Operacijų tyrimo sektoriaus darbuotojaiOperacijų tyrimo grupės darbuotojai Adresas
Akademijos g. 4, 319, 323 kab., Vilnius

Grupės vadovas
prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas

Telefonas: (8~5) 210 9323
Elektroninis paštas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslinės temos

2OT1.68. Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje (2016-2018)

Anotacija
Šiuolaikinėse informacinėse sistemose generuojami ir kaupiami dideli įvairialyčių duomenų kiekiai, kuriuose slypinčios informacijos atskleidimas bei panaudojimas yra svarbus konkurencingumo didinimo veiksnys šiuolaikinėje dinamiškoje tyrimų ir verslo aplinkoje. Aktualūs didelių duomenų (Big Data) tyrimo uždaviniai iškyla komercinėse struktūrose, bankininkystėje, nuotolinio mokymo sistemose, ir pan. Šių uždavinių sprendimas kuriamais statistinio modelaivimo ir stochastinio programavimo metodais bei algoritmais leis atsakyti į iššūkius, susijusius su didelių duomenų problematika, mobiliųjų technologijų bei interneto plėtra, atviro kodo našių skaičiuojamųjų irankių kurimu ir panaudojimu.

Tikslas
Sukurti bei pritaikyti metodus ir algoritmus didelių duomenų tyrybai statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo metodais.

Uždaviniai 2016 m.

 • Sudaryti stochastinio tiesinio ir netiesinio programavimo metodus bei algoritmus ir pritaikyti juos didelių finansinių duomenų analizei bei valdymui.
 • Sudaryti ir pritaikyti didelių duomenų interpoliavimo metodus taikant Euklido atstumų matricas.

 

Anksčiau OTS vykdė šias planines temas:
2OT:02 „Žinių technologijų panaudojimo informacinių tinklų stebėsenai bei projektavimui tyrimas ir taikymas“ (2010–2012),
2T1.35 „Skaičiuojamųjų tinklų statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo metodų tyrimas bei taikymas“ (2013-2015).

 

Disertacijos

Daktaro disertacijų, parengtų OTS, sąrašas:

 1. Ingrida Vaičiulytė (2014) Monte-Karlo Markovo grandinių tyrimas ir taikymas. 
 2. Valerijonas Dumskis (2014) Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas.
 3. Loreta Savulionienė (2014) Loginių sąryšių paieška didelėse duomenų bazėse.
 4. Gintautas Jakimauskas (2014) Empirinio Bajeso metodų tyrimas ir taikymas duomenų tyryboje.
 5. Liudas Kaklauskas (2012) Fraktalinių procesų kompiuterių tinkluose tyrimas.
 6. Saulius Preidys (2012) Duomenų gavybos taikymas personalizuoto nuotolinio mokymo aplinkose.
 7. Saverio Giuliani (2010) A Stochastic Programming Approach for Strategic Planning with Activity Based Costing.
 8. Audrius Kabašinskas (2008) Finansinių rinkų stabiliųjų modelių tyrimas.
 9. Kęstutis Žilinskas (2007) Dviejų etapų stochastinio tiesinio programavimo Monte-Karlo metodu tyrimas.
 10. Vaida Bartkutė (2007) Application of order statistics to termination of optimization algorithms.
 11. Donatas Bakšys (2007) Tarpbankinių atsiskaitymų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas.
 12. Gražvydas Felinskas (2007) Euristinių tvarkaraščių sudarymo metodų tyrimas ir taikymas.
 13. Vaidogas Egidijus (1994) Tikimybinis statybinių konstrukcijų optimizavimo algoritmas.

 

Projektai

OTS vykdė kelias planines temas:
2OT:02 „Žinių technologijų panaudojimo informacinių tinklų stebėsenai bei projektavimui tyrimas ir taikymas“ (2010–2012),
2T1.35, „Skaičiuojamųjų tinklų statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo metodų tyrimas bei taikymas“ (2013-2015),
šiuo metu OTS vykdo planinę temą 2OT1.68 „Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje“ (2016-2018).

OTS vykdė Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektą „Tarpbankinių atsiskaitymų imitavimo, modeliavimo ir optimizavimo sistema“, registracijos Nr. T-08072, sutartis su Fondu Nr. T-33/08.

