Spausdinti

es fondu investiciju veiksmu programa logo

 

Europos sąjungos Struktūrinių fondų projektai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2021–2023 m. CognitiveSTATS: „Inovatyvi visuomenės statistinių intuicijų ugdymo e-platforma CognitiveSTATS klaidingam Covid-19 duomenų supratimui koreguoti“, Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0034 dr. Gerda Ana Melnik-Leroy
2018–2022 m. EFECTAS: ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (http://www.efectas.projektas.vu.lt) dr. Audronė Jakaitienė
2018–2022 m.

Raštija 2: Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra

(https://www.raštija.lt)
dr. Virginijus Marcinkevičius
2013–2015 m. LIEPA: Lietuvių šneka valdomos paslaugos (https://liepa.raštija.lt) prof. habil. dr.
Laimutis Telksnys
2012–2015 m. Raštija: Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas (https://www.raštija.lt) dr. Virginijus Marcinkevičius
2012–2015 m. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai. prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
2012–2015 m. MIDAS: Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (http://www.midas.lt) prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
2013–2014 m. Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius dr. Saulius Maskeliūnas
2012–2014 m. Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas http://www.raštija.lt/lokalizavimas prof. dr. Valentina Dagienė
2011–2012 m. Specializuoto sprendinio „eMentorius“, skirto personalizuotoms pedagoginėms e-konsultacijoms teikti pritaikant adaptyvius nuosekliai susijusių procesų semantikos modelius ir personalizuotus semantinės paieškos metodus, sukūrimas dr. Saulius Maskeliūnas
2009–2011 m. Mokslas verslui ir visuomenei Viktoras Dagys,
doc. dr. Nerutė Kligienė
2006-2008 m. Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą doc. dr. Nerutė Kligienė
2006–2008 m. InMaDra: Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra prof. dr.
Stasys Rutkauskas
2006–2008 m. Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė doc. dr. Nerutė Kligienė, prof. dr. Valentina Dagienė
2006–2008 m. MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra dr. Saulius Maskeliūnas
2005–2008 m. Kaimiškųjų vietovių plačiajuosčio informacinių technologijų tinklas RAIN prof. habil. dr.
Laimutis Telksnys
2006–2007 m. Projekto RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: „paskutinės mylios“ prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas prof. habil. dr.
Laimutis Telksnys
2005–2006 m. Projekto „Programinės įrangos lokalizavimas“ dokumentacijos rengimas Daiva Vaišnienė

 

LMT Mokslininkų grupių projektai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2021–2024 m. Mokslinių tyrimų atkuriamumo problemų sprendimas dirbtinio intelekto srityje naudojant blokų grandinių technologijas, 2021-05-10, Nr. S-MIP-21-53

dr. E. Filatovas

2020–2022 m. Geometrinis metodas daugiamačių skalių uždaviniui spręsti

prof. habil. dr. G. Dzemyda

2017–2020 m. Dviejų lygmenų optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai

dr. R. Paulavičius

2017–2019 m. Inovatyvūs stochastinės globalios optimizacijos metodai prof. dr. A. Žilinskas
2017–2019 m. Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas prof. dr. D. Plikynas
2015–2017 m. Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas dr. A. Jakaitienė
2014–2016 m. Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas prof. dr. J. Žilinskas
2014–2016 m. Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai dr. J. Gordevičius
2014–2016 m. Grupių geometrija ir topologija dr. D. E. Otera
2014–2016 m. Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai doc. dr. A. Štikonas
2014–2016 m. Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas prof. habil. dr. K. Kubilius
2013–2015 m. Netiesinė ilgoji atmintis, sunkios uodegos ir agregavimas prof. habil. dr. D. Surgailis
2012–2014 m. Konkrečioji funkcinė analizė ir tikimybių teorija: nauji metodai ir jų taikymas habil. dr. R. Norvaiša
2012–2014 m. Neiškilos daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai prof. habil. dr. A. Žilinskas

 

LMT Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimo projektai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2021–2023 m. Šnekos tyrimas esant triukšmo trukdžiams, naudojant signalų apdorojimo ir mašininio mokymosi metodus
Mokslininkė stažuotoja dr. Gražina Korvel
doc. dr. P. Treigys
2017–2020 m. Rangavimu grįstų optimizavimo algoritmų vystymas ir lygiagretinimas
Mokslininkas stažuotojas dr. Algirdas Lančinskas
prof. dr. J. Žilinskas
2017–2020 m.

