6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2015
2015 metų rugsėjo 18 d.,
Kauno technologijos universitetas
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Nemuno g. 33, Panevėžys,
http://www.mii.vu.lt/OT-2015


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
Maloniai kviečiame šių metų rugsėjo 18 d. dalyvauti 7-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimas ir taikymai".
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Konferencijos programa bus pateikta vėliau