OTS iniciatyva Lietuvoje buvo surengta daugiau kaip 20 tarptautinių ir nacionalinių konferencijų, tarp jų XXV-oji Europos operacijų tyrimo draugijų asociacijos konferencija „Operacijų tyrimas apjungia mokslus“, kuri buvo pripažinta kaip didžiausia mokslinė konferencija, surengta Pabaltijyje, joje dalyvavo ir skaitė pranešimus daugiau kaip 2000 dalyvių iš 68 pasaulio šalių, o plenarinį pranešimą perskaitė Nobelio premijos laureatas Finn E.Kydland (JAV).

 

Konferencijos

Konferencijų, kurias organizuojant pagrindinį indėlį įnešė OTS, sąrašas:

 1. International conference “System approach to sustainable development”, July 1997, Palanga, Lithuania.
 2. 52nd Meeting of the European Working Group on Multicriterial Decisions, October 5-6, 2000, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/MCDA-52
 3. International Conference “Sustainable Development in the Information Society”, October 2-4, Vilnius Lithuania, http://www.mii.lt/SDIS
 4. 28th Workshop of the European Working Group on Financial Modeling, May 3-5, 2001, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/EWGFM-28
 5. XXI EURO Summer Institute “Stochastic and Heuristic Methods in Optimization”, Neringa, Lithuania, July 25-August 7, 2003, http://www/mii/lt/ESIXXI
 6. EU/ME Workshop “Metaheuristics and Large-Scale Optimization”, 19-21 May, 2005, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/EUME-2005 
 7. 4th International Vilnius conference “Citizens governance and sustainable Development”, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/CIGSUD, 
 8. EURO Mini Conference “Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies” (EUROPT-2008), May 20-23, Neringa, Lithuania, http://www.mii.lt/europt-2008
 9. XIII International Conference “Applied Stochastic Models and Data Analysis”, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/ASMDA-2009
 10. 5th International Vilnius conference “Knowledge-based technologies and OT Methodologies for Sustainable Development”, September 30-October 3, 2009, Vilnius, Lithuania, http://www.mii.lt/KORSD-2009 
 11. XXV EURO Conference “OR Connecting Sciences”, July 8-11, 2012, Vilnius, Lithuania, http://www.euro2012.lt 
 12. 10th EUROPT Workshop “Advances in Continuous Optimisation”, July 5-7, 2012, Siauliai, Lithunai, http://www.mii.lt/EUROPT-2012
 13. International Workshop “Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications”, July 3-6, 2012, Neringa, Lithuania, http://www.mii.lt/STOPROG-2012.
 14. - 21. Lietuvos Operacijų tyrimo Jaunųjų mokslininkų konferencijos: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 m.m. 

 

Paslaugos

Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės:

- paslaugos bankams ir kredito imonems: tarpbankiniu atsiskaitymu (kliringo) modeliavimas ir 

optimizavimas; bankomatu tinklo aptarnavimo optimizavimas, imones portfelio planavimas;

- logistikos, tiekimo ir transporto uždaviniu sprendimas, taikant stochastinio optimizavimo bei
euristinius metodus:

- krovos, sandelio valdymo, gamybos procesu planavimo uždaviniu sprendimas, taikant
stochastinio optimizavimo ir euristinius metodus.

Prof. L. Sakalauskas „Stabiliųjų procesų taikymas finansų inžinerijoje“
https://www.e-mokslovartai.lt/mtep-services/-/mtep-services/view/d4740551-1d73-46cb-9096-28436e774716?_mtepservices_WAR_mtepissiteportlet_btnLabel=btn.back

 

Istorija

MII direktoriaus Vytauto Statulevičiaus 1991-06-04 Įsakymu Nr. 100 buvo sukurta Statistinio modeliavimo grupė (SMG), kurią sudarė vadovas t.m.k. Leonidas Sakalauskas, jaunesnioji mokslo darbuotoja Stela Banaitienė ir laborantė Tatjana Rusak. Ši grupė vykdė pirmosios Valstybinės mokslo programos „Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste. ECOSLIT“ (1991-1997, vadovai – akademikai Zenonas Rudzikas ir Leonardas Kairiūkštis), užduotis. Į SMG veiklą įsijungė nemažai jaunimo, universitetų studentų, doktorantų: Daiva Šukauskaitė, Dmitrijus Lagodinas, Nerijus Čėsnas, Vilė Dranseikaitė, Virginijus Misiūnas, Igoris Belovas ir kiti., buvo pradėtos spausdinti pirmosios ISI WOS lygio publikacijos (Sakalauskas L., Sukauskaite D. (1996) Distribution of MLE of the multiple correlation coefficient for data with missing values in a dependent variable. Statistics & Probability Letters, vol 30, No 1, pp. 53-59).

