Spausdinti

Kognityvinių skaičiavimų grupės darbuotojaiKognityvinių skaičiavimų grupės darbuotojai

 

Adresas

Akademijos g. 4, 615 kab., Vilnius

Grupės vadovas
prof. habil. dr. Gintautas DZEMYDA

Telefonai: (8~5) 210 9322, 210 9300
Elektroninis paštas

 

 

 

   

Mokslinės temos

2020–2022 m. Kognityvinių skaičiavimų galimybių plėtra duomenų vizualizavimo, vaizdų analizės ir sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti. Vadovai: G. Dzemyda, O. Kurasova.

Mokslo tiriamojo darbo užduotys 2020 metams:

 • Išvystyti konvoliucinių neuroninių tinklų architektūrą bei mokymo algoritmus satelitiniams vaizdams segmentuoti.
 • Sukurti gilaus mokymosi neuroninių tinklų algoritmus kraujagyslėms segmentuoti akies dugno vaizduose.
 • Sukurti geometrinio daugiamačių skalių metodo teorinius pagrindus.
 • Ištirti Krigingo metodo taikymo galimybes emocijoms atpažinti veido nuotraukose.
 • Ištirti kognityvinių faktorių įtaką daugiakriterinių sprendimų priėmime.
 • Sukurti metodą operatyviems navigaciniams sprendimams laivyboje, naudojantį gilaus mokymosi neuroninius tinklus.

 

Vykdytos mokslo temos:

2017–2019 m. Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose. Vadovai: G. Dzemyda, O. Kurasova.

2017–2019 m. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai. Vadovas V. Marcinkevičius.

2014–2016 m. Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos uždaviniuose. Vadovai: G. Dzemyda, O. Kurasova.

2012–2013 m. Sprendimų priėmimas optimizavimo, modeliavimo ir vizualizavimo uždaviniuose. Vadovas G. Dzemyda.

 

Mokslinių tyrimų sritys:

 • sistemų analizė,
 • dirbtininiai neuroniniai tinklai,
 • didžiųjų duomenų tyryba,
 • vienakriterinis ir daugiakriterinis optimizavimas,
 • optimalūs sprendimai,
 • modeliavimas,
 • duomenų analizė ir vizualizavimas,
 • skaitmeninių vaizdų apdorojimas ir analizė,
 • našieji skaičiavimai

  

Mokslas ir studijos

Doktorantai

Vardas, pavardė Vadovas Studijų
kryptis
Tema Studijų laikas
Viktoras Bulavas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
N 009 Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam
kibernetinių incidentų aptikimui
2017-2021
Povilas Gudžius prof. dr. Olga Kurasova,
konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas
N 009 Palydovinių vaizdų atpažinimas naudojant dirbtinius
neuroninius tinklus
2017-2022
Marta Karaliutė prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas,
konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
N 009 Erdvės - laiko duomenų klasifikavimas naudojant
diskriminantines funkcijas
2017-2021
Nikolaj Kondrat prof. dr. Olga Kurasova N 009 Giliojo mokymosi modelių bei optimizavimo algoritmų
generalizacijos savybės
2019-2023
Evaldas Narmontas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
T 007 Požymių mašininio mokymosi metodų, skirtų produktų vaizdų
duomenų daugiaklasiui klasifikavimui, tyrimas
2019-2023
Ingrida Pocė prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda N 009 Duomenų suliejimo technologijų taikymas daugiamačių duomenų
vizualizavimo uždaviniams tirti
2019-2024
Roma Puronaitė prof. dr. Audronė Jakaitienė N 009 Klasterizavimo algoritmai didelės apimties medicinos duomenims 2017-2023
Tomas Silkinis prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,
konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius
T 007 Generatyvinių besivaržančių tinklų taikymo anomalijoms aptikti
daugiamačiuose duomenyse tyrimas
2019-2023
Ričardas Toliušis prof. dr. Olga Kurasova T 007 Vaizdų atpažinimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus 2017-2023
Žydrūnas Vaišnoras prof. dr. Olga Kurasova N 009 Mašininio mokymosi metodų vystymas įsilaužimams aptikti
kompiuterių tinkluose
2019-2023

Apgintos disertacijos

Vytautas JANČAUSKAS  2016 m. birželio 8 d. apgynė disertaciją „Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.

