6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d.,
Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius,
http://www.mii.vu.lt/OT-2014


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos bei taikymo temomis.
6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymas"
LOTD - 2014
2014 metų rugsėjo 22 d., Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4, Vilnius
http://www.mii.vu.lt/OT-2014
 
Įvadas

Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, yra susijusios daugiausia su žmonių, pinigų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiausiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, vadyboje ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Šiuolaikinį OT arsenalą sudaro metodai praktinėms problemoms spręsti, besiremiantys išplėtotomis teorinėmis disciplinomis: aptarnavimo teorija, sprendimų priėmimo teorija, lošimų teorija, matematinio programavimo teorija ir pan. Kai kurie OT disciplinų skyriai yra įtraukti į vadybos bei informacinių technologijų specialistų ruošimo programas ir yra pritaikomi atskirų inžinerinių bei vadybos problemų sprendimui, tačiau reikėtų pripažinti, kad Lietuvoje OT metodai dar nėra tinkamai diegiami. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2014 konferencija skirta OT žinioms tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų plėtoti.

Laikas ir vieta

Konferencija organizuojama Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute, Akademijos g. 4, 2014 metų rugsėjo 22 d.

Svarbios datos:

  • Registracija internetu: iki rugsėjo 12 d., 2014
  • Konferencija: iki rugsėjo 22 d., 2014
  • Straipsnių pateikimas: lapkričio 10 d., 2014
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, ir visi kiti, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

 
Tezės ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimą, prašome iki 2014 m. rugsėjo 12 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių lietuvių arba anglų kalba). Numatoma išleisti konferencijos darbų rinkinį. Konferencijos darbai bus išleisti ateinančių metų pradžioje VGTU leidžiamame žurnale “Mokslas – Lietuvos ateitis”, referuojamame tarptautinėse duomenų bazėse. Prašome iki 2014 m. lapkričio 10 d. pateikti 6 puslapių apimties straipsnį, atitinkantį žurnalo reikalavimus publikacijoms. Straipsniai bus recenzuojami. Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų tinkamai parengti bei laiku pateikti straipsniai. Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu: olga.kurasova@mii.vu.lt .