Spausdinti

 

Prof. habil. dr. LMA narys Antanas Žilinskas antanas zilinskas

Padalinys Globaliojo optimizavimo grupė
Pareigos: profesorius emeritas

Dirba: Akademijos g. 4, 604A kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 210 9332
Elektroninis paštas  

 

 

Išsilavinimas, moksliniai vardai ir laipsniai

 • 1968: Kauno technologijos universitetas suteikė inžinieriaus-elektriko kvalifikaciją (diplomas su pagyrimu).
 • 1973: Kauno technologijos universitetas suteikė technikos mokslų kandidato laipsnį (techninės kibernetikos ir informacijos teorijos specialybė); nostrifikuotas technologijos mokslų daktaro laipsnis.
 • 1980: LMA suteikė vyresniojo mokslinio bendradarbio vardą.
 • 1985: Sankt Peterburgo universitetas suteikė fizikos ir matematikos daktaro laipsnį (teorinės kibernetikos specialybė); nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis.
 • 1989: Lietuvos edukologijos universitetas suteikė profesoriaus vardą.

 Kalbų mokėjimas: lietuvių-gimtoji, anglų-laisvai, rusų-laisvai, vokiečių-su žodynu.

Moksliniai interesai

 • Optimizacijos teorija
 • Algoritmai ir taikymai
 • Optimalus projektavimas
 • Daugiamačių duomenų  vizualizacija

 

Darbinė veikla

 • VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, anksčiau vadinosi Matematikos ir kibernetikos institutu bei Matematikos ir informatikos institutu; mokslo darbuotojas nuo jaunesniojo iki vyriausiojo, profesorius emeritas, (1973-dabar); administracinės pareigos: Informatikos katedros vedėjas (1993-1998), Optimizacijos sektoriaus vadovas (2007-2019).
 • VU Matematikos ir informatikos fakultetas; profesorius (2008-2017).
 • Vytauto Didžiojo universitetas; profesorius ( 1994-2008); administracinės pareigos: Taikomosios informatikos katedros vedėjas (1994-2008).
 • Vilniaus edukologijos universitetas; profesorius,  (1986-2008 su pertraukomis); administracinės pareigos: Informatikos katedros vedėjas (1988-1993).

Ilgalaikiai vizitai užsienyje

 • Vizituojantis Konrad Zuse profesorius Dortmundo universitete (1990/1991 mokslo metai).
 • Vizituojantis tyrėjas - profesorius Aacheno Technikos universitete  (šeši mėnesiai, 1992/1993 metais).
 • Vizituojantis tyrėjas - profesorius Kopenhagos Universitete (trys mėnesiai 1996 metais).
 • Vizituojantis tyrėjas – profesorius Kopenhagos ir Danijos Technikos Universitetuose (6 mėnesiai 1997/1998)   
 • Vizituojantis vyriausias mokslo darbuotojas University College London (dvylika mėnesių 2000/2001 metais).
 • Vizituojantis dėstytojas Cardiffo universite (2001-2004 metais, derinant su darbu Lietuvoje).

Moksliniai projektai

Pagrindiniai pastarųjų 10 metų laikotarpiu vadovauti ir vykdyti projektai:

 1. Vadovavau LMT remtam projektui, vykdytam bendradarbiaujant su užsienio partneriais, „Inovatyvūs stochastinės globalios optimizacijos metodai”, 2017 – 2019 m.
 2. Vadovavau LMT remtam projektui „Neiškilios daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai”, 2012 – 2014 m.
 3. Vadovavau VU darbams vykdant kartu su verslo partneriu Orgsoft projektą „Veiklos procesų modeliavimo ir vizualizavimo metodų ir programinės įrangos sukūrimas“, 2011–2013. Projektą rėmė MITA pagal Aukštųjų technologijų plėtros programą.
 4. Dalyvavau vykdant dotacijos projektą “ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)”, 2018-2019 m.
 5. Dalyvavau vykdant dotacijos projektą “Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas", 2011-2015 m.

Dalyvavau vykdant COST projektus B-27 ir IC-0602 ir koordinavau Lietuvoje vykdytus šių projektų darbus.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pažymėtinas National Research Council (USA) remtas projektas Globaliosios Optimizacijos Algoritmų Tikimybinė Analizė (1997-1999) vykdytas kartu su prof. J.Calvin (New Jersey Institute of Technology). Šiuo projektu pradėtas ilgalaikis bendradarbiavimas, besitęsiantis iki dabar.