SMG pagrindu MII direktoriaus Mifodijaus Sapagovo 2003-04-17 įsakymu Nr. Pt-27 buvo įsteigtas Operacijų tyrimų sektorius (OTS), kurį sudarė vadovas hab. dr. Leonidas Sakalauskas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Minkevičius, mokslo darbuotojas dr. Stasys Steišūnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas Audrius Kabašinskas, laborantas Stasys S. Steišūnas ir trys doktorantai: Igoris Belovas, Donatas Bakšys, Gražvydas Felinskas. 2010 m. OTS buvo projungtas prie Sistemų analizės skyriaus.

Šiuo metu OTS dirba vadovas vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. Dr. Leonidas Sakalauskas, vyresnysis mokslo darbuotojas prof. dr. Saulius Minkevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas prof. dr. Darius Plikynas, mokslo darbuotojas doc. dr. Igoris Belovas, specialistas dr. Gintautas Jakimauskas, specialistė Ana Ušpurienė, specialistas Vytautas Dulskis.

OTS įvairiu laiku studijavo doktorantūroje ir apgynė daktaro disertacijas 13 doktorantų. Šiuo metu dar 2 doktorantai teikia gynimui parengtas disertacijas (Ana Ušpurienė ir Edgaras Artemčiukas). OTS doktorantūroje dabar studijuoja 5 doktorantai (Natalija Pozniak, Julija Kurilova, Donatas Kavaliauskas, Jūratė Vaičiulytė, Albertas Jurgelevičius).

OTS S. Minkevičius plėtojo aptarnavimo tinklų perkrovos režimu teoriją, kartu su L. Sakalausku, V. Dolgopolovu sukūrė aptarnavimo sistemų bei tinklų modeliavimo ir optimizavimo Monte-Karlo metodu algoritmus. L. Sakalauskas kartu su bendradarbiais ir doktorantais A. Ušpuriene, K. Žilinsku, V. Dumskiu, D. Bakšiu sukūrė stochastinio programavimo Monte-Karlo imčių serijomis metodus bei ištyrė jų konvergavimą, kartu su V. Bartkute-Norkūniene ištyrė stochastinės aproksimacijos metodų konvergavimą bei stabdymo taisykles, kartu si I.Belovu, A.Kabašinsku, L.Kaklausku ištyrė savastingųjų procesų savybes ir jų taikymus finansinių rinkų bei kompiuterių tinklų analizei, kartu su I. Vaičiulyte, G. Jakimausku gavo svarbių rezultatų Bajeso statistikos srityje ir t.t.

OTS vykdė kelias planines temas:
2OT:02 „Žinių technologijų panaudojimo informacinių tinklų stebėsenai bei projektavimui tyrimas ir taikymas“ (2010–2012),
2T1.35, „Skaičiuojamųjų tinklų statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo metodų tyrimas bei taikymas“ (2013-2015),
šiuo metu OTS vykdo planinę temą 2OT1.68 „Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje“ (2016-2018).

OTS vykdė Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektą „Tarpbankinių atsiskaitymų imitavimo, modeliavimo ir optimizavimo sistema“, registracijos Nr. T-08072, sutartis su Fondu Nr. T-33/08.

OTS iniciatyva Lietuvoje buvo surengta daugiau kaip 20 tarptautinių ir nacionalinių konferencijų, tarp jų XXV-oji Europos operacijų tyrimo draugijų asociacijos konferencija „Operacijų tyrimas apjungia mokslus“, kuri buvo pripažinta kaip didžiausia mokslinė konferencija, surengta Pabaltijyje, joje dalyvavo ir skaitė pranešimus daugiau kaip 2000 dalyvių iš 68 pasaulio šalių, o plenarinį pranešimą perskaitė Nobelio premijos laureatas Finn E.Kydland (JAV).