Spausdinti

 

Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas

Padalinys Išmaniųjų technologijų tyrimų grupė
Pareigos: afilijuotasis mokslininkas

Dirba: Akademijos g. 4, 631 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9323
Elektroninis paštas  

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Prof. habil. dr.

Moksliniai interesai

Operacijų tyrimas, statistinis modeliavimas, tinklų modeliavimas ir analizė, stochastinis optimizavimas.

Mokslinė produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Publikacijos nuo 2015 m.:

1. Greičius, Edvinas; Minkevičius, Saulius; Sakalauskas, Leonidas. Maintenance of an ATM network: modeling of cash flows, analysis of cash demand and customer habits // Advances in computer science : proceedings of the 15th international conference on evolutionary computing (EC '15) and proceedings of the 6th European conference of computer science (ECCS '15) / editor Editor: Xiaodong Zhuang. - Recent advances in computer engineering series. Vol. 35. Rome : WSEAS, 2015. ISBN 9781618043443. p. 79-84. Prieiga per internetą: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2015/Rome/EVCO/EVCO-11.pdf>.

2. Dumskis, Valerijonas; Sakalauskas, Leonidas. Nonlinear stochastic programming involving CVaR in the objective and constraints = Netiesinis stochastinis programavimas įterpiant sąlygin ę riziką į tikslo funkciją ir ribojimus // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, IOS Press. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2015, Vol. 26, no. 4, p. 569-591. DOI: 10.15388/Informatica.2015.65.

3. Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Note on the singularity of the Poisson–gamma model // Statistics and probability letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-7152. 2016, Vol. 114, p. 86-92. DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.007.

4. Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Modeling financial data distributions: a comparison of models // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics: proceedings of the XI international conference, Minsk, September 6-10, 2016. Minsk : Publishing center of BSU, 2016. ISBN 9789855533666. p. 194-197.

5. Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Implementation of the Poisson-Gaussian regression model in empirical Bayes estimation of small probabilities // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the XI International conference, Minsk, September 6-10, 2016. Minsk : Publishing center of BSU, 2016. ISBN 9789855533666. p. 21-24.

6. Raškevičienė, Rita; Eičinaitė-Lingienė, Raimonda; Rožėnaitė, Greta; Sakalauskas, Leonidas. 14–17 metų moksleivių požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikis // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 3(74), p. 32-43. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3(74)/VS%202016%203(74)%20ORIG%20Poziuris%20i%20sveikata.pdf>.

7. Artemčiukas, Edgaras; Sakalauskas, Leonidas; Zulkas, Evaldas. Kalman Filter for Hybrid Tracking Technique in Augmented Reality // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. 2016, vol. 22, no. 6, p. 73-79. DOI: 10.5755/j01.eie.22.6.17228.

8. Sakalauskas, Leonidas. Distance matrices geometry and data mining // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 52-53. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf>.

9. Sakalauskas, Leonidas; Kavaliauskas, Donatas. Simulated annealing algorithm optimization method convergence study // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 53. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf>.

10. Raškevičienė, Rita; Eičinaitė-Lingienė, Raimonda; Rožėnaitė, Greta; Sakalauskas, Leonidas. 14-17 metų moksleivių subjektyvus savo sveikatos vertinimas, požiūris į sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programas // I-oji nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“ : konferencijos tezių knyga : 2016 m. spalio 6 d., Kaunas / Sudarytojai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Vilma Jasiukaitienė, Paulius Vasilavičius, Jurgita Vladičkienė; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2016. ISBN 9789955154525. p. 57-57. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/10250/vskonferencijosknyga_20161006.pdf>.

11. Sakalauskas, Leonidas; Ušpurienė, Ana. Activity based costing by two stage stochastic programming // Data analysis methods for software systems : 7th international workshop, Druskininkai, December 3-5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2015. ISBN 9789986680581. p. 46. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf>.

12. Giedrimas, Vaidas; Sakalauskas, Leonidas; Petrenko, Anatoly. Distributed software development tools for distributed scientific applications : chapter 5 // Recent Progress in Parallel and Distributed Computing / Edited by Wen-Jyi Hwang. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 9789535133155. eISBN 9789535133162. p. 69-85. DOI: 10.5772/intechopen.68334.

13. Jurgelevičius, Albertas; Sakalauskas, Leonidas. BOINC from the view point of Cloud computing // CEUR workshop proceedings [elektroninis išteklius]. Aachen : CEUR-WS. ISSN 1613-0073. 2017, Vol. 1973, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-1973/paper08.pdf>.

14. Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas. Limit theorems for the coefficients of the modified Borwein method for the calculation of the Riemann zeta-function values // Colloquium Mathematicum. Warszaw : Polska Akademia Nauk. ISSN 0010-1354. 2018, Vol. 151, no. 2, p. 217-227. DOI: 10.4064/cm7086-2-2017.

15. Jurgelevičius, Albertas; Sakalauskas, Leonidas. BOINC based enterprise desktop GRID // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 21-22. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2017.pdf>.

16. Pozniak, Natalija; Sakalauskas, Leonidas. Optimization of surface wastewater treatment filter filler effectiveness using mathematical modelling // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 38-39. DOI: 10.15388/DAMSS.2017.

Moksliniai ir kiti projektai

Dalyvauja ITTG nuo 2017-09-01 iki 2019-12-30 vykdomame projekte „Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas“.
Projekto kodas: S-MIP-17-2/LSS-580000-1086.
Programa: LMT Mokslininkų grupių finansavimo programa.
Projekto vadovas: Darius Plikynas (, tel. +370 620 95101).
Projekto finansininkas: Nijolė Kavarskienė.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

MSBC-2019 konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas ir programinio komiteto narys

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantams:

  • Vytautas Dulskis „Stochastinių dinaminių sistemų, stebimų su triukšmu, filtravimo, identifikavimo ir valdymo realiu laiku algoritmų sudarymas ir taikymas“ 2018-2023
  • Neringa Urbonaitė „Fraktalinių Brauno laukų tyrimas ir taikymas daugiamačių duomenų modeliavimui“ 2019-2023

 

Pedagoginė veikla

Dėstymas VGTU (duomenų gavybos technologijos)

Mokslo populiarinimas

Knygos S. Singh. „Didžioji Ferma teorema“ lietuviškojo leidimo (2016 m.) vyr. redaktorius

Ekspertinė ir kita veikla

VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto ekspertas