6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d.,
Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius,
http://www.mii.vu.lt/OT-2014


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
Maloniai kviečiame šių metų rugsėjo 22 d. dalyvauti 6-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimas ir taikymai".
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Konferencijos programa
13:00 -13:10 Atidarymas
1. Operacijų tyrimo metodai ir jų taikymai

13:10 - 13:30 Agnė DZIDOLIKAITĖ
Evolutional Approach to Multidimensional Scaling
13:30 - 13:50 Mikalojus RAMANAUSKAS
Aptarnavimo sistemos su dviem skirtingo našumo kanalais asimptotinis tyrimas
13:50 - 14:10 Rasa GINIŪNAITĖ
Application of semidefinite programming to truss design optimisation
14:10 - 14:30 Donatas KAVALIAUSKAS
Dirbtinės bičių kolonijos algoritmai ir jų taikymų analizė optimizavimo
uždaviniams spręsti
14:30 - 14:50 Zbignev GRIPINSKIJ, Aleksandr IGUMENOV
Internetinių resursų optimizavimas
14:50 - 15:10 Edvinas GREIČIUS
On component-based realiability in open multi-server queing networks
15:10 – 15:40 Pertrauka
2. Duomenų tyryba
15:40 - 16:00 Ingrida VAIČIULYTĖ
Markovo grandinės Monte-Karlo metodo taikymas tiriant sociologinius duomenis
16:00 - 16:20 Jūratė VAIČIULYTĖ
Automatinio šnekos atpažinimo metodų tyrimas ir taikymai balso įrašams
stenografuoti
16:20 - 16:40 Aurimas RAPEČKA, Gintautas DZEMYDA,
VirginijusMARCINKEVIČIUS
Trumpalaikės naujai išleidžiamų knygų paklausos elektroniniame knygyne
prognozavimo galimybės
16:40 - 17:00 Jevgenij TICHONOV, Olga KURASOVA
Didelių vaizdų klasifikavimas prieš taikant suspaudimo algoritmus
17:00 - 17:20 Gediminas BAZILEVIČIUS
An investigation of correlation and DTW similarity measurements performance
using a medical data stream
17:20 - 17:40 Martynas SABALIAUSKAS
Comparison of molds of shoetrees obtained by theoretical and experimental methods
17:40 – 17:50 Konferencijos uždarymas