Aurimas RAPEČKA 2015 m. rugsėjo 29 d. apgynė disertaciją „Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Olegas NIAKŠU 2015 m. rugsėjo 21 d. apgynė disertaciją „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“. Mokslinė vadovė - doc. dr. Olga Kurasova.

Joana KATINA 2015 m. rugsėjo 7 d. apgynė disertaciją „Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Jonas Mockus.

Pavel STEFANOVIČ 2015 m. birželio 30 d. apgynė disertaciją „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“. Mokslinė vadovė - doc. dr. Olga Kurasova.

Irina VINOGRADOVA 2015 m. kovo 23 d. apgynė disertaciją „Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas“. Mokslinis vadovas - prof. prof. habil. dr. Jonas Mockus.

Darius BARONAS 2014 m. rugsėjo 30 d. apgynė disertaciją „Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimo metodais grįsta matavimų metodika“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Antanas Žilinskas, mokslinis konsultantas - prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas. 

Laura RINGIENĖ 2014 m. rugsėjo 5 d. apgynė disertaciją „Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti“. Mokslinis vadovas - prof.habil.dr. Gintautas Dzemyda.

Gintaras VAIRA 2014 m. birželio 10 d. apgynė disertaciją „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“. Mokslinė vadovė - doc. dr. Olga Kurasova.

Igor KATIN 2014 m. gegužės 28 d. apgynė disertaciją „Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Jonas Mockus.

Mindaugas LIOGYS 2013 m. rugsėjo 27 d. apgynė disertaciją „Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.

Julija PRAGARAUSKAITĖ 2013 m. birželio 27 d. apgynė disertaciją „Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Algirdas LANČINSKAS 2013 m. birželio 11 d. apgynė disertaciją „Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“.
Mokslinis vadovas - prof. dr. Julius Žilinskas.

Silvija SĖRIKOVIENĖ 2013 m. vasario 12 d. apgynė disertaciją „Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimo metodų taikymo tyrimas“. Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus.

Aleksandr IGUMENOV 2012 m. rugsėjo 28 d. apgynė disertaciją „Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai“. Mokslinis vadovas - prof. dr. Julius Žilinskas.

Ernestas FILATOVAS 2012 m. kovo 28 d. apgynė disertaciją „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“. Mokslinė vadovė - dr. Olga Kurasova.

Alma MOLYTĖ 2011 m. birželio 29 d. apgynė disertaciją „Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“. Mokslinė vadovė - dr. Olga Kurasova.

Jūratė SKŪPIENĖ 2010 m. lapkričio 10 d. apgynė disertaciją „Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos olimpiadose“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.

Remigijus PAULAVIČIUS 2010 m. rugsėjo 29 d. apgynė disertaciją „Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais“. Mokslinis vadovas - dr. Julius Žilinskas.

Virginijus MARCINKEVIČIUS 2010 m. rugsėjo 28 d. apgynė disertaciją „Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos medų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil dr. Gintautas Dzemyda.

Rasa KARBAUSKAITĖ 2010 m. rugsėjo 28 d. apgynė disertaciją „Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė“mokslinis vadovas - prof. habil dr. Gintautas Dzemyda.

Povilas TREIGYS 2010 m. gegužės 19 d. apgynė disertaciją „Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas“
Mokslinis vadovas - prof. habil dr. Gintautas Dzemyda.

Sergėjus IVANIKOVAS 2010 m. sausio 20 d. apgynė disertaciją „Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Lina PUPEIKIENĖ 2009 m. gegužės 14 d. apgynė disertaciją „Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Jonas Mockus.

Jolita BERNATAVIČIENĖ 2008 m. birželio 20 d. apgynė disertaciją „Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Viktor MEDVEDEV 2008 m. sausio 17 d. apgynė disertaciją „Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Romanas TUMASONIS 2007 m. birželio 29 d. apgynė disertaciją „Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Olga KURASOVA 2005 m. gegužės 16 d. apgynė disertaciją „Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)“. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

Publikacijos

 

Išleistos knygos:

Mokslo darbai

DzemydaGintautas Dzemyda, Olga Kurasova, Julius Žilinskas

Multidimensional Data Visualization: Methods and Applications

Springer, New York, 2013, XII, 250 p.