Optimalios nelygybės koncentracijos funkcijai, entropijai ir atsitiktinių polinomų šaknų skaičiui
Mokslininkas stažuotojas dr. Tomas Juškevičius

prof. habil. dr. K. Kubilius
2017–2019 m. Koncentracijos nelygybių tyrimas ir jų taikymai algoritmų teorijoje
Mokslininkas stažuotojas dr. Dainius Dzindzalieta
prof. habil. dr. A. Dubickas
2017–2019 m. Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą
Mokslininkė stažuotoja dr. Gražina Korvel
doc. dr. O. Kurasova
2017–2019 m. Šiuolaikiniai įrenginiai algoritminio mąstymo ugdymui pagrindinėje mokykloje
Mokslininkė stažuotoja dr. Anita Juškevičienė
prof. dr. V. Dagienė
2013–2015 m. Interaktyvių algoritmų daugiakriteriniams optimizavimo uždaviniams kūrimas ir taikymas.
Mokslininkas stažuotojas E. Filatovas
prof. habil. dr.
G. Dzemyda
2013–2015 m. Metodai ir algoritmai daugiakriterinių optimizavimo uždavinių
Pareto aibės diskrečiam reprezentavimui ir vizualizavimui. Mokslininkas stažuotojas A. Varoneckas
prof. habil. dr.
A. Žilinskas
2013–2015 m. Įvertinių stabilumas baigtinėse populiacijose. Mokslininkas stažuotojas A. Čiginas. doc. dr. M. Radavičius
2012–2014 m. Simpleksinių globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai. Mokslininkas stažuotojas R. Paulavičius prof. dr. J. Žilinskas
2012–2014 m. Tinklų analizės ir klasifikavimo metodų plėtojimas sisteminiams žmogaus epigenomo pakitimas nustatyti.
Mokslininkas stažuotojas J. Gordevičius
prof. habil. dr.
G. Dzemyda
2011–2012 m. Gauso atsitiktinių laukų didelių nuokrypių tikimybės. Mokslininkas stažuotojas A. Bakšajev prof. habil. dr.
R. Rudzkis
2011–2012 m. Integruotas pradinis geometrinis ugdymas. Mokslininkė stažuotoja V. Grabauskienė prof. dr.
V. Dagienė

 

LMT tyrimų bei paramos mokslinėms konferencijoms, mokslinėms išvykoms ir pan. projektai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2020 m. Pandeminio streso poveikio gyventojų vartojimo sprendimams kognityvinė analizė
ir jo įtakos Lietuvos ekonomikai prognozė
dr. G.A. Melnik-Leroy
2020–2021 m. Konstruktyvizmo ir iššūkiais grįstos pedagogikos panaudojimas mokantis informatinio mąstymo STEAM dalykuose dr. A. Juškevičienė
2019 m. Parama mokslo renginiui 11-oji tarptautinė konferencija
„Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2019)“
, S-MOR-19-2/(178)SU-280
dr. J. Bernatavičienė
2019 m. Parama mokslo renginiui Tarptautinė ir EURO mini-konferencija
„Socialinio elgesio fenomenų modeliavimas ir imitavimas“ (MSBC-2019)
prof. habil. dr.
L. Sakalauskas
2019 m. Dalyvavimas užsienyje vyksiančioje konferencijoje NUMTA2019 prof. dr. J. Žilinskas
2019 m. Trupmeniniai stochastiniai procesai su trumpąja ir ilgąja atmintimi ir jų taikymai prof. habil. dr.
K. Kubilius
2019 m. Mokslinė stažuotė Almerijos universitete siekiant kelti kvalifikaciją
taikant lygiagrečiuosius skaičiavimus daugiakriteriniame optimizavime
doc. dr. E. Filatovas
2018 m. Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "28th European Conference on Operational Research (EURO 2018)" doc. dr. E. Filatovas
2018 m. Mokslinė stažuotė Almerijos universitete siekiant kelti kvalifikaciją lygiagrečių skaičiavimų ir daugiakriterio optimizavimo srityse doc. dr. E. Filatovas
2018 m. Trumpalaikė mokslinė išvyka (ICAMS 2017 konferencija) prof. dr. S. Minkevičius
2017 m. Parama mokslo renginiui 9-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2017)“ dr. J. Bernatavičienė
2016 m. Parama mokslo renginiui 8-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2016)“ dr. J. Bernatavičienė
2015 m. Parama mokslo renginiui 7-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms (DAMSS 2015)“, MOR-12/2015/LSS-580000-1481 (2015) dr. J. Bernatavičienė
2014 m. Statistinės išvados modeliams su trupmeniniu Brauno judesiu ir mažu Hursto indeksu (Yu. Mishura, Ukraina) prof. habil. dr.
K. Kubilius 
2013 m. Parama mokslo renginiui 5-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms “, MOR-043/2013 dr. J. Bernatavičienė
2013 m. Parama mokslo renginiui „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: kryptys, metodai ir validavimas“ prof. dr. V. Dagienė
2012 m. Parama mokslo renginiui XXV-oji Europos operacijų tyrimo draugijų asociacijos konferencija
„Operacijų tyrimas apjungia mokslus“
prof. habil. dr.
L. Sakalauskas
2012 m. Parama mokslo renginiui „10-oji tarptautinė Baltijos šalių organizuojama konferencija
„Duomenų bazės ir informacinės sistemos“ Baltic DB&IS 2012“
dr. S. Maskeliūnas
2012 m. Parama mokslo renginiams „Informatika mokykloje: pagrindiniai konceptai, inovacijos ir tyrimai“ ir
„Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: metodologijos, metodai ir praktika“
prof. dr. V. Dagienė
2012 m. Europos mokslo fondo Fizinių ir inžinerijos mokslų (PESC) komiteto atstovo veiklos išlaidų kompensavimas prof. dr. J. Žilinskas
2012 m. Parama institucijos tyrėjų I. Žilinskienės ir V. Bartkutės-Norkūnienės mokslinių išvykų išlaidoms apmokėti IMS, SAS OTs
2012 m. Studentų mokslinės veiklos skatinimas dr. T. Jevsikova,
doc. dr. G. Grigas,
prof. dr. S.  Minkevičius