Su prof. E.Fraga (University College London) vaisingai bendradarbiauta sprendžiant cheminės technologijos procesų ir įrengimų optimizavimo uždavinius.

Su prof. A.Zhygljavsky (Cardiff University)  daug metų bendradarbiaujama įvairiais globalios optimizacijos klausimais.

Pasirenkant konkrečią tyrimų tematiką buvo labai vertingos diskusijos su pasauliniu GO teorijos ir taikymų lyderiu prof. P.Pardalos.

Ekspertinė veikla

Daugkartinis LMT, LMA, MITA projektų vertinimas. Tame skaičiuje  dalyvavimas LMT ekspertų darbo grupėse: 2010 metais parengusioje Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros gaires ir 2009 metais parengusioje IITMC kūrimo galimybių studiją. Mokslo Inovacijų ir Technologijų Agentūros ekspertas 2012-2018.

EUROSTARS ekspertas; Europos Komisijos Informacinių ir ryšio technologijų komiteto (FP7 ICT) Lietuvos ekspertas 2010-2012 m.; Portugalijos mokslo fondo ekspertas 2012-2013 m.; Nepriklausomo Danijos tyrimų fondo ekspertas 2018 m.

Tarptautinių konferencijų organizavimas

Kasmet dalyvauju 3-5 tarptautinių konferencijų programinių komitetų darbe; 2020 metais – šitų:

Narystė mokslinėse organizacijose

 • IFIP darbo grupė WG 7.6 – Optimizacija grįstas kompiuterinis modeliavimas ir projektavimas.
 • Tarptautinė globaliosios optimizacijos draugija.
 • Europos operacijų tyrimo draugijos darbo grupė Stochastinė optimizacija.

Darbas mokslinių žurnalų redkolegijose

 • Journal of Global Optimization (WOS, Scopus, Mathematical Reviews ir kt.).
 • Control and Cybernetics (Scopus, Mathematical Reviews ir kt.).
 • Informatica, (WOS, Scopus, Mathematical Reviews ir kt.).
 • International Journal of Grid and High Performance Computing (WOS, Scopus ir kt.).
 • Baltic Journal of Modern Computing, (WOS, Scopus ir kt.).
 • Statistics, Optimization and Information Computing, (Scopus, Mathematical Reviews ir kt.).
 • Operations Research Forum, Springer žurnalas įkurtas 2020 m.

Mokslinė produkcija

Publikacijų ir jų citavimo statistika (žiūrėta internete 2021.08.15)

Web of Science
(Lietuvos universitetų prenumeruojama apimtimi) 
                                                   Publons
(Statistika apskaičiuota remiantis tik "Publons" pateikta informacija) 
Iš viso publikacijų 146     Web of Science publikacijos 148
h-indeksas 20     h-indeksas 20
Iš viso cituojama 752     Iš viso cituojama 1427
Be savicitavimo 484     Vidutinis citavimas vienam straipsniui 9,8
Vidutinis citavimas vienam straipsniui 5,12     Vidutinis citavimas per metus 37,5
           
Google Scholar        MathSciNet 
  Visos citatos Nuo 2016 m.   MR ID 187230
Iš viso 5942 2217   Anksčiau indeksuotos publikacijos 1972
h-indeksas 32 16   Iš viso publikacijų 89
i10-indeksas 67 35   Iš viso susijusių publikacijų 4
        Iš viso citatų 369

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Pagrindinės publikacijos

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

Svarbesni pastarojo dešimtmečio plenariniai/kviestiniai pranešimai

 • International Conference on Evolutionary and Global Optimization, 2007, Banach Center, Bedlewo, Poland
 • 5th International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence, 2008, Minsk.
 • Mini EURO Conference on Continuous Optimization, 2010, Izmir, Turkey.
 • Optimal Decisions in Statistics and Data Analysis, 2013, Cardiff, UK.
 • Numerical Computations: Theory and Algorithms,  NUMTA 2016, Pizzo Calabro, Italy.
 • Global Optimization Conference, GOC 2017, College Station, Texas, USA.
 • Int. Workshop on Global Optimization, 2018, Leiden, The Netherlands

Mokslininkų rengimas

Vadovavau šiems daktaro disertaciją apgynusiems doktorantams:

 • A. Gimbutas (2019), 
 • G .Gimbutienė (2017),
 • V. Jančauskas (2016),
 • D. Baronas (2014), 
 • E. Jasutė (2014),
 • M. Liogys (2013),
 • A. Varoneckas (2011), 
 • J. Skūpienė (2010),  
 • I. Steponavičė (2010),  
 • A. Mackutė-Varoneckienė (2006),
 • A. Podlipskytė (2003),
 • V. Paliulionis (2000).