ISBN 978-1441902351

 

 

 

stoch opt dzem red

Gintautas Dzemyda, Vydūnas Šaltenis, Antanas Žilinskas.

Stochastic and Global Optimization.

Kluwer, 2002. 233 p.

ISBN 1-4020-0484-29

 

 

 

 Vadovėliai ir mokymos priemonės:

 

Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai

Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova, Julius Žilinskas.

Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai.

MII, 2008, 204

ISBN 978-9986-680-42-0.

 

 

 dzem salt ties opt metod 2007 naudGintautas Dzemyda, Vydūnas Šaltenis, Vytautas Tiešis.

Optimizavimo metodai.

MII, 2007, 166 p.

ISBN 978-9986-680-41-3.

 

 

 

Projektai

 

 • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamas projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“  (finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004). Mokslininkas stažuotojas E. Filatovas. Nr. 004/56/MTS-580000-318, nuo 2013.03.01 iki 2015.02.28, vadovas G. Dzemyda
 • Inovacinio čekio Nr. 43V-347 „Naujų knygų paklausos prognozavimo trumpuoju laikotarpiu modelis“ (sutarties Nr. MTS-580000-2707), nuo 2014.11.25 iki 2015.02.27, vadovas V. Marcinkevičius
 • Inovacinio čekio Nr. 43V-408 „Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas“ (sutarties Nr. MTS-580000-x), nuo 2014.11.31 iki 2015.04.20, vadovas V. Marcinkevičius
 • Mokslininkų grupių projektas „Grupių geometrija ir topologija“. Nr. MIP-046/2014, (registracijos Nr. MIP-14139), nuo 2014.03.01 iki 2016.06.30, vadovas D. Otera
 • Mokslininkų grupių projektas „Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai“. Nr. MIP-043/2014, (registracijos Nr. MIP-14032), nuo 2014.03.01 iki 2016.12.31, vadovas J. Gordevičius
 • Mokslininkų grupių projektas „Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas“. Nr. MIP-024 /2015 (registracijos Nr. MIP?15161), nuo 2015.04.01 iki 2017.07.31, vadovė A. Jakaitienė

 

Istorija

Kognityvinių skaičiavimų grupė 2003 m. atsiskyrė nuo Optimizavimo skyriaus. Skyriaus vadovu išrinktas Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, nuo 2005 metų išrinktas ir insituto direktoriumi. Tradicijos – derinti teorinius ir taikomuosius tyrimus – buvo paveldėtos ir naujojo skyriaus darbuose. Imta labiau orientuotis į sudėtingų duomenų analizę ir vizualizavimą, dirbtinius neuroninius tinklus, lygiagrečiuosius skaičiavimus. Analizuojant duomenis aktyviai bendradarbiaujama su medikais, biologais.

 

Paslaugos

Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės, gaminiai:

 • daugiakriteriniai sprendimai,
 • daugiamačių duomenų analizė,
 • daugiamačių duomenų vizualizavimas,
 • dirbtiniai neuroniniai tinklai,
 • duomenų tyryba,
 • elektroninė prekyba vertybiniais popieriais,
 • informatikos metodų taikymai medicinoje,
 • lygiagretūs skaičiavimai,
 • modeliavimas ir prognozavimas ekonominiuose ir medicinos uždaviniuose,
 • optimalus projektavimas,
 • optimizavimas,
 • rinkos duomenų analizė,
 • skaitmeninių vaizdų analizė,
 • spiečiaus intelektas,
 • sprendimų palaikymo sistemos,
 • stochastinių globaliojo optimizavimo metodų taikymas inžinerijoje, technikoje ir socialiniuose tyrimuose.

 

Paslaugas teikiamas pagal MITA priemonę „Inočekiai LT“ galima rasti čia.

Unikali mokslinė aparatūra ir įranga:

 • Lygiagrečiųjų skaičiavimų klasteris.
 • Lazerinis 3D skaneris „Easy-Foot-Scan“, skirtas trimačių objektų skaitmenizavimui.
 • „Optomed“ kompanijos „Smartscope M5“ kamera, skirta akies dugno fotografavimui.