 

Inovaciniai čekiai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2014–2015 m. Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas dr. V. Marcinkevičius
2014–2015 m. Naujų knygų paklausos prognozavimo trumpuoju laikotarpiu modelio sukūrimo paslaugos
techninė specifikacija
dr. V. Marcinkevičius
2013 m. Duomenų tyrybos metodų, skirtų kintančių duomenų rinkinių panašumui įvertinti, kūrimas dr. J. Bernatavičienė
2013 m. Galimybių studija „Robotika švietime“ prof. dr. V. Dagienė
2013 m. Knygyno manoknyga.lt prekių rekomendacinės sistemos metodikos sukūrimo paslaugos
techninė specifikacija
dr. V. Marcinkevičius
2013 m. Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos dr. S. Maskeliūnas
2013 m. Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas L. Paliulionienė
2013 m. Duomenų tyrimo matematinis modelis klientų elgsenos ir duomenų validumo vertinimui dr. P. Šarka
2013 m. Lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo galimybių tyrimas, siekiant sudaryti prielaidas
atpažinimo variklio prototipo sukūrimui ateityje
dr. G. Tamulevičius
2012 m. Dirbtinių neuroninių tinklų optimizavimo strategijos analizė bei jų diegimo galimybės
ir metodai sudėtingiems sprendimams priimti
doc. dr. O. Kurasova
2011 m. Fotovoltinės jėgainės modulių generuojamos galios priklausomybės nuo saulės apšvietos įvertinimas prof. dr. J. Žilinskas

 

Projektai su Lietuvos ūkio subjektais

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas
2019–2020 m.

Paslaugų sutartis „Efektyvaus algoritmo, skirto didelės apimties transporto planavimo uždaviniams, sukūrimas“, Nr. GLG-2019-0306,  su UAB Girteka Logistics

dr. R. Paulavičius
2019 m.

Paslaugų sutartis „Eksperimentinė lyginamoji algebrinių modeliavimo kalbų analizė, kelių modeliavimo kalbų apjungimo potencialo tyrimas“, Nr. GLG-2018-0658,  su UAB Girteka Logistics

dr. R. Paulavičius
2018–2019 m.

Paslaugų sutartis „Pervežimų planavimo algoritmo koncepcinio modelio sukūrimas“,
Nr. GLG-2018-0658,  su UAB Girteka Logistics

dr. R. Paulavičius
2015–2019 m.

Sutartis „Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas“
su UAB Inogama

dr. S. Maskeliūnas

 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projektai

Projekto laikotarpisProjekto pavadinimasProjekto vadovas