8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2016
2016 metų balandžio 8 d.,
Kauno technologijos universitetas
Sudentų g. 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2016


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
Maloniai kviečiame šių metų balandžio 8 d. (Kaunas, studentu 50 - 145 auditorijoje) dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimas ir taikymai".

Dalyvių registravimas (9:30-10:00)

Atidarymas (10:00-10:10) (145 auditorija)

Prof. Leonidas Sakalauskas (VU, MII, Lietuvos operacijų tyrimo draugijos prezidentas)

 

Rytinė sekcija (145 auditorija)

Albertas Gimbutas (VU, MII)

On multi-criteria global optimization using an adaptive Lipschitz constant

 

Jūratė Vaičiulytė (VU, MII)

Paslėptųjų Markovo modelių parametrų vertinimo algoritmo tyrimas

 

Giedrius Romeika (VU, KHF)

Vertės kūrimo grandinės bei jos sudėtinių komponentų vertinimo įrankio paremto daugiakriterio vertinimo principais Vertesgrandine.lt pristatymas

 

Klemensas Minkevičius (VU, MIF)

E. portalų nacionalistinių komentarų emocijų tyrybos modelis

 

Kavos pertrauka (11:30-12:00)

 

Popietinė sekcija (12:00-13:20)

 

Audrius Kabašinskas (KTU)

Antros pakopos pensijų fondo pasirinkimo modelis.

 

Mantas Landauskas (KTU)

H-rango taikymai laikinam nestabilių orbitų stabilizavimui diskrečiose neteisinėse sistemose

 

Elena Valionienė, Laura Mikalajūnaitė (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla)

UAB „KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS“ durpių krovos technologinio proceso modeliavimas

 

Donatas Kavaliauskas (VU, MII)

 Modeliuojamo atkaitinimo algoritmo konvergavimo tyrimas

 

Joana Prasauskaitė (KTU)

Duomenų apgaubties analizės taikymas akcijų portfelio sudėties parinkimui

 

 

Konferencijos uždarymas (13:20-13:45)