Atgal Į turinį Pirmyn

1.1.      Duomenų bazės „Lietuvos pedagogai“ perkėlimas į naują programinę aplinką ir inventorizacija

 

Duomenų bazė „Lietuvos pedagogai“ – tai duomenų bazių, kuriamų kiekvienais mokslo metais, sistema. Nuo 1991 metų jų struktūra evoliucionavo, tobulėjo priklausomai nuo augančių poreikių. Ši struktūra labiau stabilizavosi 1995/1996 mokslo metais. Nuo tų metų bazėje yra duomenys, gauti iš visų miestų ir rajonų savivaldybių. Todėl tyrime naudotos penkių metų (1995-1999) duomenų bazės.

Kiekvieniems mokslo metams formuojami pagrindiniai keturi duomenų failai:

·     PB.DBF – pedagogų lentelė,

·     PB_DALYK.DBF – pedagogų dėstomų dalykų lentelė,

·     PB_KVALF.DBF – pedagogų baigtų mokyklų lentelė,

·     PB_KURS.DBF – pedagogų kvalifikacijos kėlimo duomenų lentelė (tik 1998/1999, 1999/2000 mokslo metais).

Šiose lentelėse dauguma parametrų, tokių kaip rajonas, mokykla, dėstomas dalykas, baigta mokykla ir t. t., yra užkoduoti. Tų kodų paaiškinimai yra taip vadinamuose failuose – klasifikatoriuose (žr. 1.1 lentelę). Kai kuriems paprastiems klasifikatoriams tokių lentelių nėra; jų paaiškinimai pateikti tekstiniame faile.

 

1.1 lentelė. Failai – klasifikatoriai

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatorius

1

PBK_APSK.DBF

apskričių

2

PBK_MRAJ.DBF

miestų, rajonų

3

PBK_DALK.DBF

švietimo įstaigose dėstomųjų dalykų

4

AM_SPECD.DBF

aukštesniųjų mokyklų specialiųjų (specialybių) dalykų

5

PM_SPECD.DBF

profesinių mokyklų specialiųjų (specialybių) dalykų

6

PBK_SPEC.DBF

įgytos specialybės baigtoje mokykloje

7

KVALF1991.DBF

kvalifikacinių kategorijų klasifikatorius 1990/1991 m. m.

8

PBK_KVAL.DBF

kvalifikacinių kategorijų klasifikatorius nuo 1991/1992 m. m.

9

DALYKSPC.DBF

pedagogų kvalifikacinių specialybių

10

PBK_IGRP.DBF

institucijų grupių iki 1992/1993 m. m.

11

PBK_ITIP.DBF

institucijų tipų iki 1992/1993 m. m.

12

KGRUPE.DBF

institucijų grupių nuo 1993/1994 m. m.

13

KTIPAS.DBF

institucijų tipų nuo 1993/1994 m. m.

14

PBK_INST.DBF

švietimo įstaigų (kiekvienais metais formuojamas toks naujas failas, nes kuriamos naujos, jungiamos kelios į vieną, naikinamos esančios Lietuvos švietimo įstaigos, keičiami jų pavadinimai)

15

PBK_IRNK.DBF

institucijų rinkinių

16

PBK_KALB.DBF

kalbų/tautybių

17

PBK_PARG.DBF

Pareigybių

18

DAL_SPEC.DBF

dalykai, kuriuos turi teisę dėstyti pedagogas priklausomai nuo turimos specialybės

 

Duomenų bazės „Lietuvos pedagogai“ yra sukurtos naudojantis Microsoft FoxPro MS-DOS versija. Šiuolaikinės duomenų bazių valdymo sistemos ir priemonės [1, 2] turi žymiai daugiau galimybių disponuoti duomenimis ir yra efektyvesnės. Duomenų bazių tvarkymui, užklausų rašymui yra daug patogesnė Microsoft Access sistema. Ji susideda iš lentelių, užklausų, modulių, makrokomandų, formų, ataskaitų. Turimi duomenų bazių *.DBF failai buvo perkelti į Microsoft Access 2000 *.MDB failus. Dirbant su kelių metų duomenų bazėmis visas lenteles patogu turėti viename *.MDB faile. Taigi visi *.DBF failai konvertuoti į lenteles, kurios pavadintos buvusio *.DBF failo vardu pridedant metus. Pvz., 1998/1999 mokslo metų duomenų failas PB_DALYK.DBF konvertuotas į lentelę PB99_DALYK, o 1999/2000 m. m. į PB00_DALYK.

Taip pat buvo sukurtas *.MDB failas KODATOR.MDB, į kurį įkelti visi išorinių klasifikatorių *.DBF failai kaip lentelės, paliekant jiems tuos pačius pavadinimus.

Visual Basic for Applications pagalba ir paties Access’o užklausų sistema galima rašyti SQL užklausas, rezultatus pavaizduoti Microsoft Excel lentelėse, rūšiuoti, filtruoti duomenų bazių laukus, kurti naujus, juos redaguoti ir šalinti.

Keliant duomenų failus *.DBF, sukurtus su Microsoft FoxPro, į Microsoft Access 2000, susidurta su lietuviškų raidžių problema. Perkeltose lentelėse vietoj tik lietuvių kalbai būdingų raidžių matėsi kiti simboliai. Problema buvo išspręsta tokiu būdu:

1.     Failai *.DBF buvo perkelti į Microsoft Access 97, kur minėtos problemos nebuvo.

2.     Gauti *.MDB failai konvertuoti į Microsoft Access 2000.

 

Literatūra

 

1.      T.M.Connoly, C.E.Begg. Database Systems. Addison-Wesley Publishing Company.

2.      M.J.Zaki, Ching-Tien Ho (Eds.) Large-Scale Paralel Data Mining. Springer.


Atgal Viršun Pirmyn