Spausdinti

 

Doc. dr. Ernestas Filatovas

Padalinys: Blokų grandinių technologijų grupė
Pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas

Dirba: Akademijos g. 4, 633 kab., Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 3299
Elektroninis paštas:  

Profesiniai socialiniai profiliai:  linked in   researchgate  google

ef foto

 

Mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija

2012 m. kovo 28 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas suteikė daktaro mokslo laipsnį už informatikos inžinerijos darbą "Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu”. Mokslinis darbo vadovas: prof. dr. Olga Kurasova

Išsilavinimas

 • 2006-2012 - Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas(informatikos inžinerijos daktaras)
 • 2004-2006 - Vilniaus pedagoginis universitetas (informatikos specialybės magistras)
 • 2000-2004 - Vilniaus pedagoginis universitetas (matematikos ir informatikos specialybės bakalauras)

 

Moksliniai interesai

 • Blokų grandinių (Blockchain) technologijos
 • Daugiakriterinis optimizavimas (Multiobjective Optimization)
 • Globalusis optimizavimas
 • Dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence)
 • Daiktų internetas (Internet-of-Things)
 • Našieji skaičiavimai (High-Performance Computing)
 • Vaizdų apdorojimas (Image Processing)

  

Mokslinė produkcija

 Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje:

 1. F. Orts, E. Filatovas, G. Ortega, O. Kurasova, E. M. Garzón (2018) Improving the energy efficiency of SMACOF for multidimensional scaling on modern architectures. The Journal of Supercomputing, 1–13, online, DOI: 10.1007/s11227-018-2285-x.
 2. E. Filatovas, A. Lančinskas, O. Kurasova, J. Žilinskas (2017) A preference-based multi-objective evolutionary algorithm R-NSGA-II with stochastic local search. Central European Journal of Operations Research, Springer, Vol. 25(4), 859-878, DOI: 10.1007/s10100-016-0443-x.
 3. J. J. Moreno, G. Ortega, E. Filatovas, J. A. Martínez, E. M. Garzón (2017) Using low-power platforms for Evolutionary Multi-Objective Optimization algorithms. The Journal of Supercomputing, Springer, Vol. 73(1), 302–315, DOI: 10.1007/s11227-016-1862-0.
 4. G. Ortega, E. Filatovas, J. A. Martínez, E. M. Garzón, L. G. Casado (2016) Non-dominated sorting procedure for Pareto dominance ranking on multicore CPU and/or GPU. Journal of Global Optimization, Springer, Vol. 69(3), 607–627, DOI: 10.1007/s10898-016-0468-7.
 5. E. Filatovas, D. Podkopaev, O. Kurasova (2015) A Visualization Technique for Accessing Solution Pool in Interactive Methods of Multiobjective Optimization. International Journal of Computers Communications & Control, Vol. 10(4), 508–519, DOI: 10.15837/ijccc.2015.4.1672.
 6. E. Filatovas, O. Kurasova, K. Sindhya (2015) Synchronous R-NSGA-II: an extended preference-based evolutionary algorithm for multi-objective optimization. Informatica, Vol. 26(1), 33-50, DOI: 10.15388/informatica.2015.37.
 7. O. Kurasova, T. Petkus, E. Filatovas (2013) Visualization of Pareto Front Points when Solving Multi-objective Optimization Problems. Information Technology and Control, Vol. 42(4), 353-361, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.42.4.3209.
 8. T. Petkus, E.Filatovas, О. Kurasova (2009) Investigation of Human Factors while Solving Multiple Criteria Optimization Problems in Computer Network. Тechnological and Economic Development of Economy, Vol. 15(3), 464–479, DOI: 10.3846/1392-8619.2009.
 9. T. Petkus, E.Filatovas (2008) Decision Making to Solve Multiple Criteria Optimization Problems in Computer Networks. Information Technology and Control, Vol. 37(1), 63–68.

 

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose:

 1. J. Tichonov, O. Kurasova, E. Filatovas (2016) Quality prediction of compressed images via classification. In: Image processing and communications challenges: 8th international conference, IP&C 2016 Bydgoszcz, Poland, September 2016, Series: Advances in intelligent systems and computing. Vol. 525. Cham: Springer International Publishing AG. ISBN: 9783319472744, 35–42.
 2. T. Petkus, O. Kurasova, E. Filatovas, A. Igumenov, S. Ivanikovas (2016) Effective utilization of processors in computer cluster when solving problems of various parallelizable scales. Lietuvos matematikos rinkinys. Proceedings of the Lithuanian mathematical society. Series A. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. Vol. 57, p. 91-96.
 3. G. Ortega, E. Filatovas, L.G. Casado, E.M. Garzón (2015Acelerando el procedimiento Non-Dominated Sorting como clave de la optimización multiobjetivo. In: Actas XXVI Jornadas de Paralelismo, Córdoba, Spain, September 2015, 526–533, ISBN: 978-84-16017-52-2,
 4. J. Tichonov, O. Kurasova, E. Filatovas (2015) Vaizdų klasifikavimas pagal suspaudimo algoritmo poveikį jų kokybei. Informacijos mokslai, Vol. 73, 127–134, ISSN 1392-0561.
 5. E. Filatovas, G. Melničenko, V. Jakštys (2013) OpenGL ir DirectX technologijų spartos palyginimas programuojant trimačius vaizdus. Informacijos mokslai, Vol. 65, 56-65, ISSN 1392-0561.
 6. E. Filatovas, O. Kurasova (2011) A Decision Support System for Solving Multiple Criteria Optimization Problems. Informatics in Education, Vol. 12(2), 1–12, ISSN 1648-5831.
 7. S. Ivanikovas, E. Filatovas, J. Žilinskas (2009) Experimental Investigation of Local Searches for Optimization of Grillage Type Foundations. In: R. Čiegis, D. Henty, B.Kågström, J. Žilinskas (Eds.), Parallel Scientific Computing and Optimization, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 27, 103–112, ISSN 1931-6828, (ISI Web of Science, Conference Proceedings Citation Index).
 8. E. Filatovas, O. Kurasova (2009) Decision Support System for the Optimal Selection of Feed Ingredients. Proceedings of Euro Mini Conference Knowledge‑Based Technologies and OR methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development (KORSD‑2009), 58–63, ISBN 978‑9955‑28‑482‑6.

 

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

 

Moksliniai ir kiti projektai

2017-2020Dviejų lygmenų optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai".
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas jaunųjų mokslininkų grupių projektas. Mokslininkų grupės narys.

2014-2015 „Naujų technologinių įmonių inkubavimas (TECHNOSTARTAS)“.
ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V priemonę „Inogeb LT-3“. Startuolio (Startup) „Verslo veiklos optimizavimas“ direktorius.

2013-2015 Podoktorantūros stažuotė „Interaktyvių algoritmų daugiakriteriniams optimizavimo uždaviniams kūrimas ir taikymas“ 
Pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamas projektas „Podoktorantūros (pos doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

2012 „Ligonių kasų veiklos valdymo tobulinimas“.
ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas. Mokslininkų grupės narys.

2008-2009 “Globalaus sudėtingų sistemų optimizavimas, naudojant didelio našumo skaičiavimus ir Grid technologijas“.
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslininkų grupių aukštųjų technologijų plėtros programos finansuojamas projektas. Mokslininkų grupės narys.

2007-2008 „Žmogiškojo faktoriaus tyrimas daugiakriteriniuose optimizavimo uždaviniuose skaičiuojant lygiagrečiai“.
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas mokslininkų grupių projektas. Mokslininkų grupės narys.

 

Ekspertinė veikla

 

