Spausdinti

 

Prof. habil. dr. Rimantas Rudzkisrimantas rudzkis

Padalinys Statistikos ir tikimybių grupė
Pareigos: afilijuotasis profesorius

Dirba: Akademijos g. 4, 216 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9336
Elektroninis paštas  

 

 

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

Išsilavinimas

 • 1973 m. baigiau Kauno politechnikos institutą, skaičiavimo technikos specialybę, inžinieriaus matematiko diplomas.

 

Profesinė karjera

 • 1973-1974 m. dirbau KPI asistentu,
 • 1974-1977 m. - aspirantūra Matematikos ir informatikos institute,
 • nuo 1978 m. dirbu Matematikos ir informatikos institute, dabar esu Taikomosios statistikos skyriaus vadovas.

 

Mokslo laipsniai ir pedagoginiai mokslo vardai

 • 1978 m. - matematikos daktaras (Vilniaus universitetas)
 • 1993 m. - habilituotas daktaras (Matematikos ir informatikos institutas)
 • 1996 m. - profesorius (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

Kiti vardai

 • Lietuvos MA narys ekspertas nuo 1994 m.

 

Pedagoginė veikla

 • Įvairiuose universitetuose (VDU, KTU, VGTU) esu skaitęs ir skaitau tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursus bei statistikos specialiuosius kursus: daugiamatę statistiką, laiko eilučių analizę, koreliacinę-regresinę analizę, ekonometriką.

 

Kita veikla

 • Taikomosios statistikos skyriaus seminaro vadovas;
 • konferencijos „First Announcement&Call for papers CDAM´2004, VII Inernational Conference Computer Data analysis and Modeling: Robustness and compuer intensive Methods“, September 6-10, 2004, Minsk, Belarus programinio komiteto narys;
 • nuo 1994 Lietuvos Mokslų akademijos narys ekspertas;
 • nuo 1998 Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys;
 • nuo 1998 Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys;
 • nuo 1999 Žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ redkolegijos narys;
 • nuo 2000 Žurnalo „Lietuvos statistikos darbai“ redkolegijos narys;
 • nuo 2000 Žurnalo „Pinigų studijos“ redkolegijos narys;
 • Vilniaus „8-osios Tarptautinės Tikimybių teorijos ir Matematinės Statistikos“ konferencijos darbų leidinio redaktorius.

 

Moksliniai interesai

Moksliniai interesai

 • tikimybių teorijos ir matematinės statistikos modelių bei metodų vystymas bei taikymai
 • ekonometrinis modeliavimas

 

Vykdomos mokslinės temos ir projektai

 • Iš Lietuvos biudžeto finansuojama tema: „Veiksmingų daugiamatės statistikos efektyvių metodų tyrimai ir taikymai ekonometrijoje ir biometrijoje (2002-2004 metai)“;
 • MSF finansuojama tema: „Lietuvos ekonomikos matematiniai modeliai makroekonominiams procesams prognozuoti“

 

Atžymėtina informacija apie jau įvykdytas temas ir projektus

Vykdyta:

 1. MSF finansuojamas projektas: „Mokslinės terminijos duomenų bazių kūrimas ir analizė“. Sudarytas ir ištirtas raktinių žodžių aibių plėtros tikimybinis modelis.
 2. Lietuvos biudžeto finansuota tema: „Asimptotiškai optimalių statistinių sprendimų algoritmų tyrimai ir taikymai“. Rasta asimptotinė lokaliai minimakso rizikos su svertiniais nuostoliais išraiška ir parodyta, kad tipo nuostolių atveju ji nepriklauso nuo susitraukiančių aplinkų centro. Sukonstruotas lokaliai minimakso įvertis tipo nuostoliams.Pasiskirstymo tankiui sukonstruotas projektinio tipo statistinis įvertis, kuris neparametriniu atveju pasižymi adaptyvumo savybe, kai globalumo klasės aprašomos algebrinių polinomų bazėje.

 

Pasiūlyti ir ištirti duomenų klasterizavimo ir klasterių skaičiaus nustatymo metodai, jungiantys neparametrinę analizę su EM algoritmu.Gauta Gauso mišinių diskriminantinės erdvės charakterizacija. Sukonstruotas suderintas diskriminantinės erdvės įvertis ir pateikti jos bazinių vektorių įvertinių asimptotiniai skleidiniai.

Remiantis statistiniais duomenimis ir taikant VAR metodologiją, sudarytas Lietuvos makroekonominių rodiklių matematinis modelis, aprašantis gamybos, kainų, užimtumo, pajamų ir pinigų kiekio bendrą elgesį.