5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2013
2013 metų rugsėjo 19 d.,
Šiaulių universitetas,
P. Višinskio 19, Šiauliai,
http://www.mii.vu.lt/OT-2013


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
Rengiančios institucijos
 
Konferenciją rengia:
- Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD)
- Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS)
- VU Matematikos ir informatikos institutas (VU MII)
- Šiaulių universitetas (ŠU)
 
   
   
Programinis komitetas:
 
Doc. Vitalijus Denisovas (KU)
Prof. Gintautas Dzemyda (VU MII)
Doc. Liudas Kaklauskas (ŠU)
Prof. Genadijus Kulvietis (VGTU)
Prof. Henrikas Pranevičius (KTU)
Prof. Leonidas Sakalauskas (VU MII) - pirmininkas
Doc. Sigita Turskienė (ŠU)
Prof. Edmundas Zavadskas (VGTU)
Prof. Antanas Žilinskas (VU MII)
Doc. Kęstutis Žilinskas (ŠU)
 
 
Organizacinis komitetas:
 
Vaida Bartkutė-Norkūnienė (VU MII)
Valerijonas Dumskis (ŠU) – sekretorius
Gražvydas Felinskas (ŠU)
Virginijus Marcinkevičius (VU MII)
Audrius Kabašinskas (KTU)
Olga Kurasova (VU MII)
Leonidas Sakalauskas (VU MII)
Sigita Turskienė (ŠU) – pirmininkė
Ingrida Vaičiulytė (VU MII)
Kęstutis Žilinskas (ŠU)