Print

 

Dr. Virginijus Marcinkevičiusvirginijus marcinkevicius

Department: Intelligent Technologies Research Group, Artificial Intelligence Laboratory
Position: Senior Researcher, Project Manager, Project Expert, Head of Group, Head of Laboratory

Address: Akademijos str. 4, room 619, Vilnius

Tel: (+370 5) 210 9311
E-mail:  

 

 

 

 

 

Research Work

Machine learning, Artificial Intelligence, Cybersecurity and Natural Language processing.

Institutional research theme “Theoretical and Applied Aspects of Machine Learning and Mathematical Modeling”. 2019–2021

Previous institutional research theme “Theoretical and Engineering Aspects of E-Service Technology Development and Application in High-Performance Computing Platforms”. 2017–2018

Let's collaborate:

 

Teaching

Scientific supervisor of PhD students (ICT and Cybersecurity):

1. Tomas Pranskevičius „Investigation of Visualization and Classification Algorithms in Contexts of Remote HPC Services/Nutolusių kompiuterinių išteklių technologijos poveikio vizualizavimo ir klasifikavimo algoritmams tyrimas“ (2011-2016). In 28/09/2017 defended PhD thesis „Investigation Of Multi-Class Classification Methods For Textual Data“ (abstract [in Lithuanian]).
2. Gediminas Bazilevičius „Technological Realization Problems of Virtual Health Care Services/Virtualios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įmonės realizavimo technologinės problemos“ (2011-2016). The thesis is prepared for defence.  
3. Martynas Sabaliauskas „Research of Projection to the Plane of 3D Organic Origin Surfaces/Trimačių organinės prigimties objektų skaitmeninių modelių projektavimo į plokštumą tyrimas“ (2012-2016). In  26/05/2017 defended PhD thesis „Computerized Modeling Technology Of Unique Footwear Surface Manufacturing Design“ (abstract [in English]).
4. Vytautas Jakštys „Improvement of Digital Images Contrast by Using Chromatic Aberration Elimination Methods/Skaitmeninių vaizdų kontrastiškumo didinimas panaudojant chromatinės aberacijos šalinimo metodus“ (2013-2017). The thesis is prepared for defence.
5. Rokas JurevičiusVision based localization and and navigation of autonomous helicopter/Autonominio sraigtasparnio lokalizacija ir navigacija vizualinės informacijos pagalba“ (2014-2018).
6. Liudas Ališauskas „Artificial intelligence methods for network intrusion detection systems/“ (2016-2022).
7. Raimundas Savukynas „Investigation and Improvement of Multimodal Method for Internet of Things Objects Identification and Authentication/Multimodalinio daiktų interneto objektų identifikavimo ir autentifikavimo metodo tyrimas ir tobulinimas“ (2016-2020).  Since 2017 superviser is prof. D. Dzemydienė.
8. Mantas Stankevičius "Machine Learning for European Organization for Nuclear Research Compact Muon Solenoid experiment Data Certification/Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos kompaktiško miuonų solenoido eksperimento duomenų sertifikavimas pasitelkiant mašininio mokymo metodus" (2017-2022).
9. Povilas Jurčys "Neural machine translation for lithuanian language/Neuroninio mašininio vertimo pritaikymas lietuvių kalbai" (2017-2021).
10. Paulius Vaitkevičius "Machine Learning Based Open Source Intelligence Information Extraction and Analysis Methods/Mašininiu mokymusi grįstų atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos išskyrimo ir analizės metodai" (2018-2022).

Co-supervisor:

1. Viktoras Bulovas "Applying Machine Learning Methods for Early Detection of Cyber Security Incidents/Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam kibernetinių incidentų aptikimui" (2017-2021).
2. Albertas Jurgelevičius "Distributed Public Computing for Big Data Mining/Viešųjų paskirstytų skaičiavimų platforma didelių duomenų tyrybai" (2016-2020).
3. Evaldas Normantas "Feature learning investigation for multi label classification of products image data" (2019-2023).
4. Tomas Silkinis "Investigation of generative adversarial networks for anomaly detection in high dimensional data" (2019-2023).

 

Scientific publications

Main publication in period 2015-2020:

1. Vaitkevičius, Paulius; Marcinkevičius, Virginijus. Comparison of classification algorithms for detection of phishing websites // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2020, vol. 31, no. 1, p. 143-160. DOI: 10.15388/20-INFOR404. . (ISI Web of Science. Scopus) (Impact Factor 2018: 1,928).

