6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d.,
Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius,
http://www.mii.vu.lt/OT-2014


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
 
Rengiančios institucijos
 
Konferenciją rengia:
- Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD)
- VU Matematikos ir informatikos institutas (VU MII)
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
 
   
   
Programinis komitetas:
 
Dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė (Utenos kolegija)
Doc. Vitalijus Denisovas (KU)
Prof. Gintautas Dzemyda (VU MII)
Doc. dr. Audrius Kabašinskas (KTU)
Dr Olga Kurasova (VU MII)
Dr. Virginijus Marcinkevičius (VU MII)
Doc. dr. Mindaugas Rybokas (VGTU)
Prof. Leonidas Sakalauskas (VU MII) - pirmininkas
Doc. dr Sigita Turskienė (ŠU)
Prof. Edmundas Zavadskas (VGTU)
Prof. Antanas Žilinskas (VU MII)
 
 
Organizacinis komitetas:
 
Valerijonas Dumskis (ŠU)
Virginijus Marcinkevičius (VU MII)
Audrius Kabašinskas (KTU)
Olga Kurasova (VU MII)
Mikalojus Ramanauskas (VU MII)
Mindaugas Rybokas (VGTU)
Leonidas Sakalauskas (VU MII)
Ana Ušpurienė (VGTU)