7-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2015
2015 metų rugsėjo 18 d.,
Kauno technologijos universitetas
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Nemuno g. 33, Panevėžys,
http://www.mii.vu.lt/OT-2015


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.

Registracija vyks iki 2015 rugsėjo 12 d.

Titulas (Prof/Dr)   
Vardas
Pavardė
Pareigos darbovietėje
Adresas
   
Miestas
Pašto indeksas
Šalis
Telefonas
Faksas
El. paštas

Straipsnio pavadinimas

Santrauka

Straipsnių pateikimas iki 2015 lapkričio 10 d. Prašome pateikti straipsnius atitinkančius žurnalo reikalavimus publikacijoms. Straipsniai bus recenzuojami. Atrinkti konferencijos darbai bus išleisti straipsnių rinkinių žurnale "Jaunujų  Mokslininkų Darbai" (žurnalas referuojamas keliose pripažintose  tarptautinėse duomenų bazėse, žr. http://www.su.lt/mokslas-ir-menas/mokslo-leidiniai/jaunj-mokslinink-darbai).

Tinkamai paruoštus straipsnius siųsti adresu olga.kurasova@mii.vu.lt