2. Jurevičius R., Marcinkevičius V., Šeibokas J., 2019. Robust GNSS-denied localization for UAV using particle filter and visual odometry // Machine vision and applications. New York : Springer. ISSN 0932-8092. eISSN 1432-1769. vol. 30, no. 7-8, p. 1181-1190. DOI: 10.1007/s00138-019-01046-4 (ISI Web of Science) (Impact Factor 2018: 1,778)
3. Medvedev V.; Kurasova O.; Bernatavičienė J.; Treigys P., Marcinkevičius V. Dzemyda G., 2017. A new web-based solution for modelling data mining processes. Simulation Modelling Practice and Theory. ISSN: 1569-190X, Vol. 74, Elsevier, (CompuScience, Mathematical Reviews, Web of Science, Zentralblatt MATH, SciSearch/Science Citation Index Expanded, Scopus) (Impact Factor 2015: 1,482)
4. Jakštys, V.; Marcinkevičius, V.; Tichonov, J.; Treigys, P.,2016. Detection of the road pothole contour in raster images // Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN: 1392-124X. 2016, Vol. 45, no. 3, p. 300-307. (ISI Web of Science. VINITI. INSPEC) (Impact Factor 2015: 1,07).
5. Bernatavičienė, J; Dzemyda, G.; Bazilevičius, G.; Medvedev, V.; Marcinkevičius, V.; Treigys, P. 2015. Method for visual detection of similarities in medical streaming data // International journal of computers communications & control. Oradea: Universitatea Agora. ISSN 1841-9836. 2015, Vol. 10, no. 1, p. 8-21 (ISI Web of Science. Scopus) (Impact Factor 2014: 0,74).

 

 

Publications with VU Institute of Data Science and Digital Technologies & Institute of Mathematics and Informatics affiliation

Scientific and Pedagogical Background

1994  – Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos absolventas.
1997–2001  – Bachelor in Vilnius Educational University. Diploma of teacher of mathematics and informatics.
2001–2003  – Vilnius Educational University. Master of mathematics.
2003–2007 – Ph.D. student of Institute of Mathematics and Informatics (superviser prof. habl. dr. G. Dzemyda).
2010 Ph.D. in Informatics from Vytautas Magnus University.

Scientific and other projects

1. Underlying Lithuanian scientific research and experimental development direction programme project „Information technologies for human health – support for clinical decisions (eHealth), IT health (No. C-03013); Start date: 09-2003; finish date: 10-2006.
2. High technologies development program project „Atherosclerosis pathogenesis peculiarities determined by human genome variety peculiarities (AHTHEROGEN) (No. U-04002)"; Start date: 04-2004; finish date: 12-2006.
3. High technologies development program project „Information technology tools of clinical decision support and citizens wellness for e.Health (No. B-07019)"; Start date: 09-2007; finish date: 12-2009.
4. Underlying Lithuanian scientific research and experimental development direction project „Genetinių ir genominių lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimo pagrindų tyrimai (GENOLOG) (No. C-07022)"; Start date: 04-2007; finish date: 12-2009.
5. Integrated work program of Lithuania and France in the field of bilateral cooperation scientific research and experimental development „Žiliberas"; (No. V-09059). Start date: 04-2008; finish date: 12-2010.
6. „Eurotars" project „Production effective navigator" Nr. PEN!6232; Start date: 06-2011; finish date: 06-2014. Duties: project expert. Budget: 200 thousands Euro
7. Project of EU structural funds: "Theoretical and Engineering Aspects of E-Service Technology Development and Application in High-Performance Computing Platforms". No. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010. Start date: 2012 finish date: 2015. Duties: project researcher. Budget: 347 thousands Euro.
8. ES structural funds project „Creation of the website integrating resources, products and services of the Lithuanian language and its writing", Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003; Start date: 10-2012, finish date: 10-2015. Duties: project manager. Budget 300 thousands Euro.
9. Computer science center company project "DAta MIning System" (DAMIS). The goal of project is to develop of tool for data analysis, allowing researchers to investigate multidimensional data projection on a plane, the similarities between the data items, the influence of individual features and their relationships by visual analysis techniques, using the high performance computing resources (Vilnius University cluster and supercomputer). Tool will be integrated into MIDAS environment (http://www.inscience.lt/naujienos/Vykdomas%20Midas... in Lithuanian) Partners: Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics 2013 – 2015. Duties: Project supervisor and DAMIS GUI programmer. Budget: 80 thousands Euro.
10. Innovation voucher No. 43V-347 Short-term new books demand prediction model "/„Naujų knygų paklausos prognozavimo trumpuoju laikotarpiu modelis". Start date: 2014 finish date: 2015. Duties: project manager and researcher. Budget: 6 thousands Euro.
11. Innovation voucher No. 43V-408 "An investigation of genetic risk factors assessment methods"/„Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas". Start date: 2014 finish date: 2015. Duties: project manager and researcher. Budget: 6 thousands Euro.
12. ES structural funds project „Expansion of the website integrating resources, products and services of the Lithuanian language and its writing - Raštija 2", Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0005. Start date: 3-2018, finish date: 3-2021. Duties: project manager. Budget 390 thousands Euro.
13. COST action CA18131 Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies. Start date: 11-2018, finish date: 3-2021. Duties: substitute.

 

Qualification Courses

11/11/2016 29-th International Conference, "International TOC and LEAN Practitioners Conference"
18/02/2015-03/06/2015 50-hours english language course (B2.1)
21/10/2014-12/01/2015 50-hours english language course (B1)
22/10/2012-24/10/2012 ComptTIA Project+ course
27/09/2012 Conference "Viešojo sektoriaus efektyvumas"/"Efficienty of public sector"