6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d.,
Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius,
http://www.mii.vu.lt/OT-2014


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.

Registracija vyks iki 2014 rugsėjo 12 d.

Titulas (Prof/Dr)   
Vardas
Pavardė
Pareigos darbovietėje
Adresas
   
Miestas
Pašto indeksas
Šalis
Telefonas
Faksas
El. paštas

Straipsnio pavadinimas

Santrauka

Straipsnių pateikimas iki 2014 lapkričio 10 d. 

Tinkamai paruoštus straipsnius siųsti adresu olga.kurasova@mii.vu.lt