Spausdinti

 

erasmusdochub

Projekto laikotarpis: 2016-2019 m.

Programa: Erasmus KA2

Projekto vadovas: prof. dr. Valentina Dagienė

Projekto partneriai:

 

Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas koordinuoja dešimties Ukrainos universitetų ir institutų Erasmus KA2 projektą „Strateginė partnerystė gerinant Ukrainos regionų doktorantūros mokslinius tyrimus, bendrųjų gebėjimų ugdymą ir akademinio rašymo įgūdžius“. Projektu užsibrėžta patobulinti Ukrainos doktorantūros studijas penkiose teminėse srityse: informatikos, edukologijos, politikos mokslų, finansų ir biochemijos (kartu su chemija). Šiam projektui talkina Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija, taip pat trys kitų šalių partneriai: Tamperės, Suomija, Limeriko technologijų institutas, Airija ir Lumiere Liono II universitetas, Prancūzija.

Vykdant projektą kuriami moksliniai doktorantų ir dėstytojų tinklai, rengiamos ir siekiamos įgyvendinti šiuolaikiškos doktorantūros studijų programos, organizuojamos doktorantų išvykos ir seminarai į Europos universitetus. Suprojektuoti penki regioniniai doktorantūros centrai Ukrainoje, vadinamieji „DocHub“ – Kijevo, Lvovo, Michailovo, Dnipro ir Charkovo, kurie bendradarbiauja rengdami ir atnaujindami įvairių sričių doktorantūros studijas, dalijasi patirtimi su kitomis aukštosiomis mokyklomis.

Projekto svetainė: http://dochub.com.ua/