Spausdinti

 

Dr. Gabrielė Stupurienė

Padalinys Edukacinių sistemų grupė
Pareigos: specialistė

Dirba: Akademijos g. 4, 606 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9314
Elektroninis paštas  

 

 

MOKSLINĖ IR PEDAGOGINĖ KVALIFIKACIJA

Išsilavinimas

2019 m. liepos 2 d. suteiktas informatikos inžinerijos mokslų krypties daktaro vardas.

2014–2018 m. VU Matematikos ir informatikos instituto doktorantūros studijos.

2011 m. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijau matematikos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

2009 m. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijau matematikos bakalauro laipsnį.

MOKSLINIAI INTERESAI

Mokslinių tyrimų sritys:
Informatikos mokymas
Informatinio mąstymo įgūdžių ugdymas
Konceptais grįstų informatikos užduočių tyrimas

Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje:
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė (konkurso „Bebras“ sekcijos pavaduotoja)
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ organizacinio komiteto narė

Recenzavimas: 

▪ Computers & Education https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education
▪ Informatics in Education https://www.mii.lt/informatics_in_education/
▪ Olympiads in Informatics https://ioinformatics.org/page/ioi-journal/1
▪ Annual International Conference on Informatics In Schools: Situation, Evolution And Perspectives (ISSEP)
▪ International Journal Of Computer Science Education In Schools http://www.ijcses.org/index.php/ijcses/index

 

 

DOKTORANTŪROS STUDIJOS

Pavadinimas: Konceptais grįstas informatikos mokymas: informatinio mąstymo užduočių ir edukacinės platformos išplėtimas pradiniam ugdymui

Vadovas prof. dr. (HP) Valentina Dagienė

Studijų laikas 2014 10 01–2018 09 30

Tyrimo tikslas – sukurti konceptais grįsto informatikos mokymo modelį ir išplėtoti egzistuojančią edukacinę platformą, kad įgalintų struktūrinę mokomųjų užduočių atranką, suderintą su pradinių mokyklų integruotomis ugdymo programomis.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti pagrindinius informatikos mokymo komponentų ir procesų modelius bei išryškinti informatikos konceptų svarbą ugdymui.

2. Sukurti konceptais grįsto informatikos mokymo modelį ir pritaikyti jį pradinių mokyklų integruotoms ugdymo programoms.

3. Suprojektuoti mokomųjų objektų (mokomųjų užduočių) šabloną informatikos konceptų ir informatinio mąstymo įgūdžiams ugdyti.

4. Sukurti išplėtotos edukacinės platformos modelį.

5. Suprojektuoti išplėtotos edukacinės platformos prototipą sukurtam konceptais grįsto informatikos mokymo modeliui pritaikyti.

6. Įvertinti išplėtotos edukacinės platformos prototipo naudojimo kokybę. 

MOKSLINIAI REZULTATAI

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Mokslinės konferencijos:
▪ International conference Constructionism 2018: Constructionism, computational thinking and educational innovation. August 21–25, 2018, Vilnius, Lithuania.
▪ The 10th International Conference on Informatics in Schools (ISSEP) and doctoral consortium. November 12–15, 2017, Helsinki, Finland.
▪ International conference Constructionism in Action, February 1–5, 2016, Bangkok, Thailand.
▪ 20th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITICSE), July 6–8, 2015, Vilnius, Lithuania.
▪ International IFIP TC3 Working Conference “A New Culture of Learning: Computing and next Generations”, July 1–3, 2015, Vilnius, Lithuania.

Mokslinių konferencijų komitetų narė:
▪ International conference Constructionism 2018: Constructionism, computational thinking and educational innovation. August 21–25, 2018, Vilnius, Lithuania.
▪ 20th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITICSE), July 6–8, 2015, Vilnius, Lithuania.

MOKSLINIAI IR KITI PROJEKTAI


ES struktūrinių fondų projektas „Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas ir plėtra“, 2018-2021 m. Pareigos projekte: ekspertė.
ES struktūrinių fondų projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, 2012-2014 m. Pareigos projekte: ekspertė.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2019 m.

Dalyvavimas Eötvös Loránd univeriteto organizuojamame informatikos ir informatinio mąstymo užduočių kūrimo simpoziume (Vengrija), gegužės 13 – 17 d.

2018 m.

Dalyvavimas Kipro kompiuterininkų sąjungos organizuojamame informatikos ir informatinio mąstymo užduočių kūrimo simpoziume (Kipras), gegužės 7 – 11 d.

2017 m.

Dalyvavimas Milano universiteto organizuojamame informatikos ir informatinio mąstymo užduočių kūrimo simpoziume (Italija), gegužės 29 d. – birželio 2 d.

8th International doctoral consortium on informatics engineering education research, December 6–10, 2017, Druskininkai, Lithuania.

2016 m.

Mokslinė stažuotė ETH Ciūricho universitete (Šveicarija), balandžio 10–16 d.

Dalyvavimas Ankaros universiteto organizuojamame informatikos ir informatinio mąstymo užduočių kūrimo simpoziume (Turkija), gegužės 21–27 d.

2015 m.

6th International doctoral consortium on informatics engineering education research. December 08 – 12, 2015, Druskininkai, Lithuania.

2014 m.

5th International doctoral school on informatics education and educational software engineering research. November 26 – 30, 2014, Druskininkai, Lithuania.