8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2016
2016 metų balandžio 8 d.,
Kauno technologijos universitetas
Sudentų g. 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2016


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.

Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI

OT-2016

2016 metų balandžio 8 d.,

 Studentų g. 50, Kaunas

Įvadas

Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmojoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, daugiausia yra susijusios su personalo, finansų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiausiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, vadyboje ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Šiuolaikinį OT arsenalą sudaro metodai praktinėms problemoms spręsti, besiremiantys išplėtotomis teorinėmis disciplinomis: aptarnavimo teorija, sprendimų priėmimo teorija, lošimų teorija, matematinio programavimo teorija ir pan. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje ir kitur pasaulyje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama OT-2016 konferencija skirta operacijų tyrimo žinioms tarp Lietuvos ir užsienio jaunųjų mokslininkų plėtoti. 


Laikas ir vieta

Konferencija organizuojama Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultete, Studentų g. 50, Kaunas, 2016 metų balandžio 8 d.

Svarbios datos:

Registracija ir tezių pateikimas internetu pratęsta:           kovo 24 d., 2016 m.

Konferencija:                                                     balandžio 8 d., 2016 m.

Straipsnių pateikimas:                                       birželio 5 d., 2016 m.


Tezės ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimą,prašome iki 2016 m. kovo 24 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių). Po konferencijos numatoma išleisti recenzuotų konferencijos darbų rinkinį (žurnale „Journal of Mathematical Models in Engineering“ (MME), ISSN (Print) 2351-5279, ISSN (Online) 2424-4627). Rinktiniai, išplėsti ir atitinkantys žurnalo tematiką straipsniai bus spausdinami žurnale „Journal of VIBROENGINEERING“ (JVE), ISSN 1392-8716 (Thomson Reuters Web of Science (SCI), IF=0.617). Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų ir pagal žurnalų reikalavimus tinkamai paruošti bei laiku pateikti straipsniai (http://www.jvejournals.com/mme arba http://jvejournals.com/journal-vibroengineering). Straipsniai turi būti pateikti iki 2016 metų birželio 5 d.