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos

 • E-paslaugų technologijos
 • Programų sistemų inžinerija

Magistro studijos

 • IT projektų valdymas

Doktorantūros studijos

 • Blokų grandinių technologijos

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • 2018 EURO2018: 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain. A preference-based multiobjective evolutionary algorithm with controllable approximation accuracy.
 • 2017 DAMSS 2017: 9th International Workshop “Data Analysis Methods for Software Systems”, Druskininkai, Lithuania. Satellite Imagery Application to Financial Markets via Machine Learning.
 • 2016 DAMSS 2016: 8th International Workshop “Data Analysis Methods for Software Systems”, Druskininkai, Lithuania. Evaluation of an efficient NSGA-II version on heterogeneous low-power platforms.
 • 2016 GOW’16: XIII Global Optimization Workshop, Braga, Portugal. Energy-aware computation of Evolutionary Multi-Objective Optimization.
 • 2016 EURO2016: 28th European Conference on Operational Research, Warsaw, Poland. NSGA-NBI: A Preference-Based Multi-Objective Evolutionary Algorithm.
 • 2015 DataMSS2015: 7th International Workshop “Data Analysis Methods for Software Systems”, Druskininkai, Lithuania. Solving Multi-Objective Competitive Facility Location Problems Using Preference-Based Evolutionary Approach.
 • 2015 MCDM2015: 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Hamburg, Germany. A Preference-Based Evolutionary Approach for Solving a Three-Objective Competitive Facility Location and Design Problem.
 • 2015 EURO2015: 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, UK. Parallelization of the Non-dominated Sorting Procedure.
 • 2014 VOCAL 2014: The 6th Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms, Veszprém, Hungary. The Preference-Based Multi-Objective Evolutionary Algorithm with Local Search.
 • 2014 DataMSS2014: 6th International Workshop “Data Analysis Methods for Software Systems”, Druskininkai, Lithuania. Extensions of the Preference-Based Multi-Objective Evolutionary Algorithm R-NSGA-II.
 • 2014 IFORS2014: 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, Spain. A New Visualization Technique for Enhancing Interactive Methods of Multiobjective Optimization.
 • 2014 XXX EURO mini Conference: Optimization in the Natural Sciences, Aveiro, Portugal. A new Hybrid Method for Interactive Multiobjective Optimization Based on NSGA-II and Synchronous NIMBUS Method.
 • 2013 DataMSS2013: 5th International Seminar “Data Analysis Methods for Software Systems”, Druskininkai, Lithuania. Integration of Genetic Multiobjective Optimization Algorithm into Interactive Nimbus Method.
 • 2013 EURO2013: 26th European Conference on Operational Research, Rome, Italy. A New Strategy Based on Genetic Algorithms for Solving Multiobjective Problems Interactively.
 • 2011 Computer Days – 2011, Klaipėda, Lietuva. A Decision Support System for Multiobjective Optimization Problems.
 • 2010 MMA2010: The 15th International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”. Druskininkai, Lithuania. Parallel Computing and Matlab to Solve Multiple Criteria Optimization Problems.
 • 2009 KORSD2009: Knowledge-Based Technologies and OR methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development, Vilnius, Lithuania. Decision Support System for Optimal Selection of Feed Ingredients.
 • 2008 EUROPT2008: Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies, Neringa, Lithuania. Investigation of Human Factors Solving Multiple Criteria Optimization Problems in Computer Networks.
 • 2008 INYS2008: International Networking for Young Scientists on High-Performance Scientific Computing, Druskininkai, Lithuania. Investigation of Human Factors Solving Multiple Criteria Optimization Problems in Computer Networks.
 • 2007 LOTD2007: Operations Research and Applications, Vilnius, Lithuania. Study of Decision Making when Solving Multiobjective Optimization Problems in Parallel.
 • 2007 MCDA65: The 65th Meeting of the European Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, Poznan, Poland. Parallel solution strategies to solve multiple criteria optimization problems.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

Mokslininkų rengimas

Vadovauja doktorantui:

 • Andrius Adamonis „Viešų ir privačių blokų grandinės tinklų integracija“ 2018-2023

 

Narystė mokslinėse organizacijose

 • Tarptautinės organizacijos International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) narys.
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos „LIKS“ narys. 

 

Apdovanojimai ir laimėjimai

 • 2014 IV-osios LMA jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ laureatas.
 • 2014 INFOBALT stipendijos 2-os vietos laimėtojas su darbu „Struktūrinio panašumo indekso metodo taikymas didelių vaizdų vertinimui“.
 • 2009 ir 2010 Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansavimas tyrėjams. Apdovanotas kaip vienas iš aktyviausių ir produktyviausių Lietuvos doktorantų.
 • 2006 Magistro diplomas su pagyrimu.