Spausdinti

 

Viktorija Dvareckienė

Padalinys Edukacinių sistemų grupė
Pareigos: doktorantė
Kryptis: informatikos inžinerija

Dirba: Akademijos g. 4, Vilnius
Elektroninis paštas  

 

 

Doktorantūros studijos

Preliminari tema Vaizdo mokomųjų objektų modeliavimo ir modifikavimo tyrimas mokymuisi personalizuoti

Vadovas doc. dr. Jevgenij Kurilov

Studijų laikas 2015 10 01–2022 09 30 (2017 01 20–2019 01 20; 2020 10 01–2021 09 30 akademinėse atostogose)

Tikslas Atlikti vaizdo mokomųjų objektų modeliavimo ir modifikavimo tyrimą ir sukurti sistemos prototipą.

Uždaviniai:

  • Atlikti sisteminę literatūros analizę disertacijos tema.
  • Nustatyti mokslines problemas, kylančias uždaviniuose, susijusiuose su vaizdo mokomųjų objektų taikymu personalizuotam mokomui.
  • Atlikti teorinį personalizuotų vaizdo mokomųjų objektų gyvavimo ciklo (sistemos) modeliavimo tyrimą.
  • Atlikti empirinį tyrimą, validuojant pasiūlytą metodą bendrojo lavinimo mokyklose.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Metinė ataskaitinė Informatikos inžinerijos krypties doktorantų konferencija, 2016 m. spalio 19 d., Vilnius „Vaizdo mokomųjų objektų modeliavimo ir modifikavimo tyrimas mokymuisi personalizuoti“ (mokslinė ataskaita, skaidrės)