 

Dirbau VU Informatikos doktorantūros komiteto pirmininku 2010-2019.

Dalyvavau steigiant Informatikos katedrą Vilniaus pedagoginiame universitete 1988 m. ir Taikomosios informatikos katedrą Vytauto Didžiojo universitete 2004 m., bei buvau pirmuoju jų vedėju.

Atstovavau Lietuvai IEEE Computer Society Vidurio ir Rytų Europos Iniciatyvos darbo grupėje, kurios pagrindinis tikslas buvo informatikos studijų modernizavimas (1999-2000). Prie studijų modernizavimo prisidėjau ir būdamas Tempus projekto (12382-97) direktoriumi 1997-2000 metais.

Parengiau 9 vadovėlius ir mokymo priemones:

 1. Šaltenis V.,  Antanas Žilinskas, Techninių optimizavimo uždavinių sprendimas, Vilnius: Mokslas, 1986, 121 p.
 2. Antanas Žilinskas, R. Petrauskas, J. Klapatauskas, Programavimas Beisiko ir Fokalo kalbomis, Vilnius: Lietuvos Aukštojo ir Specialiojo Vidurinio Mokslo Ministerija, 1987, 100p.
 3. Antanas Žilinskas, Naujieji projektavimo metodai. Vilnius: Mokslas, 1990,   110p.
 4. Antanas Žilinskas, ir kiti, Sistemų  analizė, projektavimas, optimizavimas ir taikymai, - Sibiro Aerokosminė Akademija, Krasnojarsk, 1996,-pirmoji dalis - 206p, antroji dalis - 290p, (bendraautoriai A. Antamoshkin, M. Volovik, B. Ganzhenko, G. Yin, S. Korobeinikov, A. Torn,  HP. Schwefel, B. Scheludko), rusų kalba.
 5. Antanas Žilinskas, ir kiti, Informatikos Įvadas, Apyausris, Vilnius, 1996,- 195p, (bendraautoriai: A. Balčytiene, G. Leonavičius, J. Stankevičius, A. Talutis, E. Valavičius).
 6. Antanas Žilinskas, ir kiti, Informatika 1,  Baltic Eko, 1997, - 277 p., (bendraautoriai A. Balčytienė,  G. Leonavičius, J. Stankevičius, E. Valavičius);
 7. Antanas Žilinskas, ir kiti, Informatika 2,  Baltic Eko, 1998, -  191 p., (bendraautoriai G. Dzemyda  ir  V. Šaltenis).
 8. Antanas Žilinskas, ir kiti, Informatika,  Aldorija, 2000, - 344p., (bendraautoriai G. Leonavičius ir E. Valavičius).  
 9. Antanas Žilinskas, Matematinis Programavimas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 1999, 184 p.., antras leidimas, 2000, 228p.

Apdovanojimai

 • zilinskas apdovanojimasConstantin Caratheodory premijos laureatai: kairėje: prof. Mauricio Resende (Amazon Research),  dešnėje: prof. Antanas Žilinskas. Viduryje - premijos komiteto pirmininkas prof. Panos PardalosTarptautinės globalios optimizacijos draugijos Constantin Caratheodory Prize 2017 už pasiekimus globaliosios optimizacijos srityje; iSoGO Prizes – International Society of Global Optimization.
 • Outstanding Achievement Award by the International Conference NUMTA 2016; https://www.numta.org/numta2016/awards.php.
 • Straipsnis, Žilinskas, A.: On the worst-case optimal multi-objective global optimization, Optim. Lett. 7(8), 1921–1928 (2013), atžymėtas tarp geriausių  2013 metų straipsnių kaip honorable mention (DOI 10.1007/s11590-014-0826-7).
 • VU Rektoriaus mokslo premijas 2015.
 • 60-mečiui skirta tarptautinio autorių kolektyvo monografija Models and Algorithms for Global Optimization, Springer  2007 (Eds. A.Torn, and J.Žilinskas).
 • 70-mečiui skirta tarptautinio autorių kolektyvo monografija Advances in Stochastic and Deterministic Global Optimization, Springer, 2016  (Eds. P.Pardalos, A.Zhigljavsky, and J.Žilinskas).
 • Lietuvos mokslo premija už darbą “Techninių optimizavimo uždavinių sprendimas”, 2001 m., kartu su G.Dzemyda ir V.Šalteniu.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos