by visual analysis techniques, using the high performance computing resources (Vilnius University cluster and supercomputer). Tool will be integrated into MIDAS environment Partners: Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics 2013 – 2015. Duties: Project supervisor and DAMIS GUI programmer.
10. Innovation voucher No. 43V-347 "Short-term new books demand prediction model "/„Naujų knygų paklausos prognozavimo trumpuoju laikotarpiu modelis".  Start date: 2014 finish date: 2015. Duties: project manager and researcher.
11 Innovation voucher No. 43V-408 "An investigation of genetic risk factors assessment methods"/„Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas".  Start date: 2014 finish date: 2015. Duties: project manager and researcher..

 

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

Organizacinių komitetų narys šiose konferencijose:

Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija (OT-2006, OT-2007, OT-2010, OT-2011, OT-2013, OT-2014, OT-2015, OT-2016)
    National Young Scientists Conference of the Lithuanian OR Society.
ASMDA - 2009, XIII International Conference, The Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society, Vilnius, Lithuania/
    XIII tarptautinė konferencija „Stochastiniai modeliai ir duomenų analizė, ASMDA 2009“, Vilnius, Lietuva.
KORSD - 2009, EURO Mini Converence, Knowledge-Based Technologies and OR methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development, Vilnius, Lithuania /
    Tarptautinė EURO Mini konferencija „Žiniomis grįstos technologijos ir operacijų tyrimų metodologijos strateginiams ilgalaikio vystymosi sprendimams, KORSD 2009“, Vilnius, Lietuva.
StoProg-2012, Special Workshop of Stochastic Programming Community, Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications, Neringa, Lithuania /
    Specialus stochastinio programavimo narių seminaras „Stochastinis programavimas įgyvendinimams ir pažangiems taikymams, StoProg-2012“, Neringa, Lietuva.

 

Mokslininkų rengimas

Vadovas:

1. Tomas Pranskevičius „Nutolusių kompiuterinių išteklių technologijos poveikio vizualizavimo ir klasifikavimo algoritmams tyrimas“ (2011-2016). 2017-09-28 apginta disertacija „Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas“ (santrauka).
2. Gediminas Bazilevičius „Virtualios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įmonės realizavimo technologinės problemos“ (2011-2016). Disertacija rengiama gynimui.  
3. Martynas Sabaliauskas „Trimačių organinės prigimties objektų skaitmeninių modelių projektavimo į plokštumą tyrimas“ (2012-2016). 2017-05-26 apginta disertacija „Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija“.
4. Vytautas Jakštys „Skaitmeninių vaizdų kontrastiškumo didinimas panaudojant chromatinės aberacijos šalinimo metodus“ (2013-2017). Disertacija reniama gynimui.
5. Rokas Jurevičius „Autonominio sraigtasparnio lokalizacija ir navigacija vizualinės informacijos pagalba“ (2014-2018).
6. Liudas Ališauskas „Dirbtinio intelekto metodų taikymas įsiskverbimų į kompiuterinius tinklus aptikimo sistemose“ (2016-2022).
7. Raimundas Savukynas „Multimodalinio daiktų interneto objektų identifikavimo ir autentifikavimo metodo tyrimas ir tobulinimas“ (2016-2020).  Po pirmų metų vadovavimas dokorantui perleistas prof. D. Dzemydienei.
8. Mantas Stankevičius "Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos kompaktiško miuonų solenoido eksperimento duomenų sertifikavimas pasitelkiant mašininio mokymo metodus" (2017-2021).
9. Povilas Jurčys "Neuroninio mašininio vertimo pritaikymas lietuvių kalbai" (2017-2021).

10. Paulius Vaitkevičius "Mašininiu mokymusi grįstų atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos išskyrimo ir analizės metodai" (2018-2022).

 

Konsultantas:

1. Viktoras Bulovas "Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam kibernetinių incidentų aptikimui" (2017-2021).

2. Albertas Jurgelevičius "Viešųjų paskirstytų skaičiavimų platforma didelių duomenų tyrybai" (2016-2020).

 

Kvalifikacijos tobulinimas

2016.11.11 29-oje tarptautinėje konferencijoje, "International TOC and LEAN Practitioners Conference"
2015.02.18-2015.06.03 50 akademinių valandų B2.1 lygio anglų kalbos kursas
2014.10.21-2015.01.12 50 akademinių valandų vidutinio lygio (B1) anglų kalbos kursas
2013.09.27 Viešųjų ir administracinių e. paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių dokumentų pristatytmas
2012.10.22-2012.10.24 ComptTIA Project+
2012.09.27 "Viešojo sektoriaus efektyvumas"

 

Mokslo populiarinimas

"DAMIS. Nacionalinio mokslo informacijos archyvo MIDAS duomenų analizės įrankis", Mokslas ir technika (3), 2015 m.

 

Ekspertinė ir kita veikla

Recenzuojami straipsniai žurnaluose:
    Informatica (IOSPress/VU).

Narystė įvairiose organizacijose:
    Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys.
    Lietuvos matematikų draugijos narys.
    Lietuvos operacijų tyrimų draugijos narys.