6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d.,
Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius,
http://www.mii.vu.lt/OT-2014


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
Sekretoriatas

Olga Kurasova
Matematikos ir informatikos institutas
Vilniaus universitetas
Akademijos g 4, Vilnius (žemėlapyje)
Tel. (5) 210-93-23
E-paštas: < olga.kurasova@mii.vu.lt >