Spausdinti

 

Ingrida Pocė

Padalinys Kognityvinių skaičiavimų grupė
Pareigos: doktorantas
Kryptis: informatika

Dirba: Akademijos g. 4, Vilnius
Elektroninis paštas

 

 

Moksline produkcija

Publikacijos su VU DMSTI ir MII prieskyra

Doktorantūros studijos

Preliminari tema Duomenų suliejimo technologijų taikymas daugiamačių duomenų vizualizavimo uždaviniams tirti

Vadovas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

Studijų laikas 2019 10 01–2024 04 29 (2020 12 01–2021 06 30 akademinėse atostogose)

Tikslas

Uždaviniai: