Spausdinti

 

Eglė Zikarienė

Padalinys Globaliojo optimizavimo grupė
Pareigos: doktorantė
Kryptis: informatika

Dirba: Akademijos g. 4, Vilnius
Elektroninis paštas: ,  

 

 

Doktorantūros studijos

Preliminari tema Kontekstinis duomenų, aprašomų erdviniais apibendrintais tiesiniais modeliais, klasifikavimas

Vadovas prof. dr. (HP) Kęstutis Dučinskas

Konsultantas prof. dr. (HP) Julius Žilinskas

Studijų laikas 2013 10 01–2021 09 30 (2014 10 01–2016 09 30 akademinėse atostogose) (2017 04 01–2019 03 31 akademinėse atostogose)

Tikslas: Sudaryti ir ištirti Bajeso diskriminantinės funkcijos išraiškas eksponentinės šeimos skirstiniams ir eliptinių šeimos T skirstiniui, siekiant praplėsti klasifikavimo taisyklės pritaikymo galimybes.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti Bajeso diskriminantinės funkcijos išraiškas Bernulio, Binominio, Puasono, Gamma, T skirstiniams.
  2. Išvesti tikslias tikrosios klasifikavimo klaidos formules.
  3. Išvesti vidutinės klasifikavimo klaidos tikimybės asimptotines aproksimacijas.
  4. Teoriškai pagrįsti pasiūlytą klasifikavimo  taisyklę.
  5. Realizuoti pasiūlytos klasifikavimo taisyklės algoritmą.