Spausdinti

disertacija

 

2020 m. sausio 8 d., 12 val.

VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute Vilniuje, Akademijos g. 4, 203 auditorijoje

 

Rima Kriauzienė (VU DMSTI)

disertacijos gynimas

„Didelės skaičiavimo apimties neklasikinių uždavinių sprendimo lygiagretieji algoritmai“
(disertacija , santrauka)

 

Daktaro disertacija:

Doktorantė: Rima Kriauzienė
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Raimondas Čiegis, gamtos mokslai, informatika - N 009
Mokslinis konsultantas: prof. dr. Julius Žilinskas, gamtos mokslai, informatika - N 009
Mokslo sritis: gamtos mokslai, informatika - N 009

Kviečiame dalyvauti!